Xu Anh, thuộc địa và các nước trong khối thịnh vượng chung (mã a) - cập nhật mới 7/4

Thông tin mô tả
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
 
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
gal_75773_65b22300342ee.jpg
Phí ship 20k/lần. Trên 300k freeship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
 
***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.

a1 - 1 Penny England 1951 (Key Date), xu kiểm định PCGS (#7878) - 1800k.
gal_75773_65b503c97633f.jpg
gal_75773_65b503ca297fa.jpg

a2 - 1 Cent East Africa 1909 (#6666) - 850k.
gal_75773_65b503caae52f.jpg
gal_75773_65b503cb2fefd.jpg
 
a3 - 2 Shillings British West Africa 1923 (#6666) - 1600k.
gal_75773_65b503ec92a0d.jpg
gal_75773_65b503ed2835e.jpg
 
a4 - 1 Penny Nigeria 1959 (#6666) - 250k.
gal_75773_65b503ed998dc.jpg
gal_75773_65b503ee1649b.jpg
 
a5 - 1/12 Shilling States of Jersey 1881 (Key Date) (#6666) - 900k.
gal_75773_65b5040de3b0a.jpg
gal_75773_65b5040e51d0b.jpg
 
a6 - 1/12 Shilling Bailiwick of Jersey 1960 (#6666) - 100k.
gal_75773_65b5040eb005e.jpg
gal_75773_65b5040f30cff.jpg
 
a7 - 1 Dollar British Virgin Islands 1974 (#6666) - 700k.
gal_75773_65b50428b5ab2.jpg
gal_75773_65b50429375c5.jpg
 
a8 - 5 Dollars Hong Kong 1980 (#6666) - 200k.
gal_75773_65b50429ab673.jpg
gal_75773_65b5042a304e6.jpg
 
a9 - 1 Dollar Australia 1997, Mint C, nguyên bìa (#6666) - 200k.
gal_75773_65b504404c0b1.jpg
gal_75773_65b50440cb50a.jpg
 
a10 - 1 Dollar Australia 2004, nguyên bìa (#6666) - 200k.
gal_75773_65b5044152eeb.jpg
gal_75773_65b50441c67d9.jpg
a11 - 1 Cent Cayman Islands 1977 (#79) - 20k.
gal_75773_65b50849c4854.jpg
 
a12 - 1 Cent Straits Settlements 1919 (#80) - 60k. 
gal_75773_65b5084a803d6.jpg
 
a13 - 50 Cents British Virgin Islands 1980 (Proof version), Mintage: 3421 (#6666) - 320k.
gal_75773_66067f8e1808d.jpg
 
a14 - 1 Penny Token Nova Scotia 1840 (#6666) - 1000k.
gal_75773_65b5085634955.jpg
gal_75773_65b5085696b96.jpg
 
a15 - 5 Pounds England 2005 (#35) - 300k.
gal_75773_65b50864c653b.jpg
 
a16 - 5 Pounds England 2010 (#88) - 350k.
gal_75773_65b5086557fdd.jpg
 
a19 - 1 Farthing England 1948 (#7) - 30k. 
gal_75773_65b5088364c16.jpg
a21 - 1/2 Penny Nova Scotia (Canadian Provinces) (#68) - 80k.
gal_75773_65b5091d5252b.jpg
 
a22 - Un Sou Lower Canada (Canadian Provinces) (#87) - 300k.
gal_75773_65b5091e12726.jpg
 
a23 - 1/2 Penny New Brunswick (Canadian Provinces) 1854 (#88) - 900k.
gal_75773_65b5091ea0e8b.jpg
 
a24 - 1/2 Penny Nova Scotia (Canadian Provinces) 1856 (#88) - 1100k.
gal_75773_65b5091f3aa7a.jpg
 
a25 - 1 Sou Lower Canada (Canadian Provinces) (#88) - 450k.
gal_75773_65b5094611081.jpg
 
a26 - 1 Cent Newfoundland 1917 (#91) - 190k. 
gal_75773_65b5094692fe1.jpg
 
a27 - 1/2 Penny Australia 1938 (#88) - 250k.
gal_75773_65b509472a455.jpg
 
a28 - 1 Dollar Australia 2014 (#78) - 40k. 
gal_75773_65b50947b1cfe.jpg
 
a29 - 1/2 Cent British Caribbean Teritories 1955 (#89) - 80k.
gal_75773_65b509676f65a.jpg
 
a30 - 1 Cent Ceylon 1910 (#3) - 190k.
gal_75773_65b509680ac95.jpg
a31 - 1 Cent Hong Kong 1919 (#93) - 180k.
gal_75773_65b50a2184778.jpg
 
a32 - 1 Cent Hong Kong 1905 (#93) - 180k.
gal_75773_65b50a221e3d7.jpg
 
a33 - 2 Cents Australia 1977 (Proof version) (#97) - 120k. 
gal_75773_65b50a22b376e.jpg
 
a34 - 5 Cents Australia 1977 (Proof version) (#97) - 140k. 
gal_75773_65b50a234c727.jpg
 
a35 - 1/2 Penny Fiji 1954 (#97) - 50k.
gal_75773_65b50a44ddbdf.jpg
 
a36 - 5 Cents Fiji 2000 (#99) - 20k.
gal_75773_65b50a458a131.jpg
 
a38 - 5 Cents Mauritius (#2) - 30k. 
gal_75773_65b50a46b030b.jpg
 
a39 - 1 Cent Ceylon 1905 (#2) - 20k. 
gal_75773_65b50a5dcfd56.jpg
 
a40 - 1 Farthing England 1919 (#7) - 30k. 
gal_75773_65b50a5e682ed.jpg
a41 - 10 Cents Hong Kong 1935 (#2) - 150k.
gal_75773_65b50b19154c4.jpg
 
a42 - 2 Cents New Zealand 1978 (#3) - 40k.
gal_75773_65b50b1990241.jpg
 
a43 - 1/4 Penny South Africa 1957 (#4) - 60k.
gal_75773_65b50b1a154ee.jpg
 
a45 - 8 Doubles Guernsey 1959 (#6) - 70k. 
gal_75773_65b50b3588d4f.jpg
 
a46 - Half Penny Quebec Bank Token (Canadian Provinces) 1852, nguyên hộp (#7) - 590k.
gal_75773_65b50b3f31c96.jpg
gal_75773_65b50b3f92fcc.jpg
 
a47 - 3 Pence England 1951 (#7) - 100k. 
gal_75773_65b50b4cbebba.jpg
 
a48 - Half Penny Australia 1943 (#10) - 50k.
gal_75773_65b50b4d51cc9.jpg
 
a49 - 1/2 Penny England (#7) - 350k. 
gal_75773_65b50b4dc7286.jpg
 
a50 - Half Penny Token Nova Scotia 1832 (Canadian Provinces) (#11) - 450k. 
gal_75773_65b50b4e47c6c.jpg
a51 - 1 Cent Nova Scotia 1861 (Canadian Provinces) (#11) - 290k.
gal_75773_65b50c05a127f.jpg
 
a52 - 1 Cent New Brunswick 1861 (Canadian Provinces) (#11) - 290k.
gal_75773_65b50c0628606.jpg
 
a53 - 1 Cent Newfoundland 1917 (#15) - 190k. 
gal_75773_65b50c06ae0e4.jpg
 
a54 - 1 Cent Newfoundland 1936 (#15) - 190k.
gal_75773_65b50c072b324.jpg
 
a55 - 1/10 Penny British West Africa 1936 (#14) - 80k.
gal_75773_65b50c1d6b001.jpg
 
a56 - 3 Pence British West Africa 1938 (#14) - 90k. 
gal_75773_65b50c1ded821.jpg
 
a57 - 1 Dollar Canada 1971 (#14) - 150k.
gal_75773_65b50c1e6d84a.jpg
 
a58 - Half Penny Australia 1938 (#15) - 120k.
gal_75773_65b50c1ee3d6f.jpg
 
a59 - Half Penny Australia 1943 (#15) - 50k.
gal_75773_65b50c3688660.jpg
 
a60 - 1 Cent Newfoundland 1944 (#15) - 200k.
gal_75773_65b50c3711433.jpg
a61 - 5 Cents Canada 1934 (#27) - 80k. 
gal_75773_65b50d06aa9b8.jpg
 
a62 - Half Penny Token Ireland 1700 (#29) - 490k. 
gal_75773_65b50d07609a5.jpg
 
a63 - 1 Cent Fiji 1978 (#16) - 20k.
gal_75773_65b50d07d6474.jpg
 
a64 - 1 Cent Fiji 1999 (#16) - 20k.
gal_75773_65b50d0854ce7.jpg
 
a65 - 1 Farthing England 1853 (#16) - 450k. 
gal_75773_65b50d21cd36c.jpg
 
a66 - 5 Cents Canada 2008 (#29) - 10k.
gal_75773_65b50d2237730.jpg
 
a67 - 3 Pence Southern Rhodesia 1949 (#21) - 90k.
gal_75773_65b50d22b0f5e.jpg
 
a68 - 3 Pence Southern Rhodesia 1947 (#22) - 70k.
gal_75773_65b50d234015c.jpg
 
a69 - 1 Cent Nova Scotia (Canadian Provinces) 1861 (#27) - 300k.
gal_75773_65b50d3b29e3d.jpg
 
a70 - 1 Penny UPPER Canada 1854, nguyên hộp (#27) - 490k.
gal_75773_65b50d3bc0cd2.jpg
gal_75773_65b50d3c3c74e.jpg
a71 - 1 Double Guernsey 1933 (#93) - 200k.
gal_75773_65b50dded99fd.jpg

a72 - 50 Cents Australia 2003 (#8585) - 40k.
gal_75773_65b50ddf9acda.jpg

a73 - 50 Cents Australia 2002 (#8585) - 40k.
gal_75773_65b50de045618.jpg

a74 - 1 Dollar Australia 2011 (#8585) - 30k.
gal_75773_65b50de0f1b7c.jpg

a75 - 2 Dollars Australia 2019 (#8585) - 50k.
gal_75773_65b50df52cb0f.jpg

a76 - 10 Cents Mauritius 1978 (#31) - 50k.
gal_75773_65b50df5d2f80.jpg
 
a77 - 1 Rupee Seychelles 1972 (#32) - 180k.
gal_75773_65b50df66bb29.jpg
 
a78 - 1 Cent East Africa 1942 (#33) - 60k. 
gal_75773_65b50df7157c0.jpg
 
a79 - 1 Cent East Africa 1959 (#33) - 50k.
gal_75773_65b50e0e1db17.jpg
 
a80 - 5 Cents Canada 1923 (#33) - 80k.
gal_75773_65b50e0eb476f.jpg
a81 - 5 Cents Canada 1927 (#33) - 80k.
gal_75773_65b50ed338787.jpg
 
a82 - 5 Cents Canada 1928 (#33) - 80k.
gal_75773_65b50ed3af234.jpg
 
a83 - 5 Cents Canada 1929 (#33) - 80k.
gal_75773_65b50ed430f49.jpg
 
a84 - 5 Cents Canada 1931 (#33) - 80k.
gal_75773_65b50ed4a5b8b.jpg
 
a85 - 5 Cents Canada 1933 (#33) - 80k.
gal_75773_65b50eee6dc1f.jpg
 
a86 - 5 Cents Canada 1935 (#33) - 80k.
gal_75773_65b50eeee406e.jpg
 
a87 - 5 Cents Canada 1936 (#3385) - 80k. 
gal_75773_65b50eef6b145.jpg
 
a88 - 1/26 Shilling States of Jersey 1866 (#33) - 280k. 
gal_75773_65b50eefedcf5.jpg
 
a89 - 2 Pence Bailiwick of Jersey 1986 (#3636) - 30k.
gal_75773_65b50f05169c8.jpg
 
a90 - 2 Pence Guernsey 1979 (#3636) - 30k.
gal_75773_65b50f058d431.jpg
a91 - 50 Pence England 1973 (#3737) - 110k.
gal_75773_65b50f8b75bc5.jpg
 
a92 - 1/2 Cent British Caribbean Territories 1955 (#3838) - 80k.
gal_75773_65b50f8c04de9.jpg
 
a93 - 10 Shillings Bailiwick of Guernsey 1966  (#8484) - 250k.
gal_75773_65b50f8c7ef77.jpg
 
a94 - 50 Cents British Caribbean Territories 1955 (#3838) - 120k.
gal_75773_65b50f8d0cc42.jpg
 
a95 - 5 Cents Canada 1937 (#4185) - 50k. 
gal_75773_65b50ffce396a.jpg
 
a96 - 1/2 Penny Isle of Man 1971 (#4141) - 50k.
gal_75773_65b50ffd7eee7.jpg
 
a98 - 1/4 Shilling Bailiwick of Jersey 1957 (#4141) - 60k.
gal_75773_65b50ffe786f4.jpg
 
a99 - 1/24 Shilling States of Jersey 1937 (#4141) - 100k.
gal_75773_65b510191fe37.jpg
 
a100 - 1/10 Penny British West Africa 1936 (#4141) - 80k.
gal_75773_65b5101999124.jpg
a101 - 1 Cent Seychelles 1961 (#4141) - 200k.
gal_75773_65b510c652760.jpg
 
a102 - 10 Cents Seychelles 1944 (#4141) - 180k.
gal_75773_65b510c6b48e0.jpg
 
a103 - 1/4 Anna British India 1939 (#4242) - 80k.
gal_75773_65b510c7394ad.jpg
 
a104 - 1 Cent Canada 1911 (#4385) - 90k. 
gal_75773_65b510c7af059.jpg
 
a105 - 6 Pence New Zealand 1948 (#4343) - 100k.
gal_75773_65b510e1649e8.jpg
 
a106 - 1 Florin New Zealand 1962 (#4343) - 80k.
gal_75773_65b510e1dab87.jpg
 
a107 - 1 Cent Hong Kong 1901 (#4343) - 280k.
gal_75773_65b510e25c379.jpg
 
a108 - 1 Cent India Straits 1862 (#4444) - 150k.
gal_75773_65b510e2d04c5.jpg
 
a109 - 5 Cents Canada 1922 (#4444) - 80k.
gal_75773_65b510fd1df2b.jpg
 
a110 - 1 Dollar Australia 1994 (#30) - 290k. 
gal_75773_65b510fdab94c.jpg
a111 - 1 Penny Nigeria 1959 (#31) - 150k.
gal_75773_65b511a6bf633.jpg
 
a112 - 1 Penny Token Nova Scotia (Canadian Provinces) 1843, nguyên hộp (#30) - 1100k.
gal_75773_65b511acea4cc.jpg
gal_75773_65b511ad73f63.jpg
 
a113 - 5 Dollars New Zealand 1997, nguyên bìa (#30) - 800k.
gal_75773_65b511b9a09e0.jpg
gal_75773_65b511ba392bf.jpg
gal_75773_65b511bac259a.jpg
gal_75773_65b511bb450fe.jpg
 
a114 - 1 Dollar Australia 2009 (#4545) - 40k.
gal_75773_65b511eb17369.jpg
 
a115 - 1 Dollar Australia 2003 (#4545) - 40k.
gal_75773_65b511eba2740.jpg
 
a116 - 1 Dollar Australia 1993 (#4545) - 40k.
gal_75773_65b511ec467e1.jpg
 
a117 - 1 Dollar Australia 2005 (#4545) - 40k.
gal_75773_65b511ecd4e50.jpg
 
a118 - 1 Dollar Australia 1986 (#4545) - 40k.
gal_75773_65b512060344f.jpg
 
a119 - 1 Dollar Australia 2017 (#4545) - 60k.
gal_75773_65b5120694e59.jpg
 
a120 - 10 Cents Hong Kong 1985 (#4545) - 30k.
gal_75773_65b512072a445.jpg
a121 - 10 Cents Hong Kong 1982 (#4545) - 30k.
gal_75773_65b51297896d6.jpg
 
a122 - 50 Cents Hong Kong 1978 (#4545) - 40k.
gal_75773_65b51298232aa.jpg
 
a123 - 1/2 Penny New Zealand 1946 (#4646) - 80k.
gal_75773_65b51298ace2a.jpg
 
a124 - 3 Pence New Zealand 1962 (#4646) - 60k.
gal_75773_65b5129943c9d.jpg
 
a126 - 10 Cents Fiji 1973 (#4949) - 30k.
gal_75773_65b512b4b9225.jpg
 
a127 - 10 Cents Cayman Islands 1987 (#4949) - 30k.
gal_75773_65b512b54f0db.jpg
 
a128 - 5 Cents Cook Islands 2000 (FAO) (#4949) - 30k.
gal_75773_65b512b5dfe71.jpg
 
a129 - 1 Penny England 1915 (#5050) - 40k. 
gal_75773_65b512cfe7366.jpg
 
a130 - 1 Penny England 1916 (#5050) - 40k. 
gal_75773_65b512d07bd02.jpg
a132 - 1 Anna British India 1941 (#8282) - 80k.
gal_75773_65b51362dea9b.jpg
 
a133 - 1 Cent Belize 1974 (#8888) - 90k.
gal_75773_65b513639ede3.jpg
 
a134 - 5 Cents Belize 1973 (#8888) - 80k.
gal_75773_65b5136424952.jpg
 
a135 - 1 Dollar Canada 1973 (#8888) - 150k.
gal_75773_65b5137c8fe8b.jpg
 
a136 - 1 Dollar Canada 1984 (#8888) - 150k.
gal_75773_65b5137d29979.jpg
 
a137 - 1 Cent Straits Settlements 1920 (#3030) - 120k.
gal_75773_65b5137db22fa.jpg
 
a138 - 1 Cent Straits Settlements 1919 (#5050) - 80k. 
gal_75773_65b5137e33f6a.jpg

a139 - 1/2 Penny South Africa 1951 (#8484) - 200k.
gal_75773_65b5139a26a13.jpg

a140 - 1 Penny South Africa 1952 (#8484) - 150k.
gal_75773_65b5139ab4cf5.jpg

a141 - 10 Cents Australia 1994 (#5050) - 20k.
gal_75773_65b515d204066.jpg
 
a142 - 1 Cent Belize 1976 (xu nhôm) (#5151) - 40k.
gal_75773_65b515d27d4ac.jpg
 
a143 - 1/4 Penny South Africa 1955 (#5151) - 60k.
gal_75773_65b515d30028d.jpg
 
a144 - One New Penny Isle of Man 1971 (#5151) - 40k.
gal_75773_65b515d371270.jpg
 
a145 - 1 Cent Bermuda 1978 (#5151) - 40k.
gal_75773_65b515efac6f8.jpg
 
a149 - 1 Cent Canada 1943 (#5151) - 20k.
gal_75773_65b5161718557.jpg
 
a150 - 1 Cent Canada 1947 (#5151) - 30k.
gal_75773_65b516179ca2d.jpg

a151 - Lot 26 xu 1 Dollar Australia (bộ đầy đủ 26 ký tự bảng chữ cái) (#8383) - 1300k.

gal_75773_651981d9d573d.jpg

gal_75773_651981e245442.jpg

gal_75773_651982683280a.jpg

gal_75773_651982718234b.jpg

a153 - 5 Cents Canada 1950 (#5151) - 30k.
gal_75773_65b516f7d7008.jpg 

a154 - 5 Cents Canada 1960 (#5151) - 30k. 
gal_75773_65b516f87069b.jpg
 
a155 - 5 Cents Canada 1964 (#5151) - 30k. 
gal_75773_65b516f9074f2.jpg
 
a156 - 25 Cents Canada 1999 (#5151) - 30k.
gal_75773_65b516f9950ad.jpg
 
a157 - 25 Cents Canada 2002 (#5151) - 30k.
gal_75773_65b5170fd76bc.jpg
 
a158 - 25 Cents Canada 2007 (#5151) - 30k.
gal_75773_65b51710700a1.jpg
 
a159 - 25 Cents Canada 2007 (#5151) - 30k.
gal_75773_65b517110926e.jpg
 
a160 - 25 Cents Canada 2008 (#5151) - 30k.
gal_75773_65b5171190516.jpg
a161 - 1/2 Cent British East Caribbean Territories 1955 (#5252) - 80k.
gal_75773_65b5193e1e8f3.jpg
 
a162 - 50 Cents British East Caribbean Territories 1955 (#5252) - 110k.
gal_75773_65b5193ec140b.jpg
 
a163 - 1 Cent Canada 1949 (#5252) - 30k. 
gal_75773_65b5193f6dc65.jpg

a164 - 1 Cent Canada 1936 (#8485) - 70k. 
gal_75773_65b5194004022.jpg

a165 - 5 Cents Canada 1943 (#8484) - 50k.
gal_75773_65b5195c16f43.jpg

a166 - 5 Cents Canada 1945 (#8484) - 40k.
gal_75773_65b5195ca07e7.jpg

a167 - 5 Cents Canada 1941 (#8484) - 50k.
gal_75773_65b5195d4bd49.jpg

a168 - 5 Cents Canada 1947 (#8484) - 30k.
gal_75773_65b5195e03b58.jpg

a169 - 10 Pence Bailiwick of Guernsey 1992 (#5353) - 40k.
gal_75773_65b5197939bb6.jpg
 
a170 - 1/4 Anna British India 1912 (#5353) - 70k.
gal_75773_65b51979d5eb6.jpg
a171 - 1/4 Anna British India 1919 (#5353) - 90k.
gal_75773_65b51a15606df.jpg
 
a172 - 1/4 Anna British India 1920 (#5353) - 90k.
gal_75773_65b51a15dc164.jpg
 
a173 - 1/4 Anna British India 1934 (#5353) - 90k.
gal_75773_65b51a1673327.jpg
 
a174 - 1/4 Anna British India 1935 (#5353) - 90k.
gal_75773_65b51a16eb603.jpg
 
a175 - 1/4 Anna British India 1936 (#5353) - 90k. 
gal_75773_65b51a2c49a46.jpg
 
a176 - 1/4 Anna British India 1942 (#5353) - 80k.
gal_75773_65b51a2cc30de.jpg
 
a178 - 1 Penny England 2014 (#5555) - 10k.
gal_75773_65b51a2dc4f33.jpg
 
a179 - 5 Pence England 2012 (#5555) - 10k.
gal_75773_65b51a448f142.jpg
 
a180 - 1 Penny England 1908 (#5555) - 50k.
gal_75773_65b51a450da98.jpg
a181 - Half Rupee Mauritius 1951 (#8282) - 120k.
gal_75773_65b51ac7d93a6.jpg
 
a182 - 1 Penny England 1915 (#5555) - 30k.
gal_75773_65b51ac88d169.jpg
 
a183 - 1 Penny England 1930 (#5555) - 40k.
gal_75773_65b51ac9234ec.jpg
 
a184 - 5 Cents Hong Kong 1949 (#5555) - 30k.
gal_75773_65b51ac9b2f89.jpg
 
a185 - 1 Penny Isle of Man 2000 (#5555) - 20k.
gal_75773_65b51ae3012ff.jpg
 
a188 - 10 Cents Hong Kong 1938 (#5656) - 190k.
gal_75773_65b51ae4bfbe5.jpg
 
a189 - 1/4 Penny South Africa 1957 (#8080) - 80k.
gal_75773_65b51afde0fb4.jpg
 
a190 - 1 Farthing England 1917 (#5757) - 40k.
gal_75773_65b51afe75b61.jpg
a191 - Half Penny England 1889 (#8080) - 50k.
gal_75773_65b51b97be24d.jpg
 
a192 - 1 Farthing England 1926 (#5757) - 50k.
gal_75773_65b51b987017c.jpg
 
a193 - Half Penny England 1901 (#8080) - 220k.
gal_75773_65b51b990a149.jpg
 
a194 - 1 Farthing England 1928 (#5757) - 40k.
gal_75773_65b51b9998cb3.jpg
 
a195 - Half Penny England 1908 (#5757) - 40k. 
gal_75773_65b51bb31efee.jpg
 
a196 - 1 Cent Canada 1920 (#5785) - 60k. 
gal_75773_65b51bb3992fb.jpg
 
a197 - 1 Cent Canada 1940 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51bb41dbe8.jpg
 
a198 - 1 Cent Canada 1941 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51bb490d0e.jpg
 
a199 - 1 Cent Canada 1946 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51bca629a7.jpg
 
a200 - 1 Cent Canada 1952 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51bcadb34d.jpg
a201 - 1 Cent Canada 1956 (#5757) - 20k.
gal_75773_65b51cf7acb89.jpg
 
a203 - 25 Cents Bahamas Islands 1969 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b51cf8b0bc3.jpg

a204 - 25 Cents Cayman Islands 1987 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b51cf94749f.jpg

a205 - 25 Cents Cayman Islands 1982 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b51d116d4c3.jpg

a207 - 1 Cent Canada 1981 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51d128640a.jpg
 
a208 - 10 Cents Canada 2001 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51d130855e.jpg
 
a209 - 5 Cents Canada 1961 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51d2ea1376.jpg
 
a210 - 5 Cents Canada 1962 (#5757) - 30k. 
gal_75773_65b51d2f3d0a5.jpg
a211 - 5 Cents Canada 1964 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51dd287c13.jpg
 
a212 - 25 Cents Canada 1999 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51dd3388c3.jpg
 
a213 - 25 Cents Canada 2000 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51dd3d96c6.jpg
 
a217 - 25 Cents Canada 2007 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51deea80ff.jpg
 
a218 - 25 Cents Canada 2007 (#5757) - 30k.
gal_75773_65b51def4919f.jpg
 
a220 - 1/4 Anna British India 1887 (#5656) - 40k.
gal_75773_65b51df072d9e.jpg
a221 - Half Penny England 1806 (#5757) - 200k.
gal_75773_65b51eba03e4d.jpg
 
a222 - 1 Cent Belize 1976 (xu nhôm) (#3030) - 50k.
gal_75773_65b51eba8de2b.jpg
 
a223 - 5 Cents Belize 1976 (xu nhôm) (#3030) - 50k.
gal_75773_65b51ebb41e49.jpg
 
a225 - 25 Cents Ceylon 1943 (#3030) - 50k.
gal_75773_65b51ed7c9d8d.jpg
 
a226 - 50 Cents Ceylon 1943 (#3030) - 80k.
gal_75773_65b51ed860adb.jpg
 
a228 - 20 Cents Solomon Islands 1977 (#3030) - 80k.
gal_75773_65b51ed98da5c.jpg
 
a229 - 1 Dollar Canada 1971 (#3030) - 150k.
gal_75773_65b51eda25404.jpg
 
a230 - 1 Dollar Canada 1970 (#3030) - 150k.
gal_75773_65b51edaaf858.jpg
a231 - 1 Dollar Canada 1974 (#3030) - 150k.
gal_75773_65b51fb54df41.jpg
 
a232 - 1 Cent East Africa 1942 (#5959) - 60k. 
gal_75773_65b51fb615f0c.jpg
 
a233 - 1 Cent East Africa 1950 (#5959) - 50k. 
gal_75773_65b51fb6af9a7.jpg
 
a234 - 1 Cent East Africa 1959 (#5959) - 50k. 
gal_75773_65b51fb745f50.jpg
 
a235 - 1 Penny Rhodesia and Nyasaland 1957 (#5959) - 80k.
gal_75773_65b51fb7d9058.jpg
 
a236 - Half Crown Southern Rhodesia 1947 (#5959) - 300k.
gal_75773_65b51fb896213.jpg
 
a237 - 25 Cents Rhodesia 1964 (#5959) - 90k. 
gal_75773_65b51ff5918fd.jpg
 
a238 - 6 Pence Fiji 1953 (#6161) - 200k.
gal_75773_65b51ff6259c1.jpg
 
a239 - 3 Pence Rhodesia and Nyasaland 1957 (#6161) - 60k.
gal_75773_65b51ff6b943f.jpg
 
a240 - 6 Pence Rhodesia and Nyasaland 1957 (#6161) - 200k.
gal_75773_65b51ff75212f.jpg
a242 - 1 Double Guernesey 1889 (#8181) - 350k.
gal_75773_65b520c2e27ba.jpg
 
a243 - 1/2 Penny Isle of Man 1980 (#8282) - 90k.
gal_75773_65b520c3af569.jpg
 
a244 - Half Crown England 1954 (#6161) - 50k.
gal_75773_65b520c46c04a.jpg
 
a245 - Half Crown England 1956 (#6161) - 50k.
gal_75773_65b520e69787c.jpg
 
a247 - Half Crown England 1966 (#6161) - 50k.
gal_75773_65b520e72fdb9.jpg
 
a248 - 1 Penny England 1905 (#6262) - 30k.
gal_75773_65b520e7c4bcd.jpg
 
a249 - 1 Penny England 1913 (#6262) - 30k.
gal_75773_65b520e84ac6b.jpg
 
a250 - 1 Penny England 1915 (#6262) - 30k.
gal_75773_65b520fe8b555.jpg
a251 - 1 Cent Canada 1859 (#6262) - 290k. 
gal_75773_65b521d33b4e4.jpg
 
a252 - 50 Cents Hong Kong 1964 (#6262) - 50k.
gal_75773_65b521d3e46f2.jpg
 
a253 - 10 Pence Bailiwick of Jersey 1988 (#6464) - 40k.
gal_75773_65b521d46d933.jpg
 
a254 - 1/2 Penny Isle of Man 1980 (#6262) - 60k.
gal_75773_65b521d51693e.jpg
 
a255 - 1/2 New Penny Bailiwick of Jersey 1980 (#6262) - 80k.
gal_75773_65b521ef9fa54.jpg
 
a256 - 1 Penny Isle of Man 2000 (#6262) - 20k.
gal_75773_65b521f024648.jpg
 
a257 - 1 Penny Isle of Man 1998 (#6262) - 20k.
gal_75773_65b521f0a738e.jpg
 
a258 - 2 Cents East Caribbean States 1994 (xu nhôm) (#6262) - 30k.
gal_75773_65b521f129333.jpg
 
a259 - 5 Cents Belize 1989 (#6262) - 40k. 
gal_75773_65b5220888ad0.jpg
 
a260 - 10 Pence Bailiwick of Guernsey 1992 (#6464) - 40k.
gal_75773_65b5220921386.jpg
a261 - 5 Pence Bailiwick of Guernsey 1992 (#6464) - 40k.
gal_75773_65b522e917000.jpg
 
a262 - 5 Pence Bailiwick of Guernsey 1990 (#6464) - 40k.
gal_75773_65b522e9a7537.jpg
 
a264 - Xu bạc 3 Pence England 1941 (#6464) - 80k.
gal_75773_65b522ea43d80.jpg
 
a266 - 10 Cents Seychelles 1965 (#6565) - 190k.
gal_75773_65b522ead177d.jpg
 
a267 - 25 Cents Seychelles 1954 (#6565) - 180k.
gal_75773_65b523038d2c9.jpg
 
a268 - 50 Cents Seychelles 1977 (#6565) - 150k.
gal_75773_65b5230438ef1.jpg
 
a269 - 2 Pence Isle of Man 1988 (#6565) - 30k.
gal_75773_65b52304d3ae0.jpg
 
a270 - 1 Penny Isle of Man 2000 (#6565) - 20k.
gal_75773_65b5230579909.jpg

a271 - Xu bạc 3 Pence England 1931 (#8383) - 100k.
gal_75773_65b65a660699b.jpg

a272 - Xu bạc 3 Pence England 1933 (#8383) - 100k.
gal_75773_65b65a6680713.jpg

a273 - Xu bạc 3 Pence England 1937 (#8383) - 80k.
gal_75773_65b65a67035ae.jpg

a274 - Xu bạc 3 Pence England 1938 (#8383) - 80k.
gal_75773_65b65a67836ef.jpg

a275 - Xu bạc 3 Pence England 1940 (#8383) - 90k.
gal_75773_65b65a7d29b65.jpg

a276 - 1 Penny Bailiwick of Jersey 2003 (#6565) - 20k.
gal_75773_65b65a7dafdc5.jpg

a277 - Half Penny Token Canada 1852 (#6767) - 450k.
gal_75773_65b65a7e37046.jpg
 
a278 - Half Penny Token Canada 1850 (#6767) - 280k.
gal_75773_65b65a7ebbe20.jpg
 
a279 - Half Penny Token Canada 1837 (#6767) - 250k.
gal_75773_65b65a9f053c7.jpg
 
a280 - 1 Penny Token Canada 1837 (#6767) - 420k.
gal_75773_65b65a9f81833.jpg
a281 - 1 Penny Token Canada 1837 (#6767) - 80k.
gal_75773_65b65e7605bdf.jpg
 
a282 - 1 Cent Canada 1888 (#8485) - 150k. 
gal_75773_65b65e7689dac.jpg
 
a283 - 1 Penny Australia 1921 (#6767) - 120k.
gal_75773_65b65e7710758.jpg
 
a284 - 1 Penny Australia 1922 (#6767) - 120k.
gal_75773_65b65e7787b56.jpg
 
a285 - 1 Penny Australia 1924 (#6767) - 120k.
gal_75773_65b65e8fc752c.jpg
 
a286 - 1 Penny Australia 1935 (#6767) - 120k.
gal_75773_65b65e9054b3c.jpg
 
a287 - 1 Cent Canada 1903 (#8484) - 60k.
gal_75773_65b65e90d1667.jpg
 
a288 - 1 Cent Canada 1920 (#6767) - 50k.
gal_75773_65b65e9156cad.jpg
 
a289 - 1 Cent Canada 1927 (#6767) - 120k.
gal_75773_65b65eb007037.jpg
 
a290 - 1 Cent Canada 1929 (#6767) - 70k.
gal_75773_65b65eb07fbf1.jpg
a291 - 1 Cent Canada 1930 (#6767) - 110k.
gal_75773_65b65f78ef8aa.jpg
 
a292 - 1 Cent Canada 1931 (#6767) - 70k.
gal_75773_65b65f797298e.jpg
 
a293 - 1 Cent Canada 1932 (#6767) - 70k.
gal_75773_65b65f79e80bf.jpg
 
a294 - 1 Cent Canada 1934 (#6767) - 70k.
gal_75773_65b65f7a741ff.jpg
 
a295 - 1 Cent Canada 1920 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b65f9145d1b.jpg
 
a296 - 1 Penny England 1948 (#2022) - 80k. 
gal_75773_65b65f91c6d15.jpg
 
a297 - 1 Dollar Australia 2001 (#2022) - 300k.
gal_75773_65b65f924d22c.jpg
 
a298 - 1 Dollar Canada 1970 (#2022) - 160k.
gal_75773_65b65f92c30d3.jpg
 
a299 - 1 Dollar Canada 1984 (#2022) - 160k.
gal_75773_65b65fb597971.jpg
 
a300 - 1 Dollar Canada 1973 (#2022) - 160k.
gal_75773_65b65fb6551ab.jpg
a301 - Xu bạc 2 Shillings England 1939 (#6969) - 320k.
gal_75773_65b66048b5698.jpg
 
a302 - Xu bạc 2 Shillings England 1942 (#6969) - 320k.
gal_75773_65b660494f1c4.jpg
 
a303 - Xu bạc 1 Florin England 1921 (#6969) - 200k.
gal_75773_65b66049c93db.jpg
 
a304 - Xu bạc 1 Florin England 1923 (#6969) - 220k.
gal_75773_65b6604a4948d.jpg
 
a305 - Xu bạc 1 Florin England 1924 (#6969) - 200k.
gal_75773_65b660644f4d9.jpg
 
a306 - 1 Dollar Australia 2006 (#6969) - 30k. 
gal_75773_65b66064c45ae.jpg
 
a307 - 1 Dollar Australia 1986 (#6969) - 40k.
gal_75773_65b660655e9fe.jpg
 
a308 - 1 Dollar Australia 2009 (#6969) - 40k.
gal_75773_65b66065d67f3.jpg
 
a309 - 2 Dollars Australia 2015 (#6969) - 80k. 
gal_75773_65b6607c4afa2.jpg
 
a310 - 2 Dollars Australia 2019 (#6969) - 80k. 
gal_75773_65b6607cc33ea.jpg
a311 - 2 Dollars Australia 2020 (#6969) - 80k.
gal_75773_65b66115848dd.jpg
 
a312 - 1/4 Anna British India 1939 (#6969) - 80k.
gal_75773_65b661163ffa3.jpg
 
a313 - 1/4 Anna British India 1942 (#6969) - 80k.
gal_75773_65b66116e1d28.jpg
 
a314 - 25 Cents Canada 2010 (#7070) - 30k.
gal_75773_65b6611793cfe.jpg
 
a315 - 25 Cents Canada 1973 (#7070) - 30k.
gal_75773_65b6612edd5eb.jpg
 
a316 - 5 Shillings England 1960 (#7171) - 250k.
gal_75773_65b6612f6db42.jpg
 
a317 - 2 Shillings Rhodesia and Nyasaland 1956 (#7070) - 390k.
gal_75773_65b661301e527.jpg
 
a318 - 1/2 New Penny England 1979 (#7070) - 10k.
gal_75773_65b66130bd489.jpg
 
a319 - 1 Farthing England 1917 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b66145f3f6e.jpg
 
a320 - 1 Farthing England 1918 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b661468a72e.jpg
a321 - 1 Farthing England 1919 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b661de22529.jpg
 
a322 - 1 Farthing England 1920 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b661de9d2c0.jpg
 
a323 - 1 Farthing England 1922 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b661df22d4e.jpg
 
a324 - 1 Farthing England 1924 (#7070) - 30k.
gal_75773_65b661df99272.jpg
 
a325 - 1 Farthing England 1925 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b661f77d3e1.jpg
 
a326 - Half Penny England 1898 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b661f800193.jpg
 
a327 - Half Penny England 1920 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b661f877d05.jpg
 
a328 - Half Penny England 1943 (#7070) - 30k.
gal_75773_65b661f8eee0f.jpg
 
a329 - Half Penny England 1944 (#7070) - 30k.
gal_75773_65b662155aa39.jpg
 
a330 - Half Penny England 1960 (#7070) - 30k.
gal_75773_65b66215d1af7.jpg
a331 - Half Penny England 1964 (#7070) - 30k.
gal_75773_65b6630737ebb.jpg
 
a332 - Half Penny England 1970 (Proof version) (#7070) - 100k.
gal_75773_65b66307b24a5.jpg
 
a333 - 1 Penny England 1970 (Proof version) (#7070) - 190k.
gal_75773_65b6630838b03.jpg
 
a334 - Half Penny England 1807 (#7070) - 450k. 
gal_75773_65b66308b8113.jpg
 
a335 - Half Penny England 1806 (#7070) - 400k.
gal_75773_65b66329d0b07.jpg
 
a336 - 1 Penny England 1797 (#7070) - 600k.
gal_75773_65b6632a6e6a3.jpg
 
a338 - 25 Pence England 1981 (#7070) - 80k.
gal_75773_65b6632bb2ce2.jpg
 
a339 - 1 Penny England 1918, Mint KN (#7171) - 200k.
gal_75773_65b6635758db7.jpg
 
a340 - 1 Penny England 1919, Mint H (#7171) - 100k.
gal_75773_65b66357e8ca9.jpg
a341 - 1 Penny England 1902 (#7171) - 100k.
gal_75773_65b6640ba26f9.jpg
 
a342 - 1 Penny England 1903 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b6640c292a5.jpg
 
a343 - 1 Penny England 1906 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b6640ca156b.jpg
 
a344 - 1 Penny England 1907 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b6640d2144c.jpg
 
a345 - 1 Penny England 1908 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b66425f0ed8.jpg
 
a346 - 1 Penny England 1910 (#7171) - 40k.
gal_75773_65b66426735a0.jpg
 
a347 - 1 Penny England 1911 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b66426ebce4.jpg
 
a348 - 1 Penny England 1914 (#7171) - 40k.
gal_75773_65b664277c461.jpg
 
a349 - 1 Penny England 1915 (#7171) - 40k.
gal_75773_65b6644a2d115.jpg
 
a350 - 1 Penny England 1916 (#7171) - 40k.
gal_75773_65b6644aa302d.jpg
a351 - 1 Penny England 1917 (#7171) - 40k.
gal_75773_65b6652ad3708.jpg
 
a352 - 1 Penny England 1918 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b6652b6f546.jpg
 
a353 - 1 Penny England 1919 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b6652c176e7.jpg
 
a354 - 1 Penny England 1920 (#7171) - 40k.
gal_75773_65b6652ca1270.jpg
 
a355 - 1 Penny England 1921 (#7171) - 40k.
gal_75773_65b66541b447a.jpg
 
a356 - 1 Penny England 1926 (#7171) - 90k.
gal_75773_65b665424d4e0.jpg
 
a357 - 1 Penny England 1927 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b66542e84e5.jpg
 
a358 - 1 Penny England 1928 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b6654385621.jpg
 
a359 - 1 Penny England 1929 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b66559da041.jpg
 
a360 - 1 Penny England 1931 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b6655a713ea.jpg
a361 - 1 Penny England 1932 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b665e0d6992.jpg
 
a362 - 1 Penny England 1935 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b665e16f39b.jpg
 
a363 - 1 Penny England 1963 (#7171) - 30k.
gal_75773_65b665e227a6f.jpg
 
a364 - Half Penny Token Canada (bang New Brunswick) 1843 (#7272) - 480k.
gal_75773_65b665e2b84a6.jpg
 
a365 - 1 Cent Canada 1917 (#7272) - 100k.
gal_75773_65b665fc6d6f3.jpg
 
a366 - 1 Cent Hong Kong 1923 (#7272) - 250k. 
gal_75773_65b665fd00cad.jpg
 
a367 - 1 Cent Hong Kong 1881 (#7272) - 280k.
gal_75773_65b665fd878a9.jpg
 
a368 - 1 Cent Canada 1943 (#7272) - 30k.
gal_75773_65b665fe1e0ac.jpg
 
a369 - 1 Cent Canada 1946 (#7272) - 30k.
gal_75773_65b66622c1466.jpg
 
a370 - 1 Cent Canada 1952 (#7272) - 30k.
gal_75773_65b666234765f.jpg
a371 - 5 Cents Canada 1945 (#7171) - 90k.
gal_75773_65b666bcf33d9.jpg
 
a372 - 1 Dollar Australia 2014 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b666bd901bd.jpg
 
a373 - 1/2 New Penny Bailiwick of Jersey 1971 (#7171) - 60k.
gal_75773_65b666be39494.jpg
 
a374 - 1 Shilling British West Africa 1942 (#7272) - 120k.
gal_75773_65b666beb1703.jpg
 
a375 - 1/12 Shilling States of Jersey 1923 (#7373) - 290k.
gal_75773_65b666d4dd215.jpg
 
a376 - Half Penny Token Nova Scotia 1832 (#7474) - 490k.
gal_75773_65b666d58773e.jpg
 
a377 - 1 Penny Token Nova Scotia 1832 (#7474) - 490k.
gal_75773_65b666d61eb4a.jpg
 
a378 - Lot 2 xu Jamaica (#7474) - 200k. 
gal_75773_65b666d6ab22e.jpg
gal_75773_65b666f294a0a.jpg
 
a379 - 10 Cents East Africa 1923 (Georgivs V) (#7474) - 200k.
gal_75773_65b666f33129c.jpg
 
a380 - 25 Cents Belize 2007 (#7474) - 30k.
gal_75773_65b666f3c8d7c.jpg
a381 - Half New Penny Isle of Man 1971 (#7474) - 40k.
gal_75773_65b667780d27c.jpg
 
a382 - 2 Pence Bailiwick of Jersey 1990 (#7474) - 40k.
gal_75773_65b6677890710.jpg
 
a384 - 1 Penny England 1967 (#7670) - 50k.
gal_75773_65b667792c596.jpg

a385 - 1/14 Shilling Bailiwick of Jersey 1957 (#7676) - 100k.
gal_75773_65b66779c9363.jpg

a386 - 1 Cent Hong Kong 1931 (#7676) - 280k.
gal_75773_65b66796dc691.jpg

a387 - 25 Cents Seychelles 1954 (#7676) - 150k.
gal_75773_65b6679774e82.jpg

a388 - 1/10 Penny British West Africa 1950 (#7676) - 150k.
gal_75773_65b66797e626e.jpg

a389 - 6 Pence New Zealand 1953 (#7676) - 80k.
gal_75773_65b667987b3ab.jpg

a390 - 1/12 Shilling Bailiwick of Jersey 1960 (#7676) - 80k.
gal_75773_65b667992bbf8.jpg

a391 - 2 Shillings Rhodesia and Nyasaland 1957 (#7676) - 550k.
gal_75773_65b668403fbf6.jpg

a392 - 5 Cents Cook Islands 2000 (FAO) (#7878) - 30k.
gal_75773_65b66840de40b.jpg

a393 - 2 Pence Guernsey 1979 (#7878) - 40k.
gal_75773_65b66841741ac.jpg

a394 - 2 New Pence Bailiwick of Jersey 1980 (#7878) - 40k.
gal_75773_65b668420e0f9.jpg

a395 - 5 New Pence Bailiwick of Jersey 1968 (#7878) - 40k.
gal_75773_65b66857bb2df.jpg

a396 - 10 New Pence Bailiwick of Jersey 1968 (#7878) - 40k.
gal_75773_65b6685854236.jpg

a397 - 10 Pence Bailiwick of Jersey 1987 (#7878) - 40k.
gal_75773_65b6685901e4d.jpg

a398 - 5 Pence Bailiwick of Jersey 1990 (#7878) - 40k.
gal_75773_65b6685998ebc.jpg

a399 - 10 Pence Bailiwick of Jersey 1997 (#7878) - 50k.
gal_75773_65b6686fc0d82.jpg

a401 - 6 Pence Rhodesia 1964 (#7878) - 90k.
gal_75773_65b66c7f5d9ef.jpg

a402 - 1 Shilling Rhodesia 1964 (#7878) - 100k.
gal_75773_65b66c80016f5.jpg

a403 - 10 Cents Fiji 1981 (#7878) - 40k.
gal_75773_65b66c80a36a3.jpg

a404 - 20 Cents Fiji 1973 (#7878) - 30k.
gal_75773_65b66c8138fd7.jpg

a405 - 10 Cents Malaya and British Borneo 1956 (#7878) - 50k.
gal_75773_65b66c998df3e.jpg

a406 - 10 Cents Malaya 1948 (#7878) - 50k.
gal_75773_65b66c9a27ee4.jpg

a407 - 1 Cent Malaya 1943 (#7878) - 50k.
gal_75773_65b66c9ab9ce7.jpg

a408 - 20 Cents Malaya 1948 (#7878) - 60k.
gal_75773_65b66c9b590b7.jpg

a409 - 5 Cents Straits Settlements 1920 (#7777) - 300k.
gal_75773_65b66ccec4d58.jpg

a410 - 1/4 Anna British India 1940 (#7777) - 280k.
gal_75773_65b66cdaee890.jpg
gal_75773_65b66cdb9aea7.jpg

a411 - 1/4 Anna British India 1940 (#7777) - 280k.
gal_75773_65b66dec8b351.jpg
gal_75773_65b66ded112f8.jpg

a412 - 1/4 Anna British India 1940 (#7777) - 280k.
gal_75773_65b66df67483e.jpg
gal_75773_65b66df6e6299.jpg

a413 - 1/4 Anna British India 1941 (#7777) - 280k.
gal_75773_65b66e003dc51.jpg
gal_75773_65b66e00cbf21.jpg

a414 - 1/12 Anna East India Company 1835 (#8080) - 250k.
gal_75773_65b66e0dc470a.jpg

a415 - 1/2 Anna East India Company 1835 (#8080) - 450k.
gal_75773_65b66e0e462ca.jpg

a416 - 1/4 Anna British India 1862 (#8080) - 200k.
gal_75773_65b66e0ec04a8.jpg

a417 - Xu bạc 3 Pence Australia 1950 (#8080) - 80k.
gal_75773_65b66e0f50f18.jpg

a418 - Xu bạc 3 Pence Australia 1951 (#8080) - 80k.
gal_75773_65b66e24564b8.jpg

a419 - Xu bạc 3 Pence Australia 1952 (#8080) - 80k.
gal_75773_65b66e24d4fb0.jpg

a420 - Xu bạc 3 Pence Australia 1961 (#8080) - 80k.
gal_75773_65b66e255e4d6.jpg

a421 - Xu bạc 6 Pence Australia 1962 (#8080) - 100k.
gal_75773_65b66ecb306d1.jpg

a422 - Xu bạc 1 Shilling Australia 1954 (#8080) - 160k.
gal_75773_65b66ecbae150.jpg

a423 - Xu bạc 1 Shilling Australia 1961 (#8080) - 160k.
gal_75773_65b66ecc39e11.jpg
 
a424 - Xu bạc 1 Shilling Australia 1961 (#8080) - 160k.
gal_75773_65b66eccb7453.jpg

a425 - 1 Penny England 1880 (#8080) - 200k.
gal_75773_65b66ee6dcc18.jpg

a426 - 1 Cent Canada 1912 (#8080) - 90k.
gal_75773_65b66ee7779f4.jpg

a427 - 1 Penny South Africa 1930 (#8080) - 250k.
gal_75773_65b66ee80f97d.jpg

a428 - 5 Cents Mauritius 1924 (#8080) - 500k.
gal_75773_65b66ee8996c4.jpg

a429 - 5 Cents Hong Kong 1949 (#7979) - 40k.
gal_75773_65b66efee5349.jpg

a432 - 5 Cents Canada 1926 (#7979) - 200k.
gal_75773_65b66f8a654d2.jpg

a433 - Half Penny Token Canada 1850 (#7979) - 280k.
gal_75773_65b66f8aef9c6.jpg

a434 - Xu bạc 1 Florin England 1932 (Key Date) (#7575) - 1500k. 
gal_75773_65b66f8b87a7e.jpg

a435 - 8 Doubles Guernesey 1864 (#7474) - 200k. 
gal_75773_65b66fa39bf51.jpg
 
a436 - 8 Doubles Guernesey 1889 (#7474) - 200k. 
gal_75773_65b66fa43497f.jpg
 
a438 - 8 Doubles Guernesey 1914 (#7474) - 200k. 
gal_75773_65b66fa4cd588.jpg

a441 - Xu bạc 3 Pence England 1909 (#8181) - 650k.
gal_75773_65b670679b3bb.jpg

a442 - 1 Cent Canada 1914 (#8282) - 60k. 
gal_75773_65b670684afc7.jpg
 
a443 - 5 Cents Canada 1942 (#8282) - 150k.
gal_75773_65b6706904e56.jpg
 
a444 - 1 Cent Canada 1942 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b670698c008.jpg
 
a445 - 1 Cent Canada 1955 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b6708152fb4.jpg
 
a446 - 1 Penny England 1922 (#8282) - 40k. 
gal_75773_65b67081dfe40.jpg
 
a447 - 1 Cent British East Caribbean Territories 1961 (#8282) - 50k.
gal_75773_65b6708264ccf.jpg
 
a448 - 1/2 Penny Jamaica 1963 (#8282) - 50k.
gal_75773_65b67082f4008.jpg
 
a449 - 1 Cent Mauritius 1959 (#8282) - 190k.
gal_75773_65b670972ee00.jpg
 
a450 - 1 Cent Mauritius 1969 (#8282) - 190k.
gal_75773_65b67097cd3c7.jpg
a451 - 10 Cents Mauritius 1978 (#8282) - 90k.
gal_75773_65b6714159d82.jpg
 
a452 - 1/4 Rupee Mauritius 1978 (#8282) - 90k.
gal_75773_65b67141e972a.jpg
 
a453 - 1 Rupee Mauritius 1971 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b67142975f4.jpg
 
a454 - 1 Cent Straits Settlements 1900 (#8282) - 50k.
gal_75773_65b67143468c1.jpg
 
a455 - 1 Penny Jamaica 1952 (#8282) - 80k. 
gal_75773_65b6715c08b9a.jpg
 
a456 - 1 Penny Southern Rhodesia 1942 (#8282) - 190k. 
gal_75773_65b6715c99211.jpg
 
a457 - Half Penny Jamaica 1963 (#8282) - 150k. 
gal_75773_65b6715d2e7e6.jpg
 
a458 - 1 Farthing Jamaica 1937 (#8282) - 490k. 
gal_75773_65b6715dba65f.jpg
 
a459 - 2 Cents Mauritius 1890 (#8282) - 1000k. 
gal_75773_65b67173a87c8.jpg
 
a460 - 5 Cents Mauritius 1890 (#8282) - 1300k. 
gal_75773_65b671743eb03.jpg

a461 - 2 Pence Isle of Man 1988 (#8181) - 40k.
gal_75773_65b672123b63c.jpg

a462 - 2 Pence Isle of Man 1998 (#8181) - 40k.
gal_75773_65b67212c9b9e.jpg

a463 - 2 Pence Bailiwick of Jersey 1985 (Key Date) (#8181) - 80k.
gal_75773_65b6721366ce1.jpg

a464 - 5 Pence Bailiwick of Jersey 1990 (#8181) - 40k.
gal_75773_65b67213f21e7.jpg

a465 - 10 Pence Bailiwick of Jersey 1992 (#8181) - 50k.
gal_75773_65b6722d07fc1.jpg

a466 - 1/2 Penny Falkland Islands 1974 (#8181) - 280k.
gal_75773_65b6722d92ffe.jpg

a467 - 5 Cents Seychelles 1972 (FAO), xu nhôm (#8181) - 50k.
gal_75773_65b6722e12cf6.jpg

a468 - 2 Cents East Caribbean States 1981 (xu nhôm) (#8181) - 40k.
gal_75773_65b6722e892d7.jpg

a469 - 5 Cents East Caribbean States 1981 (xu nhôm) (#8181) - 40k.
gal_75773_65b67244b5660.jpg

a471 - 1 Dollar Australia 2005 (#8181) - 30k.
gal_75773_65b672e3a7c7d.jpg

a472 - 1 Dollar Australia 2006 (#8181) - 30k.
gal_75773_65b672e445f2c.jpg

a473 - 1 Dollar Australia 2011 (#8181) - 30k.
gal_75773_65b672e4d4593.jpg

a474 - 1 Dollar Australia 2013 (#8181) - 30k.
gal_75773_65b672e5709bc.jpg

a475 - 6 Pence England 1950 (#8181) - 30k.
gal_75773_65b672f97abbc.jpg

a476 - 1 Shilling England 1950 (#8181) - 30k.
gal_75773_65b672fa2dd46.jpg

a477 - 1 Shilling England 1957 (#8181) - 30k.
gal_75773_65b672facd19e.jpg

a478 - 1 Shilling England 1958 (#8181) - 30k.
gal_75773_65b672fb7f417.jpg

a479 - 1 Cent Bahamas Islands 1970 (#8282) - 50k.
gal_75773_65b67318d3237.jpg

a480 - 5 Cents Bahamas Islands 1972 (Proof version) (#8282) - 120k.
gal_75773_65b673196946f.jpg

a481 - 10 Cents Bahamas Islands 1971 (Proof version) (#8282) - 140k.
gal_75773_65b673d061f78.jpg

a482 - 10 Cents Bahamas Islands 1972 (Proof version) (#8282) - 140k.
gal_75773_65b673d0f0d11.jpg

a483 - 25 Cents Cents Bahamas Islands 1971 (Proof version) (#8282) - 160k.
gal_75773_65b673d18a383.jpg

a484 - 25 Cents Cents Bahamas Islands 1972 (Proof version) (#8282) - 160k.
gal_75773_65b673d2210fe.jpg

a485 - 50 Cents Cents Bahamas Islands 1971 (Proof version) (#8282) - 200k.
gal_75773_65b673ef1b354.jpg

a486 - 50 Cents Cents Bahamas Islands 1970 (Proof version) (#8282) - 200k.
gal_75773_65b673efa916f.jpg

a487 - 2 Shillings England 1951 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b673f054dad.jpg

a488 - 2 Shillings England 1957 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b673f0e878a.jpg

a491 - Half Crown England 1957 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b674ab4a1bf.jpg

a492 - Half Crown England 1965 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b674abf1494.jpg

a493 - 1/2 New Penny England 1978 (#8383) - 20k.
gal_75773_65b674ac87594.jpg

a497 - 1 Penny England 2011 (#8383) - 10k.
gal_75773_65b674d7876af.jpg

a498 - 2 New Pence England 1981 (#8383) - 20k.
gal_75773_65b674d8116b4.jpg

a499 - Half Penny England 1959 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b674f12cc9b.jpg

a500 - Half Penny England 1965 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b674f19f486.jpg

a501 - Half Penny England 1965 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b675b490a44.jpg

a503 - Half Penny England 1967 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b675b5dd9ca.jpg

a504 - 1 Penny England 1901 (#8383) - 90k.
gal_75773_65b675b67445b.jpg

a505 - 1 Penny England 1937 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b675cf88b03.jpg

a506 - 1 Penny England 1938 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b675d0155d9.jpg

a507 - 1 Penny England 1939 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b675d08dd62.jpg

a508 - 1 Penny England 1940 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b675d11ae3b.jpg

a509 - 1 Penny England 1948 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b675f07971f.jpg

a510 - 1 Penny England 1961 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b675f108161.jpg

a511 - 1 Penny England 1962 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b67692966ad.jpg

a512 - 1 Penny England 1963 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b67693320ac.jpg

a513 - 1 Penny England 1966 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b67693c47e0.jpg

a514 - 1 Penny England 1967 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b6769470b5c.jpg

a515 - Half Penny Australia 1921 (#8383) - 80k.
gal_75773_65b676aae6b06.jpg

a516 - Half Penny Australia 1938 (#8383) - 80k.
gal_75773_65b676ab910ec.jpg

a517 - Half Penny Australia 1947 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b676ac295e9.jpg

a518 - Half Penny Australia 1949 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b676acb4f5a.jpg

a519 - Half Penny Australia 1951 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b676c31c855.jpg

a520 - 1 Penny Australia 1942 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b676c39f1b7.jpg

a521 - 1 Penny Australia 1943 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b6774dd93d4.jpg

a522 - 1 Penny Australia 1952 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b6774e878e2.jpg

a523 - 1 Penny Australia 1953 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b6774f26697.jpg

a524 - 1 Dollar Australia 2015 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b6774fb4c49.jpg

a525 - 1 Dollar Australia 2010 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b6776433d13.jpg

a526 - 1 Dollar Australia 2021 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b67764d3e30.jpg

a527 - 1 Dollar Australia 2021 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b6776572598.jpg

a528 - 1 Dollar Australia 2022 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b6776607f83.jpg

a529 - 1 Dollar Australia 2023 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b6777fd3f05.jpg

a531 - 2 Cents Australia 1974 (#8383) - 20k.
gal_75773_65b67823f2891.jpg

a532 - 20 Cents Australia 2011 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b67824b1774.jpg

a533 - 50 Cents Australia 1970 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b678254e35f.jpg

a534 - 50 Cents Australia 1977 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b67825d94ca.jpg

a535 - 50 Cents Australia 1981 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b67846a1d87.jpg

a537 - 50 Cents Australia 1988 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b67847d03a5.jpg

a538 - 50 Cents Australia 1994 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b67848665af.jpg

a539 - 50 Cents Australia 1994 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b678601fb01.jpg

a540 - 50 Cents Australia 1998 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b67860b4574.jpg

a541 - 50 Cents Australia 2001 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b678e7df1ef.jpg

a542 - 50 Cents Australia 2002 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b678e896ceb.jpg

a543 - 50 Cents Australia 2004 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b678e948373.jpg

a544 - 50 Cents Australia 2010 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b678e9effe0.jpg

a545 - 1 Dollar Australia 2008 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b6790a4c97a.jpg

a546 - 1 Dollar Australia 2007 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b6790aef792.jpg

a547 - 1 Dollar Australia 2010 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b6790b9ca75.jpg

a548 - 1 Dollar Australia 1986 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b6790c3dad6.jpg

a549 - 1 Dollar Australia 2009 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b67923d1d70.jpg

a550 - 1 Dollar Australia 2014 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b67924826e1.jpg

a551 - 1 Farthing England 1919 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b679ac18c7d.jpg

a552 - 1 Farthing England 1911 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b679acf0cb4.jpg

a554 - 1 Cent Canada 1906 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b679ad890f1.jpg

a555 - 1 Cent Canada 1910 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b679ae21711.jpg

a556 - 1 Cent Canada 1915 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b679c4cd78a.jpg

a557 - 1 Cent Canada 1916 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b679c56a881.jpg

a558 - 1 Cent Canada 1918 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b679c605767.jpg

a559 - 1 Farthing England 1939 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b679c6964f6.jpg

a560 - 1 Farthing England 1940 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b679c7317c7.jpg

a561 - 1 Farthing England 1941 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b67d2a5886d.jpg

a562 - 1 Farthing England 1942 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b67d2ad0c29.jpg

a563 - 1 Farthing England 1944 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b67d2b66bcd.jpg

a564 - 1 Farthing England 1946 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b67d2bf1b98.jpg

a565 - 1 Farthing England 1948 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b67d4104fc9.jpg

a566 - 1 Farthing England 1950 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b67d4193a76.jpg

a567 - 1 Farthing England 1951 (#8483) - 30k.
gal_75773_65b67d4227f0e.jpg

a568 - 3 Mils Cyprus 1955 (#8686) - 80k.
gal_75773_65b67d42a2422.jpg

a569 - 1 Penny Gambia 1966 (#8686) - 100k.
gal_75773_65b67d5c8c66b.jpg

a571 - 1 New Penny England 1978 (Proof version) (#8686) - 70k.
gal_75773_65b67dae2f600.jpg

a572 - 5 New Pence England 1979 (Proof version) (#8686) - 100k.
gal_75773_65b67daebbfe6.jpg

a584 - 2 Pounds England 2006 (#8686) - 200k.
gal_75773_65b67e47b8302.jpg

a585 - 1 New Penny Isle of Man 1971 (#8686) - 40k.
gal_75773_65b67e48589a8.jpg

a586 - 1/2 Cent British Caribbean Terrritories 1955 (#8686) - 80k.
gal_75773_65b67e60ac170.jpg

a587 - 1/12 Shilling Bailiwick of Jerrsey 1960 (#8686) - 50k.
gal_75773_65b67e6162ad7.jpg

a588 - 1 Anna British India 1919 (#8686) - 50k.
gal_75773_65b67e620e9aa.jpg

a589 - 1 Cent Canada 1946 (#8686) - 30k.
gal_75773_65b67e6296aa8.jpg

a590 - 1 Cent Canada 1952 (#8686) - 30k.
gal_75773_65b67e632ee36.jpg

a595 - 10 Cents Malaya 1950 (#8686) - 30k.
gal_75773_65b67f39a8545.jpg

a597 - 10 Cents Bermuda 1979 (#8686) - 30k.
gal_75773_65b67f3b4fc0a.jpg

a598 - 5 Cents Seychelles 1972 (FAO), xu nhôm (#8686) - 50k.
gal_75773_65b67f3bd8338.jpg

a600 - Half Penny Jamaica 1961 (#8686) - 120k.
gal_75773_65b67f5fd5d0a.jpg

a602 - 25 Cents Canada 1969 (#8686) - 30k.
gal_75773_65b67ff105c86.jpg

a603 - 25 Cents Canada 2002 (#8686) - 30k.
gal_75773_65b67ff18164f.jpg

a604 - 25 Cents Canada 2006 (#8686) - 20k.
gal_75773_65b67ff234635.jpg

a605 - 25 Cents Canada 1973 (#8686) - 30k.
gal_75773_65b6800bea0b8.jpg

a607 - 1 Cent Canada 1876 (#8686) - 250k.
gal_75773_65b6800d4b4de.jpg

a608 - 1 Cent Canada 1888 (#8686) - 200k.
gal_75773_65b6800de8a98.jpg

a609 - 1 Cent Canada 1896 (#8686) - 190k.
gal_75773_65b6803250e59.jpg

a610 - 1 Cent Canada 1901 (#8686) - 200k.
gal_75773_65b680330ddcc.jpg

a611 - 1 Cent Canada 1902 (#8686) - 200k.
gal_75773_65b680b141011.jpg

a612 - 1 Cent Canada 1903 (#8686) - 200k.
gal_75773_65b680b1cbfee.jpg

a613 - 1 Cent Canada 1906 (#8686) - 110k.
gal_75773_65b680b251a4d.jpg

a614 - 1 Cent Canada 1907 (#8686) - 120k.
gal_75773_65b680b2d1d48.jpg

a615 - 1 Cent Canada 1908 (#8686) - 150k.
gal_75773_65b680c88e9ab.jpg

a616 - 1 Cent Canada 1909 (#8686) - 110k.
gal_75773_65b680c9165a3.jpg

a617 - 1 Cent Canada 1910 (#8686) - 110k.
gal_75773_65b680c993bd4.jpg

a618 - 2 Pounds England 1995 (#8686) - 200k.
gal_75773_6599711389339.jpg

a620 - Half Crown England 1950 (#8686) - 50k.
gal_75773_65997114d72b0.jpg

a621 - 5 Pence Isle of Man 1988 (##2024) - 40k.
gal_75773_65997115791e8.jpg

a625 - 50 Pence Isle of Man 1990 (Christmas) (##2024) - 650k.
gal_75773_65997117aa37e.jpg

a626 - 1 Dollar Australia 1992 (##2024) - 500k.
gal_75773_6599711862367.jpg

a627 - 6 Pence England 1948 (#8686) - 30k.
gal_75773_659972ab632bf.jpg

a634 - 1 Lepton Ionian Islands 1857 (Xu đảo của Hy Lạp thời thuộc địa Anh) (##2024) - 1100k.
gal_75773_65b221e7e102c.jpg
gal_75773_65d85bba78855.jpg

a635 - Half Penny England 1942 (#8787) - 30k.
gal_75773_6606bc4c81357.jpg

a636 - Half Penny England 1965 (#8787) - 30k.
gal_75773_6606bc4d07e51.jpg

a637 - 20 Pence England 1997 (#8787) - 20k.
gal_75773_6606bc826ed54.jpg

a638 - 20 Pence England 2001 (#8787) - 20k.
gal_75773_6606bc82e4be8.jpg

a639 - 50 Pence England 1997 (#8787) - 30k.
gal_75773_6606bc99d8fcd.jpg

a640 - 50 Pence England 2005 (#8787) - 50k.
gal_75773_6606bca74da9c.jpg

a641 - 50 Pence England 2004 (#8787) - 50k.
gal_75773_6606bcd7a10a8.jpg

a642 - 50 Pence England 2006 (#8787) - 50k.
gal_75773_6606bcd823f38.jpg

a643 - 2 Pounds England 2007 (#8787) - 200k.
gal_75773_6606bcecb8c9d.jpg

a644 - 2 Pounds England 2005 (#8787) - 200k.
gal_75773_6606bced38ff7.jpg

a645 - 1 Dollar Australia 2022 (##2024) - 60k.
gal_75773_661008ddb6991.jpg

a646 - 1 Dollar Australia 2023 (##2024) - 60k.
gal_75773_661008de3e4f7.jpg

a647 - 1 Dollar Canada 1970 (##2024) - 150k.
gal_75773_661014e7cf176.jpg

a648 - 1 Dollar Canada 1974 (##2024) - 150k.
gal_75773_661014e84f85f.jpg

a649 - 1 Dollar Canada 1971 (Proof like) (#8787) - 150k.
gal_75773_6612af4ba72b0.jpg

a650 - 1 Dollar Canada 1974 (Proof like) (#8787) - 150k.
gal_75773_6612af4c5ac95.jpg

a651 - 1 Dollar Canada 1973 (Proof version) (#8787) - 180k.
gal_75773_6612af7da425a.jpg
gal_75773_6612af7e321ea.jpg

a652 - 1 Dollar Canada 1970 (Proof version) (#8787) - 180k.
gal_75773_6612af7e95f32.jpg
gal_75773_6612af7f1b92e.jpg

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Góp ý
Đăng bởi: Thu Trang
Địa chỉ: TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 16:54 26/11/2023
Ngày cập nhật: 21:37 07/04/2024
Báo cáo