Xu Bồ Đào Nha và thuộc địa (mã p) - cập nhật xu mới 30/4

Thông tin mô tả
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
 
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
gal_75773_65b223c908012.jpg
Phí ship 20k/lần. Trên 300k freeship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
 
***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
p1 - 5 Patacas Macau-Portugal 1982 (#6666) - 200k.
gal_75773_6627ce26a3c58.jpg
 
p2 - 1.5 Euro Portugal 2010 (#6666) - 150k.
gal_75773_6627ce276ceb3.jpg
 
p3 - 2.5 Euro Portugal 2015 (#6666) - 160k.
gal_75773_6627ce27f1c6c.jpg
 
p4 - 2.5 Euro Portugal 2011 (#6666) - 160k.
gal_75773_6627ce2885ad7.jpg
 
p5 - 2.5 Euro Portugal 2015 (#6666) - 160k.
gal_75773_6627ce3c91317.jpg
 
p6 - 2.5 Euro Portugal 2010 (#6666) - 160k.
gal_75773_6627ce3d24ad5.jpg
 
p7 - 2.5 Euro Portugal 2016 (#6666) - 160k.
gal_75773_6627ce3dba023.jpg
 
p8 - 2.5 Euro Portugal 2008 (#6666) - 160k.
gal_75773_6627ce3e4dea0.jpg
 
p9 - 2.5 Euro Portugal 2008 (#6666) - 160k.
gal_75773_6627ce53acbc1.jpg
 
p10 - 50 Avos Macau-Portugal 1978 (#6666) - 390k.
gal_75773_6627ce54478d8.jpg
gal_75773_6627ce54be747.jpg
p11 - 100 Escudos Portugal 1981 (#1) - 60k.
gal_75773_6627ce8dae724.jpg
 
p12 - 100 Escudos Portugal 1986 (#1) - 80k.
gal_75773_6627ce8e6c759.jpg
 
p13 - 100 Escudos Azores-Portugal 1990 (#1) - 120k.
gal_75773_6627ce8f1702a.jpg
 
p14 - 100 Escudos Portugal 1985 (#1) - 60k.
gal_75773_6627ce8fb524a.jpg
 
p15 - 100 Escudos Portugal 1981 (#1) - 60k.
gal_75773_6627cea30ba67.jpg
 
p17 - 200 Escudos Portugal 1991 (#1) - 80k. 
gal_75773_6627cea3b2d05.jpg
 
p18 - 200 Escudos Portugal 1992 (#79) - 80k.
gal_75773_6627cea469ce7.jpg
 
p19 - 200 Escudos Portugal 1992 (#79) - 80k.
gal_75773_6627cea51701c.jpg
 
p20 - 2 Cent Euro Portugal 2016 (#79) - 20k.
gal_75773_6627cec1745b2.jpg
p21 - Xu bạc 10 Escudos Timor-Portugal 1964 (#77) - 380k. 
gal_75773_6627cf0784ef5.jpg
 
p22 - 30 Centavos Timor-Portugal 1958 (#1) - 140k.
gal_75773_6627cf081e1d4.jpg
 
p23 - 1 Escudo Timor-Portugal 1970 (#43) - 190k.
gal_75773_6627cf0899db5.jpg
 
p24 - 1 Escudo Timor-Portugal 1970 (#43) - 150k. 
gal_75773_6627cf0932c4c.jpg
 
p25 - 10 Centavos S.Tome E.Principe-Portugal 1962 (#43) - 70k. 
gal_75773_6627cf208a1d5.jpg
 
p26 - 2.5 Escudos Portugal 1977 (#43) - 30k.
gal_75773_6627cf211c61a.jpg
 
p27 - 5 Escudos Guine-Portugal 1973 (#79) - 200k. 
gal_75773_6627cf21a11d2.jpg
 
p28 - 50 Centavos S.Tome E.Principe-Portugal 1971 (#79) - 110k. 
gal_75773_6627cf2233428.jpg
 
p29 - 2.5 Escudos S.Tome E.Principe-Portugal 1962 (#79) - 90k. 
gal_75773_6627cf3b59f9d.jpg
 
p30 - 20 Centavos S.Tome E.Principe-Portugal 1929 (#79) - 250k. 
gal_75773_6627cf3bcbda8.jpg
p31 - 20 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#87) - 190k.
gal_75773_6627cf6d072f9.jpg
 
p32 - Bộ 4 xu Portugal (#45) - 120k.
gal_75773_6627cf6d98d40.jpg
 
p33 - Bộ 2 xu Madeira Islands (đảo của Portugal) 1981 (#45) - 380k.
gal_75773_6627cf6e225c5.jpg
 
p36 - 10 Centavos Guine-Portugal 1973 (xu nhôm) (#87) - 200k. 
gal_75773_6627cf6e974ef.jpg
 
p37 - 50 Centavos Guine-Portugal 1952 (#87) - 110k. 
gal_75773_6627cf8478e6a.jpg
 
p38 - 50 Centavos Mozambique-Portugal 1957 (#87) - 40k. 
gal_75773_6627cf84f0861.jpg
 
p39 - 50 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#87) - 150k. 
gal_75773_6627cf857003d.jpg
 
p40 - 10 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#87) - 150k.
gal_75773_6627cf85dfc6c.jpg
p41 - 100 Escudos Portugal 1990 (#91) - 60k.
gal_75773_6627cfc384dd3.jpg
 
p42 - 100 Escudos Portugal 1990 (#91) - 60k.
gal_75773_6627cfc42f950.jpg
 
p43 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#87) - 120k.
gal_75773_6627cfc4b95b6.jpg
 
p44 - 100 Escudos Portugal 1990 (#87) - 60k.
gal_75773_6627cfc56687a.jpg
 
p45 - 100 Escudos Portugal 1981 (#87) - 60k.
gal_75773_6627cfe212136.jpg
 
p46 - 200 Escudos Portugal 1992 (#87) - 80k.
gal_75773_6627cfe2b27fd.jpg
 
p47 - 200 Escudos Portugal 1991 (#87) - 80k.
gal_75773_6627cfe360fcf.jpg
 
p48 - 200 Escudos Portugal 1991 (#87) - 80k.
gal_75773_6627cfe3eb67b.jpg
 
p49 - 2.5 Escudos Portugal 1977 (#91) - 30k. 
gal_75773_6627cffd28d4e.jpg
 
p50 - 25 Escudos Portugal 1986 (#91) - 40k.
gal_75773_6627cffdb1f06.jpg
p51 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#91) - 120k.
gal_75773_6627d0384ee6d.jpg
 
p52 - 200 Escudos Portugal 1991 (#91) - 80k.
gal_75773_6627d038ec912.jpg
 
p53 - 200 Escudos Portugal 1992 (#91) - 80k.
gal_75773_6627d0399a8e5.jpg
 
p54 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#92) - 120k.
gal_75773_6627d03a43d5f.jpg
 
p55 - 100 Escudos Portugal 1990 (#92) - 60k.
gal_75773_6627d05400144.jpg
 
p56 - 100 Escudos Portugal 1990 (#92) - 60k.
gal_75773_6627d0549e1fd.jpg
 
p57 - 200 Escudos Portugal 1998 (#92) - 90k. 
gal_75773_6627d05546ef0.jpg
 
p58 - 200 Escudos Portugal 1992 (#92) - 80k.
gal_75773_6627d055de945.jpg
 
p59 - 200 Escudos Portugal 1992 (#92) - 80k.
gal_75773_6627d06e62dfd.jpg
 
p60 - 200 Escudos Portugal 1991 (#92) - 80k.
gal_75773_6627d06ee7d31.jpg
p61 - 100 Escudos Portugal 1989 (#1)  - 60k.
gal_75773_6627d099db04b.jpg
 
p62 - 200 Escudos Portugal 1991 (#1) - 80k. 
gal_75773_6627d09a82368.jpg
 
p63 - 200 Escudos Portugal 1991 (#1) - 80k. 
gal_75773_6627d09b2e01c.jpg
 
p64 - 25 Escudos Portugal 1982 (#92) - 50k.
gal_75773_6627d09bcd80e.jpg
 
p65 - 10 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#97) - 120k.
gal_75773_6627d0af1fdf6.jpg
 
p66 - 100 Escudos Portugal 1987 (#1)  - 60k.
gal_75773_6627d0af9d4f3.jpg
 
p67 - 100 Escudos Portugal 1990 (#1)  - 60k.
gal_75773_6627d0b04bdd5.jpg
 
p68 - 100 Escudos Portugal 1990 (#1)  - 60k.
gal_75773_6627d0b0ebab8.jpg
 
p69 - 100 Escudos Portugal 1981 (#1)  - 60k.
gal_75773_6627d0c6c3f55.jpg
 
p70 - 100 Escudos Portugal 1985 (#1)  - 80k.
gal_75773_6627d0c7556c6.jpg
p71 - 5 Escudos Portugal 1977 (#23) - 30k.
gal_75773_6627d0f3d38cd.jpg
 
p72 - 1 Escudo Portugal 1990 (#23) - 20k. 
gal_75773_6627d0f455b08.jpg
 
p73 - 1 Escudo Portugal 1986 (#23) - 20k. 
gal_75773_6627d0f4ccbf4.jpg
 
p74 - 200 Escudos Portugal 1992 (#1) - 80k.
gal_75773_6627d0f54ce14.jpg
 
p75 - 200 Escudos Portugal 1992 (#1) - 80k.
gal_75773_6627d10723670.jpg
 
p76 - 100 Escudos Portugal 1997 (#3) - 60k.
gal_75773_6627d107af9ab.jpg
 
p77 - 25 Escudos Portugal 1980 (#2) - 40k.
gal_75773_6627d10831aba.jpg
 
p78 - 1 Escudos Timor-Portugal 1958 (#18) - 200k.
gal_75773_6627d108ab361.jpg
 
p79 - 100 Escudos Portugal 1990 (#23) - 60k.
gal_75773_6627d11c219ca.jpg
 
p80 - 25 Escudos Portugal 1980 (#23) - 40k.
gal_75773_6627d11ccede3.jpg
p81 - 5 Avos Macau-Portugal 1967 (#23) - 40k. 
gal_75773_6627d1451ba52.jpg
 
p82 - Xu bạc 5 Escudos Mozambique-Portugal 1960 (#28) - 160k. 
gal_75773_6627d14596c18.jpg
 
p83 - 10 Centavos Portugal 1959 (#23) - 20k.
gal_75773_6627d1463aa55.jpg
 
p84 - 1 Escudo Portugal 2000 (#23) - 20k.
gal_75773_6627d146af31c.jpg
 
p85 - 20 Centavos Portugal 1968 (#23) - 20k.
gal_75773_6627d158e9665.jpg
 
p86 - 20 Centavos Mozambique-Portugal 1974 (#23) - 40k.
gal_75773_6627d1596ecff.jpg
 
p87 - 2.5 Escudos Mozambique-Portugal 1952 (#23) - 30k. 
gal_75773_6627d159e01e6.jpg
 
p88 - 100 Escudos Portugal 1990 (#22) - 30k.
gal_75773_6627d15a67e27.jpg
 
p89 - 50 Centavos Cabo Verde-Portugal 1968 (#23) - 200k. 
gal_75773_6627d16d9167e.jpg
 
p90 - 25 Escudos Madeira Islands (đảo của Portugal) 1981 (#23) - 150k. 
gal_75773_6627d16e12dae.jpg
p91 - Bộ 2 xu Azores-Portugal 1980 (#32) - 350k.
gal_75773_6627d19da67a6.jpg
gal_75773_6627d19e3eb61.jpg
 
p92 - 200 Escudos Portugal 1997 (#32) - 80k.
gal_75773_6627d19ecb8b7.jpg
 
p93 - 5 Reis Portugal 1906 (#32) - 200k.
gal_75773_6627d19f72649.jpg
 
p94 - 1 Centavo Portugal 1917 (#32) - 150k.
gal_75773_6627d1b129b5e.jpg
 
p95 - Xu bạc 5 Euro Portugal 2003 (#29) - 490k.
gal_75773_6627d1b1b9a64.jpg
 
p96 - 50 Centavos Mozambique-Portugal 1973 (#32) - 40k.
gal_75773_6627d1b2641f8.jpg
 
p97 - 50 Centavos Mozambique-Portugal 1957 (#32) - 50k.
gal_75773_6627d1b2ee1c8.jpg
 
p98 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1962 (#32) - 80k.
gal_75773_6627d1ce9d066.jpg
 
p99 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1973 (#32) - 80k.
gal_75773_6627d1cf2f6b5.jpg
 
p100 - 5 Escudos Angola-Portugal 1972 (#32) - 90k.
gal_75773_6627d1cfc335b.jpg
p101 - Xu bạc 10 Escudos Timor-Portugal 1964 (#32) - 380k.
gal_75773_6627d2043eb47.jpg
 
p102 - 50 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#32) - 180k.
gal_75773_6627d204cd417.jpg
 
p103 - 5 Escudos Cabo Verde-Portugal 1968 (#32) - 190k.
gal_75773_6627d20563db9.jpg
 
p104 - 100 Escudos Portugal 1990 (#32) - 30k.
gal_75773_6627d205e7503.jpg
 
p105 - 20 Escudos Angola-Portugal 1971 (#32) - 120k.
gal_75773_6627d21990547.jpg
 
p106 - 20 Escudos Mozambique-Portugal 1971 (#32) - 120k. 
gal_75773_6627d21a15d67.jpg
 
p107 - 20 Escudos S.Tome E.Principe-Portugal 1971 (#32) - 250k.
gal_75773_6627d21a87962.jpg
 
p108 - 1 Escudo Guine-Portugal 1946 (#32) - 250k.
gal_75773_6627d21b0c959.jpg
 
p109 - 10 Centavos India-Portugal 1961 (#32) - 120k.
gal_75773_6627d22f78c80.jpg
 
p110 - 10 Escudos Timor-Portugal 1970 (#32) - 250k.
gal_75773_6627d230019a6.jpg
p111 - 200 Escudos Portugal 1994 (#4035) - 90k.
gal_75773_6627d256950b8.jpg
 
p112 - 200 Escudos Portugal 1998 (#4035) - 90k.
gal_75773_6627d257185ce.jpg
 
p113 - 1 Escudo Portugal 1990 (#4035) - 10k.
gal_75773_6627d25795b6e.jpg
 
p114 - 5 Escudos Portugal 1992 (#4035) - 20k.
gal_75773_6627d2582bd6d.jpg
 
p115 - 5 Reis Portugal 1910 (#32) - 200k.
gal_75773_6627d26af2297.jpg
 
p116 - Bộ 8 xu Mozambique-Portugal (#34) - 480k.
gal_75773_6627d26b7ba03.jpg
 
p117 - 1 Escudo Portugal 1971 (#35) - 30k.
gal_75773_6627d26c0d9d9.jpg
 
p118 - 20 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#35) - 200k.
gal_75773_6627d26c81a3b.jpg
 
p119 - 25 Escudos Azores-Portugal 1980 (#35) - 150k.
gal_75773_6627d27f378e4.jpg
 
p120 - 100 Escudos Portugal 1988 (#35) - 60k.
gal_75773_6627d27fbee89.jpg
p121 - 20 Centavos S.Tome E.Principe-Portugal 1971 (#4243) - 90k.
gal_75773_6627d2acacc76.jpg
 
p122 - 1 Escudo Timor-Portugal 1970 (#4243) - 190k.
gal_75773_6627d2ad19bcd.jpg
 
p123 - 1 Escudo Cabo Verde-Portugal 1930 (#4243) - 750k.
gal_75773_6627d2ad9dbdf.jpg
 
p124 - 50 Centavos Angola-Portugal 1961 (#4243) - 40k.
gal_75773_6627d2ae2d1af.jpg
 
p126 - 1 Centavo Portugal 1918 (#4035) - 90k.
gal_75773_6627d2c187d4e.jpg
 
p128 - 20 Centavos Timor-Portugal 1970 (#4035) - 120k.
gal_75773_6627d2c1e1f10.jpg
 
p129 - Xu bạc 2.5 Escudos Mozambique-Portugal 1950 (#4040) - 190k.
gal_75773_6627d2c262a4c.jpg
 
p130 - 200 Escudos Portugal 1992 (#4143) - 80k.
gal_75773_6627d2c2e00e4.jpg
p131 - 1 Centavo Portugal 1918 (#4643) - 80k.
gal_75773_6627d30811ffd.jpg
 
p132 - 5 Centavos Portugal 1927 (#4643) - 90k.
gal_75773_6627d308b3a6c.jpg
 
p133 - 5 Reis Portugal 1906 (#4643) - 150k.
gal_75773_6627d30951d2f.jpg
 
p134 - 20 Reis Portugal 1891 (#4643) - 200k. 
gal_75773_6627d309d5281.jpg
 
p135 - 1 Escudo Angola-Portugal 1965 (#4243) - 90k.
gal_75773_6627d31cd8384.jpg
 
p136 - 10 Escudos Mozambique-Portugal 1968 (#4243) - 100k.
gal_75773_6627d31d7303a.jpg
 
p137 - 100 Escudos Portugal 1999 (#4343) - 70k.
gal_75773_6627d31e0959c.jpg
 
p139 - Xu bạc 5 Patacas Macau-Portugal 1971 (#4444) - 480k.
gal_75773_6627d31e8f793.jpg
 
p140 - Bộ 2 xu Portugal, cùng năm 1959 (#30) - 180k.
gal_75773_6627d33130f21.jpg
p141 - Xu bạc 2.5 Escudos Mozambique-Portugal 1942 (#5151) - 290k.
gal_75773_6627d35578bbc.jpg
 
p142 - Bộ 7 xu Portugal (#5151) - 180k.
gal_75773_6627d35627d63.jpg
 
p143 - 5 Centavos Portugal 1923 (#5202) - 480k. 
gal_75773_6627d356cd17c.jpg
 
p144 - 10 Centavos (2 Macutas) Angola-Portugal 1927 (#5202) - 300k. 
gal_75773_6627d35774a0e.jpg
 
p145 - 20 Reis Portugal 1883 (#4643) - 150k. 
gal_75773_6627d36bce868.jpg
 
p146 - Xu bạc 5 Euro Portugal 2003 (#4848) - 490k.
gal_75773_6627d36c68d32.jpg
 
p147 - 50 Centavos Portugal 1956 (#5088) - 50k.
gal_75773_6627d36cf35ea.jpg
 
p148 - 1 Escudo Saint Thomas & Prince-Portugal 1971 (#5088) - 200k.
gal_75773_6627d36d8ac87.jpg
 
p150 - 5 Avos Macau-Portugal 1967 (#5151) - 40k.
gal_75773_6627d38412d40.jpg
p151 - 20 Reis Portugal 1891 (#5555) - 80k.
gal_75773_6627d3ae0d554.jpg
 
p152 - 20 Reis Portugal 1892 (#5555) - 100k.
gal_75773_6627d3ae87e0f.jpg
 
p153 - 200 Escudos Portugal 1992 (#5555) - 80k.
gal_75773_6627d3af191bf.jpg
 
p154 - 200 Escudos Portugal 1995 (#5555) - 80k.
gal_75773_6627d3afa54cf.jpg
 
p155 - 50 Centavos Angola-Portugal 1957 (#5202) - 60k.
gal_75773_6627d3c1a53eb.jpg
 
p156 - 1 Escudo Angola-Portugal 1972 (#5202) - 100k.
gal_75773_6627d3c226661.jpg
 
p157 - 10 Centavos Angola-Portugal 1949 (#5202) - 50k.
gal_75773_6627d3c2a9c46.jpg
 
p158 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1936 (#5202) - 200k. 
gal_75773_6627d3c32b12a.jpg
 
p159 - 50 Escudos Portugal 1986 (#5555) - 30k.
gal_75773_6627d3fcd7bd4.jpg
 
p160 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1936 (#5555) - 200k.
gal_75773_6627d3fd6a982.jpg
p161 - Xu bạc 5 Patacas Macau-Portugal 1952 (#5757) - 450k.
gal_75773_6627d43444f94.jpg
 
p162 - 100 Reis Portugal 1900 (#5757) - 80k.
gal_75773_6627d434d1fa4.jpg
 
p163 - 5 Reis Portugal 1899 (#5757) - 60k.
gal_75773_6627d435665f9.jpg
 
p164 - 10 Reis Portugal 1892 (#5757) - 60k.
gal_75773_6627d435f2178.jpg
 
p165 - Xu bạc 50 Escudos Portugal 1970 (#5656) - 550k.
gal_75773_6627d4497766d.jpg
 
p166 - Xu bạc 2.5 Escudos Mozambique-Portugal 1950 (#5656) - 200k. 
gal_75773_6627d44a12d95.jpg
 
p167 - 20 Centavos Portugal 1967 (#5757) - 20k.
gal_75773_6627d44abe0a4.jpg
 
p168 - 5 Reis Portugal (#5757) - 40k.
gal_75773_6627d44b56e9e.jpg
 
p169 - Xu bạc 50 Avos Timor-Portugal 1951 (#5757) - 400k.
gal_75773_6627d46305857.jpg
 
p170 - Xu bạc 10 Escudos Cabo Verde-Portugal 1953 (#5757) - 650k.
gal_75773_6627d46399680.jpg
p171 - 2.5 Escudos Portugal 1984 (#5959) - 20k.
gal_75773_6627d48d3eb6a.jpg
 
p173 - 5 Escudos Portugal 1981 (#5959) - 20k.
gal_75773_6627d48dc5421.jpg
 
p174 - 5 Escudos Portugal 1982 (#5959) - 20k.
gal_75773_6627d48e48afc.jpg
 
p175 - 200 Escudos Portugal 1997 (#5959) - 90k.
gal_75773_6627d48ecf829.jpg
 
p176 - 200 Escudos Portugal 2000 (#5959) - 100k.
gal_75773_6627d4a9ea09f.jpg
 
p177 - 200 Escudos Portugal 1996 (#5959) - 90k.
gal_75773_6627d4aa7f4bf.jpg
 
p178 - 200 Escudos Portugal 1999 (#5959) - 100k.
gal_75773_6627d4ab11e20.jpg
 
p179 - 2.5 Escudos Portugal 1979 (#5959) - 20k.
gal_75773_6627d4ab85dcb.jpg
 
p180 - 2.5 Escudos Portugal 1982 (#5959) - 20k.
gal_75773_6627d4ac0697d.jpg
p181 - 50 Avos Macau-Portugal 1982 (#5959) - 30k.
gal_75773_6627d4f557046.jpg
 
p182 - 50 Centavos Timor-Portugal 1970 (#5959) - 80k.
gal_75773_6627d4f5e1f8e.jpg
 
p183 - 2.5 Escudos Timor-Portugal 1970 (#5959) - 140k.
gal_75773_6627d4f6737e4.jpg
 
p184 - 5 Escudos Timor-Portugal 1970 (#5959) - 170k.
gal_75773_6627d4f70a381.jpg
 
p185 - 5 Escudos Portugal 1983 (#5959) - 20k.
gal_75773_6627d50b2418d.jpg
 
p186 - 5 Escudos Portugal 1984 (#5959) - 20k.
gal_75773_6627d50bad227.jpg
 
p188 - 5 Escudos Portugal 1986 (#5959) - 20k.
gal_75773_6627d50c4b1b9.jpg
 
p190 - 10 Escudos Portugal 1973 (#5959) - 60k.
gal_75773_6627d50cd2ffb.jpg
p191 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#1)  - 120k. 
gal_75773_6627d56453cd9.jpg
 
p192 - Bộ 4 xu Portugal (#6161) - 120k.
gal_75773_6627d565034e8.jpg
 
p193 - Xu bạc 50 Escudos Portugal 1968 (#6363) - 600k.
gal_75773_6627d5659be11.jpg
 
p194 - Xu bạc 50 Escudos Portugal 1969 (#6363) - 600k.
gal_75773_6627d5664de75.jpg
 
p195 - 10 Avos Macau-Portugal 1952 (xu có phủ 1 lớp keo) (#5959) - 50k.
gal_75773_6627d57a28283.jpg
 
p196 - 1 Pataca Macau-Portugal 1984 (#5959) - 50k.
gal_75773_6627d57ab3914.jpg
 
p197 - 50 Centavos Angola-Portugal 1928 (#5959) - 290k.
gal_75773_6627d57b49b8a.jpg
 
p198 - 10 Centavos Mozambique-Portugal 1936 (#5959) - 300k.
gal_75773_6627d57be8f7c.jpg
 
p200 - 100 Escudos Portugal 1985 (#1)  - 60k.
gal_75773_6627d5962dfea.jpg
p201  - Bộ 2 xu Portugal (#6464) - 120k.
gal_75773_6627d625e55be.jpg
 
p202  - Bộ 3 xu Portugal (#6464) - 100k.
gal_75773_6627d6269079f.jpg
 
p203 - Lot 18 viên 100 Escudos Portugal (cùng mệnh giá nhưng khác hình) (#6565) - 1350k.
gal_75773_6627d62735722.jpg
 
p204 - Bộ 3 xu Portugal (#5757) - 250k.
gal_75773_6627d627dbeeb.jpg
 
p205 - Bộ 3 xu Portugal (#5757) - 250k.
gal_75773_6627d640b8f3f.jpg
 
p206 - 5 Escudos Portugal 1985 (Token), xu nhôm, xu mini đường kính chỉ 8mm, nguyên bìa và tem (#2022) - 200k.
gal_75773_6627d6415a8ba.jpg
gal_75773_6627d641e41cf.jpg
 
p207 - 25 Escudos Portugal 1982 (#6565) - 40k.
gal_75773_6627d64268b39.jpg
 
p208 - 5 Reis Portugal 1906 (#5757) - 60k. 
gal_75773_6627d65618fb0.jpg
 
p209 - 100 Escudos Portugal 1997 (#7269) - 60k.
gal_75773_6627d656a1fb3.jpg
 
p210 - 100 Escudos Portugal 1999 (UNICEF) (#7269) - 80k.
gal_75773_6627d65733465.jpg
p211 - 100 Escudos Portugal 1995 (FAO) (#7269) - 60k.
gal_75773_6627d6a048883.jpg
 
p212 - 100 Escudos Azores-Portugal 1995 (#7269) - 150k.
gal_75773_6627d6a103fab.jpg
 
p214 - Bộ 7 xu Portugal (#7373) - 210k.
gal_75773_6627d6a1a0ca8.jpg
 
p215 - 50 Avos Macau-Portugal 1982 (#7373) - 30k.
gal_75773_6627d6a252834.jpg
 
p216 - 5 Avos Macau-Portugal 1967 (#7373) - 50k.
gal_75773_6627d6b766e40.jpg
 
p217 - 10 Avos Macau-Portugal 1968 (#7373) - 40k.
gal_75773_6627d6b8058bc.jpg
 
p218 - 5 Avos Macau-Portugal 1967 (#7676) - 40k.
gal_75773_6627d6b8b3f5f.jpg

p220 - 250 Escudos Portugal 1988 (#7676) - 100k.
gal_75773_6627d6b954200.jpg

p221 - Lot 7 xu 200 Escudos Portugal (#5757) - 700k.
gal_75773_6627d6ef8a69a.jpg

p223 - 100 Escudos Azores-Portugal 1986 (#8080) - 150k.
gal_75773_6627d6f01b2aa.jpg

p226 - 50 Centavos Portugal 1951 (#8080) - 40k.
gal_75773_6627d6f0adbc6.jpg

p227 - 1 Escudo Portugal 1951 (#8080) - 40k.
gal_75773_6627d6f148511.jpg

p229 - 25 Escudos Portugal 1982 (#8080) - 40k.
gal_75773_6627d708aa30d.jpg

p231 - 25 Escudos Portugal 1981 (#8080) - 40k.
gal_75773_6627d7393f4cd.jpg

p232 - 25 Escudos Portugal 1983 (FAO) (#8080) - 40k.
gal_75773_6627d739cc87a.jpg

p234 - 50 Avos Macau-Porrtugal 1982 (#7979) - 30k.
gal_75773_6627d73a60fea.jpg

p235 - Bộ 3 xu Portugal (#5555) - 100k.
gal_75773_6627d73ae8bd9.jpg
 
p236 - Bộ 3 xu Portugal (#45) - 110k.
gal_75773_6627d74deaefa.jpg
 
p237 - Bộ 5 xu Guine-Portugal (#3) - 450k. 
gal_75773_6627d74ea41a8.jpg

p239 - 100 Escudos Azores-Portugal 1986 (#8181) - 150k.
gal_75773_6627d74fc3af1.jpg

p240 - 100 Escudos Azores-Portugal 1986 (#8181) - 150k.
gal_75773_6627d7654c567.jpg

p242 - 100 Escudos Portugal 1981 (#8282) - 60k.
gal_75773_6627d791271ee.jpg

p243 - 100 Escudos Portugal 1981 (#8282) - 60k.
gal_75773_6627d791b62cf.jpg

p249 - 100 Escudos Portugal 1987 (#8282) - 60k.
gal_75773_6627d792551b2.jpg

p251 - 100 Escudos Portugal 1988 (#8282) - 60k.
gal_75773_6627d7b71a493.jpg

p253 - 100 Escudos Portugal 1989 (#8282) - 60k.
gal_75773_6627d7b7bde4f.jpg

p255 - 100 Escudos Portugal 1990 (#8282) - 60k.
gal_75773_6627d7b85652c.jpg

p256 - 100 Escudos Portugal 1990 (#8282) - 60k.
gal_75773_6627d7b8e03d4.jpg

p257 - 100 Escudos Portugal 1990 (#8282) - 60k.
gal_75773_6627d7d08e822.jpg

p259 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#8282) - 120k.
gal_75773_6627d7d13749d.jpg

p262 - 200 Escudos Portugal 1993 (#8383) - 80k.
gal_75773_6627d80317eb2.jpg

p263 - 200 Escudos Portugal 1995 (#8383) - 80k.
gal_75773_6627d803be568.jpg

p264 - 200 Escudos Portugal 1994 (#8383) - 80k.
gal_75773_6627d80471a54.jpg

p265 - 200 Escudos Portugal 1994 (#8383) - 80k.
gal_75773_6627d80522d2f.jpg

p266 - 200 Escudos Portugal 1992 (#8383) - 80k.
gal_75773_6627d82361df1.jpg

p267 - 200 Escudos Portugal 1995 (#8383) - 80k.
gal_75773_6627d8241b449.jpg

p268 - 20 Centavos Portugal 1951 (#8585) - 20k.
gal_75773_6627d824be7fa.jpg

p269 - 20 Reis Azores-Portugal 1865 (#8787) - 600k.
gal_75773_6630f5c6105a3.jpg
gal_75773_6630f5c6d7fbf.jpg
gal_75773_6630f61827220.jpg

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Góp ý
Được đăng bởi: Thu Trang
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
IP: 123.20.74.240
Ngày đăng tin: 16:27 12/01/2023
Cập nhật lần cuối lúc: 20:31 17/07/2024
Báo cáo