Xu lẻ mã x - cập nhật mới 21/12

Thông tin mô tả
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
 
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
gal_75773_65afc59b54b9f.jpg
Phí ship 20k/lần. Trên 300k freeship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
 
***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
 
x1 - 50 Sen Cambodia 1959 (#6565) - 200k.
gal_75773_65afc5c5ecfaa.jpg
 
x2 - 100 Fils Bahrain (Proof) (#8) - 80k.
gal_75773_65afc5c66ed73.jpg
 
x3 - 5 Milliemes Ai Cập (#19) - 50k.
gal_75773_65afc5d13595e.jpg
 
x4 - 5 Milliemes Ai Cập (#20) - 70k.
gal_75773_65afc5d1aa1c8.jpg
 
x5 - 100 Lire Sam Marino 1990 (#1) - 80k.
gal_75773_65afc5dea88b4.jpg
 
x6 - 5 Lei Romania 1942 (#7) - 70k.
gal_75773_65afc5df0f5d2.jpg
 
x7 - 10 Cents Ethiopia 1944 (#21) - 90k.
gal_75773_65afc5eb626df.jpg
 
x8 - 10 Dinara Jugoslavia 1938 (#16) - 80k. 
gal_75773_65afc5ebdda54.jpg
 
x9 - 1 Yuan China (#6666) - 90k.
gal_75773_65afc5f4b7f52.jpg
 
x10 - 1 Rial Iran (FAO) (#6666) - 100k.
gal_75773_65afc5f55860e.jpg
x11 - 200 Pesetas Spain 1986 (#33) - 60k.
gal_75773_65afc6ec9aacd.jpg
 
x12 - 200 Pesetas Spain 1990 (#67) - 90k. 
gal_75773_65afc6ed2ab9e.jpg
 
x13 - 50 Haleru Czechoslovakia 1947 (#83) - 50k.
gal_75773_65afc6f6c6c77.jpg
 
x14 - 5 Drachmai Hy Lạp 1973 (#38) - 60k.
gal_75773_65afc6f74d207.jpg
 
x16 - 10 Drachmai Hy Lạp 1959 (#82) - 50k.
gal_75773_65afc70a26a80.jpg
 
x17 - 50 Drachmai Hy Lạp 1994 (#56) - 50k.
gal_75773_65afc7218d0cd.jpg
 
x18 - 500 Drachmai Hy Lạp 2004 (#66) - 80k.
gal_75773_65afc7221b938.jpg
 
x19 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#38) - 80k.
gal_75773_65afc72d5bdb6.jpg
 
x20 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#38) - 80k.
gal_75773_65afc72dc9cd3.jpg
x21 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#38) - 80k.
gal_75773_65afc9b58ea90.jpg
 
x22 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#38) - 80k.
gal_75773_65afc9b65424f.jpg
 
x23 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#38) - 60k.
gal_75773_65afc9b6cf23c.jpg
 
x24 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#38) - 60k.
gal_75773_65afc9b75a09f.jpg
 
x25 - 5 Drachmai Hy Lạp 1930 (#76) - 100k.
gal_75773_65afc9d38b2a8.jpg
 
x27 - 10 Zlotych Ba Lan 1967 (#2) - 50k. 
gal_75773_65afc9d412d7f.jpg
 
x28 - 2 Zlote Ba Lan 2004 (#50) - 60k.
gal_75773_65afc9ec0f254.jpg
 
x29 - 10 Rupees Sri Lanka 2013 (Matale District) (#82) - 50k.
gal_75773_65afc9eca4f36.jpg
 
x30 - 5 Lire Vatican 1974 (xu nhôm) (#71) - 40k.
gal_75773_65afc9ed2b1b9.jpg
x31 - 50 Lire Vatican 1977 (#71) - 80k.
gal_75773_65afcb547d263.jpg
 
x32 - 100 Lire Vatican 1957 (#71) - 90k.
gal_75773_65afcb55284e7.jpg
 
x33 - 1 Dinar Jugoslavia 1938 (#41) - 50k.
gal_75773_65afcb55b87c0.jpg
 
x35 - 2 Rupees India 1998 (#68) - 50k.
gal_75773_65afcb563824f.jpg
 
x36 - 5 Rupees India (#82) - 50k.
gal_75773_65afcb6d7a5fd.jpg
 
x37 - 25 Centavos Cuba 1988 (#41) - 90k. 
gal_75773_65afcb6e01ca5.jpg
 
x38 - 2.5 Escudos Cabo Verde 1982 (#88) - 100k. 
gal_75773_65afcb6e848a2.jpg
 
x39 - 10 Escudos Cabo Verde 1982 (#88) - 120k. 
gal_75773_65afcb6f1dedf.jpg
 
x40 - 50 Centimos Costa Rica 1948 (#42) - 70k. 
gal_75773_65afcb8587ef1.jpg
x41 - 5 Cents Ethiopia 1944 (#81) - 80k. 
gal_75773_65afcc1d6e42a.jpg
 
x42 - 10 Escudos Cabo Verde 1982 (#53) - 120k.
gal_75773_65afcc1e2c4f4.jpg
 
x43 - 1 Dirham United Arab Emirates (UAE) (#67) - 50k. 
gal_75773_65afcc26c20cb.jpg
 
x44 - 2 Rupees Sri Lanka 1981 (#72) - 50k.
gal_75773_65afcc2763532.jpg
 
x45 - 5 Bani Romania 1954 (#74) - 50k.
gal_75773_65afcc592ee15.jpg
 
x46 - 5 Cents Uganda 1966 (#79) - 50k.
gal_75773_65afcc34a6c7c.jpg
 
x47 - 10 Cents Uganda 1968 (#79) - 60k.
gal_75773_65afcc36d5065.jpg
 
x48 - 2 Francs Bỉ 1944 (#82) - 50k.
gal_75773_65afcc377115a.jpg
 
x49 - 1 Markka Phần Lan 1951 (Copper) (#82) - 50k.
gal_75773_65afcc62bb5bc.jpg
 
x50 - 1 Markka Phần Lan 1944 (Iron) (#82) - 50k.
gal_75773_65afcc63420a1.jpg
x51 - 1 Fil Iraq (#43) - 50k.
gal_75773_65afcd0ebceb8.jpg
 
x52 - 5 Milliemes Ai Cập (#36) - 40k.
gal_75773_65afcd0f44890.jpg
 
x53 - 20 Su Việt Nam 1953 (#8282) - 150k.
gal_75773_65afcd1b6ba92.jpg
 
x54 - 1 Đồng Việt Nam 1971 (FAO) (xu nhôm) (#8585) - 80k.
gal_75773_65afcd1be327a.jpg
 
x55 - 100 Lire Italy 1981 (#44) - 50k.
gal_75773_65afcd2fa5c50.jpg
 
x56 - 100 Lire Italy 1974 (#44) - 50k.
gal_75773_65afcd3027c91.jpg
 
x57 - 5 Koruna Slovakia 1939 (#84) - 80k.
gal_75773_65afcd3ad82ab.jpg
 
x58 - 5 Drachmai Hy Lạp 1954 (#2) - 50k.
gal_75773_65afcd3b59c72.jpg
 
x59 - 25 Centimes Luxembourg 1927 (#78) - 60k.
gal_75773_65afcd449d9c9.jpg
x61 - 1 Cent Ethiopia 1944 (#69) - 90k.
gal_75773_65afcedbae816.jpg
 
x62 - 5 Groszy Ba Lan 1923 (#86) - 40k.
gal_75773_65afcedc297d6.jpg
 
x63 - 10 Groszy Ba Lan 1923 (#86) - 40k.
gal_75773_65afcedca1bf5.jpg
 
x64 - 20 Groszy Ba Lan 1923 (#86) - 40k.
gal_75773_65afcedd22340.jpg
 
x65 - 20 Groszy Ba Lan 1923 (#88) - 50k.
gal_75773_65afcef41e92d.jpg
 
x66 - 1 Cents Ethiopia 1944 (#86) - 80k.
gal_75773_65afcef4929ab.jpg
 
x67 - 5 Cents Ethiopia 1944 (#86) - 100k.
gal_75773_65afcef52a30a.jpg
 
x68 - 2 Leva Bulgaria 1925 (#87) - 80k.
gal_75773_65afcef5ae783.jpg
 
x69 - 100 Lire San Marino 1976 (#89) - 90k.
gal_75773_65afcf0c8549b.jpg
 
x70 - 200 Lire San Marino 1995 (#89) - 100k.
gal_75773_65afcf0d0bd79.jpg

x71 - Half Penny Ghana 1958 (#8282) - 100k.
gal_75773_65afcfbc36f0d.jpg

x72 - 1 Penny Ghana 1958 (#8282) - 90k. --> gạch.
gal_75773_65afcfbcad987.jpg

x73 - 50 Lwei Angola 1975 (#8282) - 90k.
gal_75773_65afcfbd347a5.jpg

x74 - 1 Lira Vatican 1952 (#8383) - 80k.
gal_75773_65afcfbd95b87.jpg

x75 - 2 Lire Vatican 1953 (#8383) - 80k.
gal_75773_65afcfd616f66.jpg

x76 - 10 Lire Vatican 1952 (#8383) - 90k.
gal_75773_65afcfd696c07.jpg

x77 - 100 Lire Vatican 1955 (#8383) - 100k.
gal_75773_65afcfe59e5a4.jpg

x78 - 2 Baht Thailand 1995 (FAO) (#8383) - 120k.
gal_75773_65afcfe62e0b0.jpg

x79 - 5 Zaires Zaire 1987 (#8484) - 50k.
gal_75773_65afcfe6a1737.jpg

x80 - 1 Cent Sierra Leone 1964 (#8484) - 40k.
gal_75773_65afcfe72e0e4.jpg

x81 - 1 Kwanza Angola 2012 (#90) - 40k. 
gal_75773_65afd092650fd.jpg
 
x82 - 50 Halierov Slovakia 1943 (xu nhôm) (#41) - 150k.
gal_75773_65afd09305ad1.jpg
 
x83 - 100 Lei Romania 1944 (#92) - 60k.
gal_75773_65afd0937880c.jpg
 
x84 - 50 Forint Hungary 2007 (#92) - 50k.
gal_75773_65afd093e8874.jpg
 
x85 - 5 Zaires Zaire 1987 (#90) - 50k.
gal_75773_65afd0aaea0d9.jpg
 
x86 - 20 Stotinki Bulgaria 1917 (#90) - 80k.
gal_75773_65afd0ab67d0a.jpg
 
x87 - 1 Drachma Hy Lạp 1926 (#90) - 60k.
gal_75773_65afd0abe0da8.jpg
 
x88 - 5 Lire Vatican 1970 (xu nhôm) (#93) - 40k. 
gal_75773_65afd0ac6df1a.jpg
 
x89 - 100 Lire Vatican 1955 (#93) - 90k.
gal_75773_65afd0c34cf93.jpg
 
x90 - 100 Lire San Marino 1990 (#93) - 80k.
gal_75773_65afd0c3d6955.jpg
x91 - 100 Lire San Marino 1979 (#93) - 80k.
gal_75773_65afd154a43bd.jpg
 
x92 - 200 Lire San Marino 1995 (#93) - 90k. 
gal_75773_65afd15524b97.jpg
 
x93 - 200 Lire San Marino 1993 (#93) - 90k. 
gal_75773_65afd1559dc1a.jpg
 
x94 - 1 Rial Iran (#94) - 30k.
gal_75773_65afd1561d280.jpg
 
x95 - 2 Rials Iran (#94) - 40k.
gal_75773_65afd16d188ad.jpg
 
x96 - 5 Rials Iran (#94) - 40k.
gal_75773_65afd16da60f7.jpg
 
x97 - 20 Rials Iran (#94) - 50k.
gal_75773_65afd16e26a75.jpg
 
x98 - 10 Rials Iran (#94) - 50k.
gal_75773_65afd16e998ec.jpg
 
x99 - 20 Rials Iran (#94) - 50k.
gal_75773_65afd18596a94.jpg
 
x100 - 1 Koruna Slovakia 1940 (#95) - 80k.
gal_75773_65afd186269dc.jpg
x101 - 1 Koruna Slovakia 1941 (#95) - 80k.
gal_75773_65afd223a6d46.jpg
 
x102 - 5 Korun Slovakia 1939 (#95) - 90k.
gal_75773_65afd22425831.jpg
 
x103 - 100 Lire Italy 1974 (#95) - 50k.
gal_75773_65afd2249e1e3.jpg
 
x104 - 10 Milliemes Libya (#95) - 50k. 
gal_75773_65afd2251e83e.jpg
 
x106 - 100 Colones Costa Rica 2014 (#88) - 50k.
gal_75773_65afd23ec736c.jpg
 
x107 - 250 Livres Liban 2012 (#88) - 40k.
gal_75773_65afd23f5296c.jpg
 
x108 - 500 Livres Liban 2009 (#88) - 50k.
gal_75773_65afd23fcaf06.jpg
 
x109 - 2.5 Escudos Cabo Verde 1977 (#96) - 100k.
gal_75773_65afd256956a8.jpg
 
x110  - 1 Peso Uruguay 1978 (#96) - 80k. 
gal_75773_65afd25728cb1.jpg
x111  - 100 Pesos Uruguay 1973 (#96) - 80k.
gal_75773_65afd2de3ec21.jpg
 
x112  - 5 Pesos Bolivia 1976 (#96) - 60k. 
gal_75773_65afd2deb1384.jpg
 
x113 - 5 Centimes Luxembourg 1930 (#97) - 80k.
gal_75773_65afd2df315dc.jpg
 
x114 - 2 Centavos Argentina 1939 (#97) - 140k.
gal_75773_65afd2df8c536.jpg
 
x115 - 2.5 Escudos Cabo Verde 1977 (#97) - 110k.
gal_75773_65afd2f49b219.jpg
 
x116 - 10 Escudos Cabo Verde  1982 (#97) - 130k.
gal_75773_65afd2f5228be.jpg
 
x117 - 5 Centavos Peru 1960 (#98) - 50k.
gal_75773_65afd2f592125.jpg
 
x118 - 10 Pesetas Spain 1997 (#1) - 40k.
gal_75773_65afd2f600ed0.jpg
 
x119 - 50 Pesetas Spain 1997 (#1) - 50k.
gal_75773_65afd3093a73a.jpg
x121 - 200 Pesetas Spain 1986 (#2) - 50k.
gal_75773_65afd53bc7857.jpg
 
x122 - 20 Seniti Tonga 1974 (#1) - 80k.
gal_75773_65afd53c4f450.jpg
 
x123 - 20 Seniti Tonga 1967 (#1) - 90k.
gal_75773_65afd53cc4e1f.jpg
 
x124 - 10 Centavos Mexico 1946 (#2) - 80k.
gal_75773_65afd53d46aee.jpg
 
x125 - 5 Centavos Mexico 1950 (#2) - 60k.
gal_75773_65afd5554885d.jpg
 
x126 - 10 Pesos Mexico 1977 (#2) - 50k.
gal_75773_65afd555c4994.jpg
 
x127 - 100 Pesetas Spain 1995 (FAO) (#3) - 70k. 
gal_75773_65afd55649c21.jpg
 
x128 - 1 Sentimo Philippines 1975 (Proof version) (#5) - 120k.
gal_75773_65afd556c2ded.jpg
 
x130 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#5) - 50k.
gal_75773_65afd56e496a2.jpg
x131 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#5) - 50k.
gal_75773_65afd5f5bc4df.jpg
 
x132 - 20 Drachmai Hy Lạp 1973 (#5) - 60k.
gal_75773_65afd5f641465.jpg
 
x133 - 5 Drachmai Hy Lạp 1954 (#5) - 50k.
gal_75773_65afd5f6b6f17.jpg
 
x134 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.
gal_75773_65afd5f745e5e.jpg
 
x135 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.
gal_75773_65afd60e9095b.jpg
 
x136 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.
gal_75773_65afd60f16dab.jpg
 
x137 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.
gal_75773_65afd60f862e8.jpg
 
x138 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.
gal_75773_65afd61009356.jpg
 
x139 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.
gal_75773_65afd622cab1e.jpg
 
x140 - 1/2 Sol Peru 1969 (#7) - 80k.
gal_75773_65afd6239cd8c.jpg
x141 - 25 Centimes Luxembourg 1927 (#6) - 60k.
gal_75773_65afd6ac9b19d.jpg
 
x142 - 100 Lire San Marino 1990 (#7) - 80k.
gal_75773_65afd6ad52b08.jpg
 
x143 - 100 Lire San Marino 1979 (#7) - 80k.
gal_75773_65afd6adcd7f0.jpg
 
x144 - 100 Lire San Marino 1972 (#7) - 80k.
gal_75773_65afd6ae58264.jpg
 
x145 - 100 Lire San Marino 1977 (#7) - 80k.
gal_75773_65afd6c351a0f.jpg
 
x146 - 100 Lire San Marino 1985 (#7) - 80k.
gal_75773_65afd6c3dce79.jpg
 
x147 - 200 Lire San Marino 1993 (#7) - 100k.
gal_75773_65afd6c480003.jpg
 
x148 - 200 Lire San Marino 1995 (#7) - 100k.
gal_75773_65afd6c520538.jpg
 
x149 - 10 Francs Monaco 1951 (#7) - 80k. 
gal_75773_65afd6da29950.jpg
 
x150 - 20 Francs Monaco 1950 (#7) - 100k.
gal_75773_65afd6dac4be3.jpg
x151 - 1 Franc Monaco (xu nhôm) (#7) - 60k.
gal_75773_65afdde609e3b.jpg
 
x152 - 20 Francs Monaco 1947 (#7) - 200k. 
gal_75773_65afdde6b44b3.jpg
 
x153 - 10 Francs Monaco 1979 (#7) - 120k. 
gal_75773_65afdde7439d1.jpg
 
x154 - 100 Francs Monaco 1956 (#7) - 200k.
gal_75773_65afdde7bb157.jpg
 
x155 - Token P.T.T 1937 (Chất liệu Kẽm) (#8) - 50k.
gal_75773_65afddfd27758.jpg
 
x156 - 1 Eyrir Iceland 1940 (#5) - 80k.
gal_75773_65afddfda0e0c.jpg
 
x157 - 1 Pice Bhutan (#8181) - 60k.
gal_75773_65afddfe3a377.jpg
 
x158 - 1 Franc Burundi 1976 (xu nhôm) (#9) - 80k.
gal_75773_65afddfeacb30.jpg
 
x159 - 50 Groszy Ba Lan 1938 (#9) - 120k.
gal_75773_65afde163d4c3.jpg
 
x160 - 2 Francs Monaco 1982 (#9) - 100k.
gal_75773_65afde16b25d3.jpg
x161 - India States (#10) - 60k.
gal_75773_65afde9aab5c9.jpg
 
x162 - 5 Centavos El Salvador 1967 (#10) - 40k.
gal_75773_65afde9b63ab0.jpg
 
x163 - 10 Centavos Nicaragua 1965 (#10) - 50k.
gal_75773_65afde9c160df.jpg
 
x164 - 25 Centavos Nicaragua 1972 (#10) - 50k.
gal_75773_65afde9ca4b8e.jpg
 
x165 - 1 Cordoba Nicaragua 1972 (#10) - 60k.
gal_75773_65afdeb0bb27c.jpg
 
x166 - 1 Ore Thụy Điển 1947 (#11) - 50k.
gal_75773_65afdeb1643d0.jpg
 
x167 - 2 Lire Vatican 1961 (xu nhôm) (#11) - 50k.
gal_75773_65afdeb1da681.jpg
 
x168 - 5 Lire Vatican 1961 (xu nhôm) (#11) - 60k.
gal_75773_65afdeb27389e.jpg
 
x169 - 1 Cent Ethiopia 1936 (#12) - 60k.
gal_75773_65afdec58940f.jpg
 
x170 - 1 Groschen Áo 1927 (#12) - 50k.
gal_75773_65afdec62330d.jpg
x171 - 10 Ariary Madagaska 1978 (#12) - 80k.
gal_75773_65afdf51733ef.jpg
 
x172 - 5 Cents Netherlands 1970 (#12) - 90k.
gal_75773_65afdf522767c.jpg
 
x173 - 5 Lire Vatican 1977 (xu nhôm) (#13) - 40k.
gal_75773_65afdf52b3423.jpg
 
x174 - 100 Lei Romania 1943 (#8181) - 90k.
gal_75773_65afdf5353861.jpg
 
x175 - 20 Zlotych Ba Lan 1974 (#13) - 40k.
gal_75773_65afdf6bed595.jpg
 
x176 - 20 Zlotych Ba Lan 1974 (#13) - 50k.
gal_75773_65afdf6c81f40.jpg
 
x177 - 5 Zaires Zaire 1987 (#14) - 50k.
gal_75773_65afdf6d1e4e6.jpg
 
x178 - 1 Eyrir Iceland 1940 (#14) - 50k.
gal_75773_65afdf6dad2c0.jpg
 
x179 - 200 Lire San Marino 1997 (#8080) - 100k.
gal_75773_65afdf8505317.jpg
 
x180 - 5 Centesimos Panama 1929 (#14) - 80k.
gal_75773_65afdf857bafe.jpg
x181 - 10 Zlotych Ba Lan 1970 (#16) - 70k.
gal_75773_65afe01b872ae.jpg
 
x182 - 10 Zlotych Ba Lan 1969 (#16) - 70k.
gal_75773_65afe01c3111c.jpg
 
x183 - 10 Zlotych Ba Lan 1969 (#16) - 70k.
gal_75773_65afe01ca6b7b.jpg
 
x184 - 10 Zlotych Ba Lan 1967 (#16) - 70k.
gal_75773_65afe01d282aa.jpg
 
x186 - 20 Zlotych Ba Lan 1973 (#16) - 40k.
gal_75773_65afe03482833.jpg
 
x187 - 20 Zlotych Ba Lan 1978 (#16) - 70k.
gal_75773_65afe0350ecfc.jpg
 
x188 - 20 Zlotych Ba Lan 1976 (#16) - 50k.
gal_75773_65afe0358acc4.jpg
 
x189 - 50 Zlotych Ba Lan 1981 (#16) - 100k.
gal_75773_65afe04a09dc6.jpg
 
x190 - 100 Zlotych Ba Lan 1984 (#16) - 90k.
gal_75773_65afe04a88d76.jpg
x191 - 1 Krone Đan Mạch 1946 (#17) - 50k.
gal_75773_65afe0cb4f019.jpg
 
x192 - Lot 2 xu 1 Franc Bỉ (Belgie 1996 và Belgique 1998) (#18) - 50k.
gal_75773_65afe0cc33509.jpg
 
x193 - Lot 2 xu 20 Francs Bỉ (Belgie 1982 và Belgique 1980 (#18) - 60k.
gal_75773_65afe0ccb1794.jpg
 
x194 - 5 Piastres Syria (#19) - 50k.
gal_75773_65afe0cd4d1d8.jpg
 
x195 - 10 Piastres Syria (#19) - 50k.
gal_75773_65afe0e2aeb7d.jpg
 
x196 - 10 Para Jugoslavia 1996 (#19) - 50k.
gal_75773_65afe0e333e64.jpg
 
x197 - 10 Dinara Jugoslavia 1993 (#19) - 50k.
gal_75773_65afe0e3a9a05.jpg
 
x198 - 100 Dinara Jugoslavia 1993 (#19) - 60k.
gal_75773_65afe0e42d43e.jpg
 
x199 - India States (#20) - 70k.
gal_75773_65afe0f795a91.jpg
 
x200 - 10 Rupees Sri Lanka 2013 (#21) - 50k.
gal_75773_65afe0f8244a9.jpg
x201 - 1/2 Kobo Nigeria 1973 (#7878) - 80k.
gal_75773_65afe20befc51.jpg
 
x202 - 10 Sheqalim Israel (#21) - 50k.
gal_75773_65afe20ca6d21.jpg
 
x203 - 10 Cents Uganda 1968 (#21) - 60k.
gal_75773_65afe20d57122.jpg
 
x204 - 10 Soles De Oro Peru 1974 (#7878) - 80k.
gal_75773_65afe20df1d2c.jpg
 
x205 - 1 Centavo Cuba 1953 (#22) - 50k.
gal_75773_65afe2285ad9e.jpg

x206 - 20 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#7878) - 60k.
gal_75773_65afe229044e6.jpg

x207 - 50 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#7878) - 70k.
gal_75773_65afe229ac824.jpg

x208 - 5 Centavos Mexico 1944 (#22) - 50k.
gal_75773_65afe22a90c15.jpg

x209 - 1 Centavo Colombia 1952 (#22) - 50k.
gal_75773_65afe24967801.jpg

x210 - 5 Centimos Venezuela 1938 (#22) - 60k.
gal_75773_65afe24a06805.jpg
x211 - 50 Haleru Czechoslovakia 1948 (#23) - 70k.
gal_75773_65afe2dd22787.jpg
 
x212 - 1 Cruzeiro Brasil 1972 (#24) - 50k.
gal_75773_65afe2ddc5f4f.jpg
 
x213 - 40 Para Turkey (#24) - 60k.
gal_75773_65afe2de5b2eb.jpg
 
x214 - 2 Afghanis Afghanistan 1961 (#25) - 40k.
gal_75773_65afe2deeb52b.jpg
 
x215 - 5 Afghanis Afghanistan 1961 (#25) - 60k.
gal_75773_65afe2f5d4a5f.jpg
 
x217 - 5 Korun Czechoslovakia 1983 (#26) - 40k.
gal_75773_65afe2f714bb4.jpg
 
x218 - 20 Zlotych Ba Lan 1975 (#26) - 60k.
gal_75773_65afe2f7a07e7.jpg
 
x219 - 10 Cents Trinidad and Tobago 1978 (#27) - 50k.
gal_75773_65afe30fe3f76.jpg
 
x220 - 1 Krone Nauy 1956 (#27) - 50k.
gal_75773_65afe31077eb7.jpg
x221 - 1 Sol Peru 1971 (#28) - 50k. 
gal_75773_65afe3a621cf5.jpg
 
x222 - 10 Centavos Dominican Republic 1973 (#29) - 50k.
gal_75773_65afe3a6c562b.jpg
 
x223 - 10 Centavos Dominican Republic 1978 (#32) - 50k.
gal_75773_65afe3a74359f.jpg
 
x224 - 5 Centavos Dominican Republic 1979 (#32) - 60k.
gal_75773_65afe3a7d4fb7.jpg
 
x225 - 1 Peso Dominican Republic 1992 (#32) - 40k.
gal_75773_65afe3be934db.jpg

x226 - 2 Nuevo Pesos Uruguay 1981 (#7878) - 60k.
gal_75773_65afe3bf1295d.jpg

x227 - 20 Pesos Mexico 1980 (#33) - 50k.
gal_75773_65afe3bf884e4.jpg

x228 - 1 Ore Thụy Điển 1945 (#33) - 50k.
gal_75773_65afe3c00f9a0.jpg
 
x229 - 5 Centavos Mexico 1942 (#34) - 120k.
gal_75773_65afe3de8b3b8.jpg
 
x230 - 25 Mils Cyprus 1963 (#8181) - 50k.
gal_75773_65afe3df06da0.jpg
x231 - 1 Cent Netherlands 1913 (#35) - 50k. 
gal_75773_65afe47038e72.jpg
 
x232 - 1 Cruzeiro Brasil 1972 (#7171) - 50k.
gal_75773_65afe470e58ac.jpg
 
x233 - 1 Peso Dominican Republic 2002 (#7171) - 50k.
gal_75773_65afe47172782.jpg
 
x234 - 1 Franc Monaco (#36) - 70k. 
gal_75773_65afe47216005.jpg
 
x235 - 1 Franc Bỉ 1939 (#36) - 50k.
gal_75773_65afe48826193.jpg
 
x236 - 10 Ore Đan Mạch 1941 (#36) - 60k.
gal_75773_65afe488ad3b5.jpg
 
x237 - 10 Milliemes Ai Cập 1917 (#3636) - 50k. 
gal_75773_65afe48944ab5.jpg
 
x238 - 200 Lire San Marino 1997 (#7171) - 100k.
gal_75773_65afe489d9e07.jpg
 
x239 - 5 Piastres Ai Cập (#3838) - 80k.
gal_75773_65afe49d95f37.jpg
 
x240 - 5 Piastres Ai Cập (#3838) - 80k.
gal_75773_65afe49e439d4.jpg
x241 - 5 Piastres Ai Cập (#3838) - 40k.
gal_75773_65afe51e2d3d0.jpg
 
x242 - 5 Bani Romania 1953 (#3838) - 40k.
gal_75773_65afe51ed1b3e.jpg
 
x243 - 20 Lei Romania 1930 (#3838) - 180k.
gal_75773_65afe51f708f8.jpg
 
x244 - 1 Penny Ghana 1958 (#3838) - 70k.
gal_75773_65afe51feb9a1.jpg
 
x246 - 100 Lei Romania 1993 (#7171) - 50k.
gal_75773_65afe5423dd2c.jpg
 
x247 - 10 Rappen Thụy Sĩ 1912 (#3838) - 50k.
gal_75773_65afe542afe4f.jpg
 
x248 - 5 Centimos Costa Rica 1951 (3939) - 120k.
gal_75773_65afe543351da.jpg
 
x249 - 2 Centesimos Uruguay 1943 (3939) - 110k.
gal_75773_65afe543b2cdb.jpg
 
x250 - 10 Qindarka Albania 1988 (xu nhôm) (#3939) - 60k.
gal_75773_65afe54434e81.jpg
x251 - 50 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#3939) - 90k.
gal_75773_65afe5f0b36e2.jpg
 
x252 - 50 Qindarka Albania 1969 (xu nhôm) (#3939) - 110k.
gal_75773_65afe5f161f49.jpg
 
x253 - 10 Centimes Luxembourg 1930 (#4040) - 50k.
gal_75773_65afe5f1d4bf5.jpg
 
x254 - 5 Stotinki Bulgaria 1912 (#4040) - 90k.
gal_75773_65afe5f2618b0.jpg
 
x255 - 1 Lev Bulgaria 1925 (#4040) - 80k.
gal_75773_65afe60a0afc6.jpg
 
x256 - 2 Leva Bulgaria 1925 (#4040) - 40k.
gal_75773_65afe60a8bf97.jpg
 
x257 - 5 Seniti Tonga 1968 (#4141) - 80k.
gal_75773_65afe60b0dddc.jpg
 
x258 - 5 Dinars Algeria 1954 (#4141) - 80k.
gal_75773_65afe60b70e2b.jpg
 
x259 - 5 Centavos Chile 1928 (#4141) - 90k.
gal_75773_65afe62104e9f.jpg
 
x260 - 5 Piastres Ai Cập (#4141) - 80k.
gal_75773_65afe6217ebf8.jpg
x261 - 2 Santimi Latvia 1939 (#4242) - 90k.
gal_75773_65afe6b2b8394.jpg
 
x262 - 50 Pul Afghanistan (#4242) - 60k.
gal_75773_65afe6b36e4e8.jpg
 
x263 - 2 Ore Nauy 1946 (#4343) - 50k.
gal_75773_65afe6b403e8e.jpg
 
x264 - 25 Centimos Costa Rica 1974 (#4343) - 40k.
gal_75773_65afe6b48ba2e.jpg
 
x265 - 25 Centimos Costa Rica 1972 (#4343) - 50k.
gal_75773_65afe6e16f643.jpg
 
x266 - 5 Centavos Argentina 1956, nguyên hộp (#4444) - 80k.
gal_75773_65afe6e93fb83.jpg
gal_75773_65afe6e9b1b0a.jpg
 
x268 - 5 Soles Peru 1969 (#4444) - 60k.
gal_75773_65afe6f39e6f1.jpg
 
x269 - 25 Centavos Dominican Republic 1976 (#30) - 100k.
gal_75773_65afe6fe73593.jpg
 
x270 - 5 Rupees India 2010 (#30) - 40k.
gal_75773_65afe6ff05a44.jpg
x271 - 10 Piastres Ai Cập (#30) - 100k.
gal_75773_65b1278e6cc15.jpg
 
x272 - 20 Pesos Colombia 1988 (#4545) - 50k.
gal_75773_65b1278f0f5ed.jpg
 
x273 - 100 Livres Liban 2003 (#4646) - 50k.
gal_75773_65b1278f8cb6a.jpg
 
x274 - 1 Dinar Algeria 2003 (#4646) - 50k.
gal_75773_65b12790104f7.jpg
 
x275 - 25 Cents Guyana 1967 (#4646) - 50k.
gal_75773_65b127a708e11.jpg
 
x276 - 2/10 Qirsh Ai Cập 1293/28 (1902) (#4848) - 80k.
gal_75773_65b127a77cb2f.jpg
 
x277 - 1 Millieme Ai Cập 1917 (#4848) - 60k.
gal_75773_65b127a804763.jpg
 
x278 - 5 Centimes Bỉ 1904 (#4848) - 40k. 
gal_75773_65b127a8888e3.jpg
 
x279 - 5 Centimes Bỉ 1925 (#4848) - 40k.
gal_75773_65b127bd0a65b.jpg
 
x280 - 10 Centimes Bỉ 1906 (#4848) - 50k.
gal_75773_65b127bd852da.jpg
x281 - 10 Centimes Bỉ 1923 (#4848) - 50k.
gal_75773_65b12846ee863.jpg
 
x282 - 5 Centimes Luxembourg 1930 (#4848) - 60k.
gal_75773_65b12847a11ab.jpg
 
x283 - 10 Centimes Luxembourg 1930 (#4848) - 80k.
gal_75773_65b1284820d72.jpg
 
x284 - 25 Centimes Luxembourg 1930 (#4848) - 120k.
gal_75773_65b1284899720.jpg
 
x285 - 1/4 Balboa Panama 2016 (#4848) - 50k.
gal_75773_65b1285e7fec1.jpg
 
x286 - 2 Ariary Madagaska 2003 (#4949) - 50k.
gal_75773_65b1285f0b96f.jpg
 
x287 - 1 Pie Pakistan 1956 (#7777) - 80k.
gal_75773_65b1285f83dad.jpg
 
x288 - 1 Paisa Pakistan 1962 (#8080) - 40k.
gal_75773_65b1286005329.jpg
 
x289 - 1 Sol Peru 1967 (#4949) - 50k.
gal_75773_65b1287a7f50b.jpg
 
x290 - 20 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#5050) - 50k.
gal_75773_65b1287b1b6c6.jpg
x291 - 1 Lek Albania 1996 (#5050) - 30k.
gal_75773_65b129142fa4c.jpg
 
x292 - 10 Leke Albania 2013 (#5050) - 30k.
gal_75773_65b12914ac26c.jpg
 
x293 - 2 Pesos Uruguay 1981 (#5050) - 60k.
gal_75773_65b129152e40f.jpg
 
x294 - 5 Cents Cocos (Keeling) Islands 2004 (#5050) - 80k.
gal_75773_65b12915bea03.jpg
 
x295 - 10 Cents Cocos (Keeling) Islands 2004 (#5050) - 120k.
gal_75773_65b1292ad0f35.jpg
 
x296 - 20 Centesimi Italy 1940 (#5050) - 40k.
gal_75773_65b1292b546f0.jpg
 
x297 - 200 Lire Vatican 1978 (#8888) - 100k.
gal_75773_65b1292bcfcc8.jpg
 
x298 - 50 Pul Afghanistan 1980 (#8888) - 60k.
gal_75773_65b1292c3aa02.jpg
 
x299 - 2 Dinars Tunisia 2013 (#7777) - 80k.
gal_75773_65b12941bd96c.jpg
 
x300 - 1 Peso Chile 1933 (#8888) - 120k.
gal_75773_65b129423cae5.jpg
x301 - 500 Zlotych Ba Lan 1989 (#7676) - 90k.
gal_75773_65b129c9cd27b.jpg
 
x303 - 10 Centesimi Italy 1941 (#8888) - 120k.
gal_75773_65b129ca6b3b0.jpg
 
x304 - 1 Escudo Cabo Verde 1977 (#8888) - 90k. 
gal_75773_65b129cae6fca.jpg
 
x305 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#8888) - 60k.
gal_75773_65b129cb7068c.jpg
 
x306 - 500 Bolivares Venezuela 1998 (#8888) - 50k.
gal_75773_65b129e34f43d.jpg
 
x307 - 5/10 Qirsh Ai Cập (#8888) - 50k.
gal_75773_65b129e3c6a2d.jpg
 
x308 - 5 Sene Samoa I Sisifo 2000 (#3030) - 30k.
gal_75773_65b129e44ca0f.jpg
 
x309 - 10 Sene Samoa I Sisifo 1974 (#3030) - 70k.
gal_75773_65b129e4c76fc.jpg
 
x310 - 1 Centavo Cuba 1955 (#3030) - 80k.
gal_75773_65b129f7e7b23.jpg
x311 - 1 Centavo Cuba 1943 (#3030) - 90k.
gal_75773_65b12a8f525be.jpg
 
x312 - 1 Centavo Cuba 1920 (#3030) - 100k.
gal_75773_65b12a8fc9d0b.jpg
 
x313 - 2 Paisa Pakistan 1964 (#3030) - 30k.
gal_75773_65b12a905c9cf.jpg
 
x314 - 5 Paisa Pakistan 1964 (#3030) - 50k.
gal_75773_65b12a90d3c3c.jpg
 
x315 - 10 Paisa Pakistan 1964 (#3030) - 70k.
gal_75773_65b12aa93c1ec.jpg
 
x316 - 10 Centimos Paraguay 1953 (#3030) - 50k.
gal_75773_65b12aa9bac15.jpg
 
x317 - 1 Peso Chile 1956 (#3030) - 40k.
gal_75773_65b12aaa442b6.jpg
 
x318 - 50 Cents Jamaica 1975 (#3030) - 80k. 
gal_75773_65b12aaacdc8c.jpg
 
x319 - 1 Dollar Jamaica 1990 (#3030) - 50k.
gal_75773_65b12ac43213c.jpg
 
x320 - 50 Halalas Saudi Arabia 2016 (#3030) - 40k.
gal_75773_65b12ac4a7594.jpg
x321 - 5 Colones Costa Rica 1995 (#3030) - 30k.
gal_75773_65b12b4394ef6.jpg
 
x322 - 1 Cruzado Brasil 1989 (#3030) - 90k.
gal_75773_65b12b4420a26.jpg
 
x323 - 1 Ore Thụy Điển 1930 (#5050) - 50k.
gal_75773_65b12b449587c.jpg
 
x324 - 2 Ore Thụy Điển 1930 (#5050) - 60k.
gal_75773_65b12b4518318.jpg
 
x325 - 25 Ore Thụy Điển 1946 (#5050) - 50k.
gal_75773_65b12b573a8e4.jpg
 
x327 - 1 Cent Netherlands 1901 (#5050) - 50k.
gal_75773_65b12b57c6c54.jpg
 
x328 - 1 Cent Netherlands 1922 (#5050) - 50k.
gal_75773_65b12b584f321.jpg
 
x329 - 1 Franc Monaco (xu nhôm) (#5050) - 60k.
gal_75773_65b12b58c7479.jpg
 
x330 - 2 Francs Monaco (xu nhôm) (#5050) - 80k.
gal_75773_65b12b6f4ff6e.jpg
x331 - 1 Franc Monaco (#5050) - 80k.
gal_75773_65b12c803ea6c.jpg
 
x332 - 2 Francs Monaco (#5050) - 90k.
gal_75773_65b12c80e02f5.jpg
 
x333 - 100 Francs Monaco 1956 (#5050) - 200k.
gal_75773_65b12c81600ba.jpg
 
x334 - 1 Markka Phần Lan 1942 (Copper) (#5050) - 30k.
gal_75773_65b12c81d2e13.jpg
 
x335 - 1 Markka Phần Lan 1944 (Iron) (#5050) - 50k.
gal_75773_65b12c9b02fc8.jpg
 
x336 - 1 Markka Phần Lan 1948 (Iron) (#5050) - 50k.
gal_75773_65b12c9b781b8.jpg
 
x337 - 5 Markkaa Phần Lan 1942 (#5050) - 70k.
gal_75773_65b12c9bedb82.jpg
 
x338 - 25 Pul Afghanistan (#5151) - 100k.
gal_75773_65b12c9c6ca51.jpg
 
x339 - 50 Pul Afghanistan (#5151) - 120k.
gal_75773_65b12cb287916.jpg
 
x340 - 1 Millieme Ai Cập (#5151) - 40k.
gal_75773_65b12cb2e25af.jpg
x341 - 2 Milliemes Ai Cập (#5151) - 60k.
gal_75773_65b12eb465f32.jpg
 
x342 - 10 Pruta Israel 1952 (xu nhôm) (#5151) - 50k.
gal_75773_65b12eb4de890.jpg
 
x343 - 20 Centu Lithuania 1991 (#5151) - 50k.
gal_75773_65b12eb55efd1.jpg
 
x344 - 50 Halalas Saudi Arabia 2016 (#7575) - 40k.
gal_75773_65b12ecf9f392.jpg
 
x345 - 1 Centimo Paraguay 1950 (#5151) - 50k.
gal_75773_65b12eb5d4c5f.jpg
 
x346 - 25 Centimos Paraguay 1953 (#5151) - 50k.
gal_75773_65b12edaf1871.jpg
 
x348 - 2½ Piastres Liban 1955 (#5151) - 60k.
gal_75773_65b12edb765c8.jpg
 
x349 - 1 Eyrir Iceland 1940 (#5151) - 80k.
gal_75773_65b12edbeda6a.jpg
 
x350 - 2 Francs Bỉ 1944 (#5151) - 50k. --> gạch.
gal_75773_65b12edc6f1d1.jpg
x351 - 20 Centavos Mexico 1971 (#5151) - 50k.
gal_75773_65b12fec19016.jpg
 
x352 - 1 Peso Dominican Republic 1992 (#5151) - 40k.
gal_75773_65b12fecb9a67.jpg
 
x353 - 1 Peso Colombia 1967 (#5151) - 80k.
gal_75773_65b12ff762988.jpg
 
x355 - 5 Centavos Colombia 1973 (#7676) - 70k.
gal_75773_65b12ff7d7067.jpg

x356 - 2 Pengo Hungary 1941 (xu nhôm) (#7676) - 50k.
gal_75773_65b13007e3d32.jpg

x357 - 2 Pengo Hungary 1942 (xu nhôm) (#7676) - 50k.
gal_75773_65b130087f5de.jpg

x358 - 2 Rupees Sri Lanka 1981 (#5353) - 50k.
gal_75773_65b1300916a16.jpg
 
x359 - 1 Sol Peru 1974 (#5353) - 50k.
gal_75773_65b130098c7c0.jpg
 
x360 - 1 Cent Netherland Antilles 1963 (#5353) - 50k.
gal_75773_65b1300a0c048.jpg
x361 - 5 Pesos Bolivia 1978 (#7575) - 80k.
gal_75773_65b1373677bdd.jpg
 
x362 - 5 Fils Kingdom of Jordan (#5353) - 50k.
gal_75773_65b13736ee6c2.jpg
 
x363 - 25 Fils Kingdom of Jordan (#5353) - 80k.
gal_75773_65b137376f5bc.jpg
 
x364 - 50 Fils Kingdom of Jordan (#5353) - 80k.
gal_75773_65b13737e6eb5.jpg
 
x365 - 10 Zlotych Ba Lan 1982 (#5555) - 30k.
gal_75773_65b13754c7f62.jpg
 
x366 - 10 Zlotych Ba Lan 1960 (#5555) - 80k.
gal_75773_65b1375545551.jpg
 
x367 - 20 Zlotych Ba Lan 1977 (#5555) - 50k.
gal_75773_65b13755b76e0.jpg
 
x368 - 20 Zlotych Ba Lan 1974 (#5555) - 40k.
gal_75773_65b137563fde2.jpg
 
x369 - 1 Lira Italy 1940 (#5555) - 60k.
gal_75773_65b1376fa8cb1.jpg
 
x370 - 1 Cent Netherland East Indies 1938 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b137702df58.jpg
x371 - 10 Centimos Costa Rica 1951 (#5656) - 80k.
gal_75773_65b13813cf5d3.jpg
 
x372 - 5 Centavos Dominican Republic 1963 (#5656) - 50k. 
gal_75773_65b138147a868.jpg
 
x373 - 10 Sheqalim Israel (#5757) - 60k.
gal_75773_65b13814f233a.jpg
 
x374 - 2 Sene Samoa I Sisifo 1974 (#7676) - 60k.
gal_75773_65b1381571ded.jpg

x375 - 5 Francs Mali 1961 (#8181) - 120k.
gal_75773_65b138357131c.jpg

x376 - 1 Đồng Việt Nam 1971 (FAO) (xu nhôm) (#8282) - 80k.
gal_75773_65b13835e7177.jpg

x377 - 25 Prutah Israel (#5757) - 40k.
gal_75773_65b138366ef85.jpg
 
x378 - 50 Prutah Israel (#5757) - 40k.
gal_75773_65b13836e2a21.jpg
 
x379 - 100 Prutah Israel (#5757) - 80k.
gal_75773_65b1384b79f7b.jpg
 
x380 - 200 Lire Italy 1980 (#5555) - 30k. 
gal_75773_65b1384beac52.jpg
x381 - 1 Rappen Thụy Sĩ 1941 (#5353) - 60k.
gal_75773_65b138ec5ed25.jpg
 
x382 - 5 Ore Đan Mạch 1928 (#5656) - 70k. --> gạch.
gal_75773_65b138ed13790.jpg
 
x383 - 5 Ore Nauy 1952 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b138ed87571.jpg
 
x384 - 1 Cent Netherlands 1901 (#5656) - 100k.
gal_75773_65b138ee0e3da.jpg
 
x385 - 1 Heller Áo 1859-A (#5656) - 100k.
gal_75773_65b139111606e.jpg
 
x386 - 1 Heller Áo 1895 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b13911891d7.jpg
 
x387 - 2 Heller Áo 1910 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b13912087d3.jpg
 
x388 - 2 Filler Hungary 1938 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b139127cca9.jpg
 
x389 - 1 Groschen Áo 1927 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b13929eef47.jpg
 
x390 - 2 Groschen Áo 1925 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b1392a631be.jpg
x391 - 1 Fil Iraq (#5656) - 100k.
gal_75773_65b139cd671ed.jpg
 
x392 - 10 Ore Đan Mạch 1926 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b139ce18eaa.jpg
 
x393 - 10 Ore Đan Mạch 1924 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b139ce9d662.jpg
 
x394 - 25 Ore Đan Mạch 1924 (#5656) - 50k.
gal_75773_65b139cf24be0.jpg
 
x395 - 20 Centesimi Italy 1894 (#5656) - 90k. 
gal_75773_65b139e4ad298.jpg
 
x396 - 20 Rials Iran 1989 (#3030) - 50k.
gal_75773_65b139e536e36.jpg
 
x397 - 2½ Piastres Liban 1955 (#3030) - 80k.
gal_75773_65b139e5ba8d3.jpg
 
x398 - 1 Lev Bulgaria 1969 (#3030) - 50k.
gal_75773_65b139e63a8b2.jpg
 
x399 - 1 Gulden Netherlands 1980 (#3030) - 40k.
gal_75773_65b13a04b90fd.jpg
x401 - 1 Lire Vatican 1951 (xu nhôm) (#3030) - 90k.
gal_75773_65b13ab16de0f.jpg
 
x402 - 20 Haleru Bohemia and Moravia 1943 (#3030) - 90k.
gal_75773_65b13ab2ab9ee.jpg
 
x403 - 20 Forint Hungary 2003 (#3030) - 60k.
gal_75773_65b13ab31a7b7.jpg
 
x404 - 100 Lire Vatican 1961 (#3030) - 90k.
gal_75773_65b13ab3938c7.jpg
 
x405 - 5 Centavos Peru 1962 (#3030) - 60k.
gal_75773_65b13acb40dac.jpg

x406 - 2 Kronor Thụy Điển 1970 (#8282) - 100k.
gal_75773_65b13acbb8298.jpg

x407 - 5 Drachmai Hy Lạp 1930 (#8282) - 80k.
gal_75773_65b13acc5536c.jpg

x408 - 20 Centesimi Italy 1894 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13acce03c1.jpg
 
x409 - 1 Lire Italy 1923 (#5959) - 80k.
gal_75773_65b13ae5d7973.jpg
 
x410 - 10 Drachmai Hy Lạp 1968 (#8282) - 50k.
gal_75773_65b13ae6776db.jpg
x411 - 20 Centisimi Italy 1941 (#5959) - 50k.
gal_75773_65b13b654efa2.jpg
 
x412 - 100 Lire Vatican 1955 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b65cbddc.jpg
 
x413 - 100 Lire Vatican 1956 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b6647b80.jpg
 
x414 - 100 Lire Vatican 1957 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b66b789f.jpg
 
x415 - 100 Lire Vatican 1958 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b81381c6.jpg
 
x416 - 100 Lire Vatican 1959 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b81a92a4.jpg
 
x417 - 100 Lire Vatican 1960 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b822ff84.jpg
 
x418 - 100 Lire Vatican 1962 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b82ae127.jpg
 
x419 - 100 Lire Vatican 1977 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b985b290.jpg
 
x420 - 100 Lire Vatican 1979 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b13b98ceeab.jpg
x421 - 100 Lire Vatican 1982 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b2248a7153e.jpg
 
x422 - 100 Lire Vatican 1984 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b2248ae6822.jpg
 
x423 - 10 Drachmai Hy Lạp 1939 (#8282) - 80k.
gal_75773_65b2248b64917.jpg
 
x424 - 100 Lire Vatican 1989 (#5959) - 90k.
gal_75773_65b2248be46c4.jpg
 
x425 - 200 Lire San Marino 1993 (#5959) - 100k.
gal_75773_65b224a514289.jpg
 
x426 - 200 Lire San Marino 1979 (FAO) (#5959) - 100k.
gal_75773_65b224a5869c5.jpg
 
x427 - 200 Lire San Marino 1980 (#5959) - 100k.
gal_75773_65b224a601976.jpg
 
x428 - 200 Lire San Marino 1981 (FAO) (#5959) - 100k.
gal_75773_65b224a67349a.jpg
 
x429 - 200 Lire San Marino 1989 (#5959) - 100k.
gal_75773_65b224bc7efbe.jpg
 
x430 - 200 Lire San Marino 1994 (FAO) (#5959) - 100k.
gal_75773_65b224bcf27b8.jpg
x431 - 200 Lire San Marino 1995 (#5959) - 100k.
gal_75773_65b2254c0fa77.jpg
 
x432 - 20 Drachmai Hy Lạp 1973 (#8282) - 120k. 
gal_75773_65b2254c83646.jpg
 
x433 - 100 Rials Iran (#6060) - 50k.
gal_75773_65b2254d09918.jpg
 
x434 - 50 Centimos Costa Rica 1948 (#6060) - 80k.
gal_75773_65b2254d81fe5.jpg
 
x435 - 10 Piastres Ai Cập (#6060) - 60k.
gal_75773_65b22562a8a72.jpg
 
x436 - 10 Dirhams Libya 1979 (#6060) - 80k.
gal_75773_65b225632aaca.jpg
 
x437 - 1 Piastre Libya 1952 (#6060) - 50k.
gal_75773_65b225639d1d9.jpg
 
x438 - 1 Franc Monaco 1943 (xu nhôm) (#6060) - 60k.
gal_75773_65b225641ea99.jpg
 
x439 - 2 Francs Monaco 1943 (xu nhôm) (#6060) - 80k.
gal_75773_65b225776e130.jpg
 
x440 - 5 Francs Monaco 1945 (xu nhôm) (#6060) - 100k.
gal_75773_65b22577e6d88.jpg
x441 - 1 Franc Monaco 1945 (#6060) - 80k.
gal_75773_65b225ff93fdb.jpg
 
x442 - 10 Francs Monaco 1951 (#6060) - 80k.
gal_75773_65b2260019d37.jpg
 
x443 - 1 Cent Netherlands 1878 (#6060) - 60k. 
gal_75773_65b226008e476.jpg
 
x444 - 1 Cent Netherlands 1878 (#6060) - 80k. 
gal_75773_65b226011208d.jpg
 
x445 - 1 Cent Netherland East Indies 1942-P (#6060) - 50k.
gal_75773_65b226155c9a0.jpg
 
x446 - 1 Cent Netherlands 1942 (#6060) - 30k.
gal_75773_65b22615cf703.jpg
 
x447 - 1 Millieme Ai Cập 1917 (#6161) - 80k.
gal_75773_65b226164eac0.jpg
 
x448 - 1 Millieme Ai Cập 1917 (#6161) - 100k.
gal_75773_65b22616c2745.jpg
 
x449 - 1 Millieme Ai Cập (#6161) - 180k.
gal_75773_65b226316b9ab.jpg
 
x450 - 2 Milliemes Ai Cập (#6161) - 100k.  
gal_75773_65b22631dfe33.jpg
x451 - 5 Milliemes Ai Cập 1917 (#6161) - 80k.
gal_75773_65b2277c96ebe.jpg
 
x452 - 100 Drachmai Hy Lạp 1992 (#8282) - 40k. 
gal_75773_65b2277d1f248.jpg
 
x453 - 5 Ore Đan Mạch 1928 (#6161) - 60k. --> gạch.
gal_75773_65b2277d94c14.jpg
 
x454 - 1 Cent Mexico 1906 (#6161) - 50k. 
gal_75773_65b2277e18042.jpg
 
x455 - 1 Cent Mexico 1937 (#6161) - 80k. 
gal_75773_65b22796dc3ae.jpg
 
x456 - 1 Cent Mexico 1946 (#6161) - 80k. 
gal_75773_65b227975eff0.jpg
 
x457 - 2.5 Escudos Cabo Verde 1977 (#6262) - 50k.
gal_75773_65b22797dc2e1.jpg
 
x458 - 50 Rials Iran (#6262) - 50k.
gal_75773_65b227985c39d.jpg
 
x459 - 25 Piastres Liban 1952 (#6262) - 50k.
gal_75773_65b227af0f54c.jpg
 
x460 - 1 Millieme Ai Cập (#6262) - 90k.
gal_75773_65b227af9405f.jpg
x461 - 10 Milliemes Ai Cập (#6262) - 50k.
gal_75773_65b2282fb66ef.jpg
 
x462 - 2 Piastres Libya (#6262) - 60k.
gal_75773_65b2283039e10.jpg
 
x463 - 5 Francs Bỉ 1931 (#8080) - 90k.
gal_75773_65b22830b01fd.jpg
 
x464 - 1/2 Dinar Tunisia 1990 (#6262) - 50k.
gal_75773_65b2283139c77.jpg
 
x465 - 25 Centimes Luxembourg 1947 (#6262) - 50k.
gal_75773_65b22847b9818.jpg
 
x467 - 25 Centimes Luxembourg 1970 (xu nhôm) (#6262) - 40k.
gal_75773_65b22848b7220.jpg
 
x468 - 20 Zlotych Ba Lan 1973 (#6262) - 40k.
gal_75773_65b228493990c.jpg
 
x469 - 20 Zlotych Ba Lan 1974 (#6262) - 80k.
gal_75773_65b2285cd62b8.jpg
 
x470 - 50 Zlotych Ba Lan 1981 (#6262) - 80k.
gal_75773_65b2285d5d5ea.jpg
x472 - 50 Zlotych Ba Lan 1981 (FAO) (#6262) - 80k.
gal_75773_65b228e2eb266.jpg
 
x473 - 100 Soles Peru 1982 (#6262) - 60k.
gal_75773_65b228e3704f2.jpg
 
x474 - 50 Drachmai Hy Lạp 1980 (#6262) - 50k. 
gal_75773_65b228e3e1b44.jpg
 
x475 - 100 Fils Kingdom of Jordan 1962 (#6363) - 50k.
gal_75773_65b228f87f979.jpg
 
x476 - 1/2 Peso Dominican Republic 1987 (#6363) - 50k.
gal_75773_65b228f90a8c5.jpg
 
x477 - 50 Rials Iran (#6363) - 40k.
gal_75773_65b228f987a93.jpg
 
x478 - 1/2 Dinar Tunisia 1990 (FAO) (#6363) - 60k.
gal_75773_65b228fa21325.jpg
 
x479 - 1 Livre Liban 1997 (#6363) - 50k.
gal_75773_65b2290e2267c.jpg
 
x480 - 5 Dirhams Kingdom of Morocco 1975 (#6363) - 120k.
gal_75773_65b2290ea4f66.jpg
x481 - 1 Lev Bulgaria 1969 (#6363) - 50k.
gal_75773_65b2299cd1287.jpg
 
x482 - 20 Centavos Honduras 1967 (#6363) - 40k.
gal_75773_65b2299d608a2.jpg
 
x483  - 10 Centavos Honduras 1980 (#6363) - 50k.
gal_75773_65b2299dd7f08.jpg
 
x484  - 10 Centavos Honduras 1956 (#6363) - 50k.
gal_75773_65b2299e55794.jpg
 
x485  - 5 Cents Haiti 1975 (FAO) (#6363) - 50k.
gal_75773_65b229b16e250.jpg
 
x486 - Lot 2 xu Netherlands, cùng năm 1980 (#64) - 100k.  
gal_75773_65b229b1e42d7.jpg
 
x487 - Bộ 2 xu Laos, cùng năm 1980 (#4040) - 40k.
gal_75773_65b229b26614a.jpg
 
x488 - 100 Lire Vatican 1976 (#6565) - 80k.
gal_75773_65b229b2e0fbf.jpg
 
x489 - 5 Centesimos Panama 1962 (#6565) - 80k.
gal_75773_65b229c73108a.jpg
 
x490 - 1 Peso Chile 1933 (#7979) - 70k.
gal_75773_65b229c7ac717.jpg
x491 - 100 Rials Iran (#7979) - 70k.
gal_75773_65b22a404d7ae.jpg
 
x492 - 25 Pesetas Spain 1937 (#6565) - 100k.
gal_75773_65b22a40c7e70.jpg
 
x494 - 50 Sen Indonesia 1961 (xu nhôm) (#6565) - 50k.
gal_75773_65b22a414d3c7.jpg
 
x495 - 10 Zlotych Ba Lan 1970 (#6767) - 80k.
gal_75773_65b22a41d5c30.jpg
 
x496 - 10 Zlotych Ba Lan 1969 (#6767) - 80k.
gal_75773_65b22a576be1c.jpg
 
x497 - 10 Zlotych Ba Lan 1975 (#6767) - 40k.
gal_75773_65b22a57e2f7a.jpg
 
x498 - 10 Zlotych Ba Lan 1972 (#6767) - 70k.
gal_75773_65b22a5865589.jpg
 
x499 - 10 Zlotych Ba Lan 1969 (#6767) - 80k.
gal_75773_65b22a58dd312.jpg
 
x500 - 10 Zlotych Ba Lan 1972 (#6767) - 60k.
gal_75773_65b22a6ef2636.jpg
x501 - 10 Zlotych Ba Lan 1960 (#6767) - 60k.
gal_75773_65b239083e273.jpg
 
x502 - 20 Zlotych Ba Lan 1976 (#6767) - 50k.
gal_75773_65b23908b4772.jpg
 
x503 - 20 Zlotych Ba Lan 1978 (#6767) - 60k.
gal_75773_65b2390947ece.jpg
 
x504 - 20 Zlotych Ba Lan 1974 (#6767) - 50k.
gal_75773_65b23909bb65d.jpg
 
x505 - 20 Zlotych Ba Lan 1980 (#6767) - 80k.
gal_75773_65b239676f09d.jpg
 
x506 - 20 Zlotych Ba Lan 1975 (#6767) - 80k.
gal_75773_65b23967e2a18.jpg
 
x507 - 20 Zlotych Ba Lan 1974 (#6767) - 70k.
gal_75773_65b2396867c05.jpg
 
x508 - 100 Zlotych Ba Lan 1988 (#6767) - 120k.
gal_75773_65b23968dd2df.jpg
 
x509 - 1 Sol De Oro Peru 1965 (#7979) - 70k.
gal_75773_65b23991e9e57.jpg
 
x510 - 1 Ore Đan Mạch 1928 (#6767) - 50k.
gal_75773_65b239926eb59.jpg
x511 - 1 Ore Đan Mạch 1929 (#6767) - 50k.
gal_75773_65b23a1b4dd30.jpg
 
x512 - 1 Ore Đan Mạch 1930 (#6767) - 50k.
gal_75773_65b23a1bc2249.jpg
 
x513 - 2 Ore Đan Mạch 1928 (#6767) - 60k.
gal_75773_65b23a1c43839.jpg
 
x514 - 2 Ore Đan Mạch 1929 (#6767) - 60k.
gal_75773_65b23a1cb7233.jpg
 
x515 - 2 Ore Đan Mạch 1931 (#6767) - 50k.
gal_75773_65b23a365309d.jpg
 
x516 - 2 Ore Đan Mạch 1936 (#6767) - 60k.
gal_75773_65b23a36c7f8f.jpg
 
x517 - 5 Ore Đan Mạch 1928 (#6767) - 60k. --> gạch.
gal_75773_65b23a374a878.jpg
 
x518 - 5 Ore Đan Mạch 1930 (#6767) - 70k. --> gạch.
gal_75773_65b23a37c36e5.jpg
 
x519 - 5 Ore Đan Mạch 1937 (#6767) - 60k. --> gạch.
gal_75773_65b23a4a7217d.jpg
 
x520 - 5 Ore Đan Mạch 1938 (#6767) - 60k. --> gạch.
gal_75773_65b23a4ae94d7.jpg
x521 - 1/2 Centesimo Panama 1907 (#7979) - 50k.
gal_75773_65b23b07bc00d.jpg
 
x522 - 5 Ore Đan Mạch 1940 (#6767) - 50k. --> gạch.
gal_75773_65b23b085703d.jpg
 
x523 - 10 Ore Đan Mạch 1924 (#6767) - 40k.
gal_75773_65b23b08ccb99.jpg
 
x524 - 10 Ore Đan Mạch 1925 (#6767) - 40k.
gal_75773_65b23b094dd6f.jpg
 
x525 - 25 Ore Đan Mạch 1924 (#6767) - 50k.
gal_75773_65b23b2370008.jpg
 
x526 - 10 Shillings Áo 1991, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.
gal_75773_65b23b2d276d5.jpg
gal_75773_65b23b2d9bd2b.jpg
 
x527 - 1 Escudos Cabo Verde 1980, nguyên bìa và tem (#2022) - 120k.
gal_75773_65b23b2e08064.jpg
gal_75773_65b23b2e7de13.jpg
 
x528 - 25 Pesetas Spain 1991, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.
gal_75773_65b23b436a56c.jpg
gal_75773_65b23b43dd135.jpg
 
x529 - 25 Pesetas Spain 1990, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.
gal_75773_65b23b445ed64.jpg
gal_75773_65b23b44d2960.jpg
 
x530 - 5 Francs Madagaskar 1987, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.
gal_75773_65b23b5725bda.jpg
gal_75773_65b23b579fbb7.jpg
x531 - 20 Centavos Bolivia 1987, nguyên bìa và tem (#2022) - 80k.
gal_75773_65b23c090cde4.jpg
gal_75773_65b23c0980594.jpg
 
x532 - 5 Francs Central African States 1985, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.
gal_75773_65b23c09e0884.jpg
gal_75773_65b23c0a6f149.jpg
 
x533 - 2 Cents South Africa 1989, nguyên bìa và tem (#2022) - 80k.
gal_75773_65b23c21492ad.jpg
gal_75773_65b23c21bf403.jpg
 
x534 - 1 Rappen Thụy Sĩ 1986, nguyên bìa và tem (#2022) - 80k.
gal_75773_65b23c223fe5d.jpg
gal_75773_65b23c22b09c1.jpg
 
x535 - 50 Baisa Oman, nguyên bìa và tem (#2022) - 110k.
gal_75773_65b23c359b93b.jpg
gal_75773_65b23c361c3b3.jpg
 
x536 - 200 Lire Vatican (#2022) - 100k.
gal_75773_65b23c445bf66.jpg
 
x537 - 100 Lire Vatican 1978 (#6565) - 90k. 
gal_75773_65b23c44d203d.jpg
 
x538 - 100 Lire Vatican 1979 (#6565) - 90k.
gal_75773_65b23c454e0a6.jpg
 
x539 - 100 Lire Vatican 1980 (#6565) - 90k.
gal_75773_65b23c45c5dc0.jpg
 
x540 - 100 Lire Vatican 1981 (#6565) - 90k. 
gal_75773_65b23c4647837.jpg
x541 - 100 Lire Vatican 1984 (#6565) - 90k. 
gal_75773_65b25f3a12fe7.jpg
 
x542 - 100 Lire Vatican 1986 (#6565) - 90k. 
gal_75773_65b25f3a87453.jpg
 
x543 - 5 Milliemes Ai Cập 1975 (#6565) - 70k.
gal_75773_65b25f460a4fb.jpg
 
x544 - 10 Milliemes Ai Cập 1967 (#6565) - 120k.
gal_75773_65b25f46856d9.jpg
 
x545 - 2 Centesimos Uruguay 1953 (#6565) - 50k.
gal_75773_65b25f59d848c.jpg
 
x547 - 10 Zlotych Ba Lan 1971 (#6868) - 70k.
gal_75773_65b25f72dcd13.jpg
 
x549 - 50 Zlotych Ba Lan 1981 (#6868) - 80k.
gal_75773_65b25f73a4bc1.jpg
 
x550 - 10 Para Turkey (#8080) - 80k.
gal_75773_65b25f8046a37.jpg
x551 - 100 Zlotych Ba Lan 1988 (#6868) - 80k.
gal_75773_65b260407d3d8.jpg
 
x552 - 500 Zlotych Ba Lan 1989 (#6868) - 80k.
gal_75773_65b26040ef976.jpg
 
x553 - 500 Zlotych Ba Lan 1989 (#6868) - 90k.
gal_75773_65b26041747b9.jpg
 
x554 - 1/2 Sen Japan (#6868) - 50k.
gal_75773_65b2604201909.jpg
 
x555 - 1 Sen Japan (#6868) - 60k.
gal_75773_65b26057e5402.jpg
 
x556 - 1 Sen Japan (#6868) - 80k.
gal_75773_65b26058660d9.jpg
 
x557 - 1 Sen Japan (#6868) - 50k.
gal_75773_65b26058e7dad.jpg
 
x558 - 1 Sen Japan (#6868) - 80k.
gal_75773_65b2605987997.jpg
 
x559 - 1 Sen Japan (#6868) - 30k.
gal_75773_65b260716fa76.jpg
 
x560 - 10 Filler Hungary 1908 (#8282) - 90k.
gal_75773_65b26071e7c30.jpg
x561 - 25 Centimes Luxembourg 1938 (#8080) - 90k.
gal_75773_65b27bf14ef48.jpg
 
x562 - 25 Centimes Luxembourg 1927 (#8080) - 50k.
gal_75773_65b27bf1c7fbb.jpg
 
x563 - 2 Sen Japan (#6868) - 120k.
gal_75773_65b27bf2492d4.jpg
 
x564 - 5 Milliemes Ai Cập 1973 (FAO)(#7070) - 40k.
gal_75773_65b27bf2bba8b.jpg
 
x565 - 1 Centimo Paraguay 1950 (#6969) - 40k.
gal_75773_65b27c219ee09.jpg
 
x566 - 5 Piastres Ai Cập 1972 (UNICEF) (#7070) - 80k.
gal_75773_65b27c222779a.jpg
 
x567 - 5 Piastres Ai Cập 1973 (#7070) - 80k.
gal_75773_65b27c22acfb6.jpg
 
x568 - 5 Piastres Ai Cập 1975 (#7070) - 80k.
gal_75773_65b27c23302fb.jpg
 
x569 - 10 Piastres Ai Cập 1977 (#7070) - 100k.
gal_75773_65b27c3b1de04.jpg
 
x570 - 10 Francs West African States 1979 (#8080) - 50k.
gal_75773_65b27c3b92b9d.jpg

x571 - 20 Centesimi Italy 1918 (#7979) - 60k.
gal_75773_65b27d1406b92.jpg

x572 - 20 Centesimi Italy 1894 (#7979) - 120k.
gal_75773_65b27d147cf35.jpg

x573 - 20 Piastres Ai Cập 1986 (#7070) - 190k.
gal_75773_65b27d14f07c5.jpg

x574 - 10 Piastres Ai Cập 1978 (#7070) - 100k.
gal_75773_65b27d156f3b4.jpg
 
x575 - 10 Piastres Ai Cập 1975 (FAO)(#7070) - 90k.
gal_75773_65b27d3242983.jpg
 
x576 - 10 Piastres Ai Cập 1972 (#7070) - 100k.
gal_75773_65b27d32bcb08.jpg
 
x577 - 1 Piastre Ai Cập 1984 (#7070) - 20k.
gal_75773_65b27d333d8c9.jpg
 
x578 - 1 Millieme Ai Cập (#7070) - 30k.
gal_75773_65b27d33b2a06.jpg
 
x579 - 5 Milliemes Ai Cập (#7070) - 50k.
gal_75773_65b27d485fb55.jpg
 
x580 - 10 Milliemes Ai Cập (#7070) - 60k.
gal_75773_65b27d48e6e25.jpg
x581 - 10 Milliemes Ai Cập (#7070) - 40k.
gal_75773_65b27dd29dec9.jpg
 
x582 - 10 Milliemes Ai Cập (#7070) - 30k.
gal_75773_65b27dd31f768.jpg
 
x583 - 1 Koruna Czechoslovakia 1924 (#7979) - 60k.
gal_75773_65b27dd395a7a.jpg
 
x585 - 5 Milliemes Ai Cập 1967 (xu nhôm) (#7070) - 50k.
gal_75773_65b27ded3a35a.jpg
 
x587 - 5 Piastres Ai Cập 1972 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b27dee3b954.jpg
 
x588 - 5 Piastres Ai Cập 1967 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b27deeb16fa.jpg
 
x589 - 10 Piastres Ai Cập 1984 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b27e0363af7.jpg
 
x590 - 10 Piastres Ai Cập 1972 (#7070) - 60k.
gal_75773_65b27e03d8fdb.jpg
x591 - 5 Centesimos Panama 1929 (#7979) - 80k.
gal_75773_65b2815cae5b6.jpg
 
x592 - 20 Centavos Mexico 1943 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b2815d361ee.jpg
 
x593 - 20 Centavos Mexico 1945 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b2815dbce46.jpg
 
x594 - 20 Centavos Mexico 1946 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b2815e44f06.jpg
 
x595 - 20 Centavos Mexico 1953 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b281753b0c6.jpg
 
x596 - 20 Centavos Mexico 1956 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b28175c2572.jpg
 
x597 - 20 Centavos Mexico 1957 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b2817647ecd.jpg
 
x598 - 20 Centavos Mexico 1963 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b28176ba8d8.jpg
 
x599 - 20 Centavos Mexico 1966 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b28190b84b6.jpg
 
x600 - 20 Centavos Mexico 1967 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b2819144fdc.jpg
x601 - 20 Centavos Mexico 1968 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b2822248062.jpg
 
x602 - 20 Centavos Mexico 1970 (#7070) - 40k.
gal_75773_65b28222c1338.jpg
 
x603 - 20 Centavos Mexico 1974 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b2822350ad0.jpg
 
x604 - 5 Centavos Mexico 1943 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b282244902e.jpg
 
x605 - 5 Centavos Mexico 1944 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b282384dde4.jpg
 
x606 - 5 Centavos Mexico 1945 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b28238c4382.jpg
 
x607 - 5 Centavos Mexico 1946 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b282395c1bc.jpg
 
x608 - 5 Centavos Mexico 1951 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b28239d49e7.jpg
 
x609 - 5 Centavos Mexico 1953 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b2824fc9a2b.jpg
 
x610 - 5 Centavos Mexico 1954 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b2825054747.jpg
x611 - 5 Centavos Mexico 1955 (#7070) - 50k.
gal_75773_65b282fbdb7aa.jpg
 
x612 - 5 Centavos Mexico 1936 (#7070) - 80k.
gal_75773_65b282fc89e90.jpg
 
x613 - 10 Centavos Mexico 1936 (#7070) - 90k.
gal_75773_65b282fd4f724.jpg
 
x614 - 1 Centavo Mexico 1927 (#7070) - 90k.
gal_75773_65b282fded71a.jpg
 
x615 - 1 Centavo Mexico 1930 (#7070) - 60k.
gal_75773_65b283122dcdd.jpg
 
x616 - 1 Centavo Mexico 1933 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b28312bb836.jpg
 
x617 - 1 Centavo Mexico 1935 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b28313552f4.jpg
 
x618 - 1 Centavo Mexico 1937 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b28313e22ec.jpg
 
x619 - 1 Centavo Mexico 1938 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b2832d7635a.jpg
 
x620 - 1 Centavo Mexico 1939 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b2832e1284e.jpg
x621 - 1 Centavo Mexico 1940 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b283caadbf3.jpg
 
x622 - 1 Centavo Mexico 1942 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b283cb4117c.jpg
 
x623 - 1 Centavo Mexico 1945 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b283cbbcd2a.jpg
 
x624 - 1 Centavo Mexico 1946 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b283cc414bc.jpg
 
x625 - 1 Centavo Mexico 1948 (#7070) - 70k.
gal_75773_65b283e55fc51.jpg
 
x626 - 1000 Pesos Mexico 1989 (#7070) - 110k.
gal_75773_65b283e5d9f56.jpg
 
x627 - 50 Leva Bulgaria 1940 (#7171) - 120k.
gal_75773_65b283e65b188.jpg
 
x628 - 50 Centavos Mozambique 1982 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b283e6d3d3b.jpg
 
x629 - 1 Franc Luxembourg 1970 (#7171) - 30k.
gal_75773_65b283fc6b20c.jpg
 
x630 - 20 Francs Luxembourg 1981 (#7171) - 50k.
gal_75773_65b283fcda94e.jpg

x631 - 50 Zlotych Ba Lan 1981 (#7878) - 90k.
gal_75773_65b284a557ed7.jpg

x632 - 2 Zlote Ba Lan 2008 (#7878) - 60k.
gal_75773_65b284a6235e4.jpg

x633 - 2 Zlote Ba Lan 2006 (#7878) - 60k.
gal_75773_65b284a6d39ea.jpg

x634 - 20 Cents Jamaica 1981 (FAO) (#7878) - 100k.
gal_75773_65b284a779d42.jpg

x635 - 5 Centavos Peru 1972 (#7171) - 80k.
gal_75773_65b284bf00f07.jpg
 
x636 - 100 Prutah Israel (#7171) - 90k.
gal_75773_65b284bfa2676.jpg
 
x637 - 5 Pesetas Spain 1949 (#7171) - 80k.
gal_75773_65b284c03953c.jpg
 
x638 - 5 Para Jugoslavia 1912 (#7171) - 80k.
gal_75773_65b284c0c3331.jpg
 
x639 - 50 Leke Albania 2003 (#7171) - 80k.
gal_75773_65b284d6dac32.jpg
 
x640 - 5 Mils Cyprus 1977 (#7272) - 50k.
gal_75773_65b284d783260.jpg
x641 - 10 Cents Barbados 1974 (Proof version) (#7272) - 90k.
gal_75773_65b28568e1980.jpg
 
x643 - 25 Cents Barbados 1973 (Proof version) (#7272) - 110k.
gal_75773_65b28569d95f8.jpg
 
x644 - 1 Cash India States (xu mini), đường kính 10.8mm (#7878) - 80k.
gal_75773_65b2856a5a834.jpg
 
x645 - 5 Piastres Ai Cập (#7272) - 70k.
gal_75773_65b28582566d6.jpg
 
x646 - 50 Para Jugoslavia 1938 (#7272) - 50k.
gal_75773_65b28582ccc56.jpg
 
x647 - 1 Dinar Jugoslavia 1938 (#7272) - 70k.
gal_75773_65b285834d64f.jpg
 
x648 - 2 Dinara Jugoslavia 1938 (#7272) - 90k.
gal_75773_65b28583d531b.jpg
 
x649 - 25 Para Jugoslavia 1920 (#7272) - 110k.
gal_75773_65b285994203b.jpg
 
x650 - 50 Para Jugoslavia 1925 (#7272) - 90k.
gal_75773_65b28599cf2d1.jpg
x651 - 1 Dinar Jugoslavia 1925 (#7272) - 100k.
gal_75773_65b33427ab580.jpg
 
x652 - 2 Dinara Jugoslavia 1925 (#7272) - 120k.
gal_75773_65b3342829b66.jpg
 
x653 - 3 Pence Ireland 1943 (#7272) - 30k.
gal_75773_65b334289ecd6.jpg
 
x654 - 6 Pence Ireland 1967 (#7272) - 30k.
gal_75773_65b3342920f07.jpg
 
x655 - 1 Shilling Ireland 1951 (#7272) - 30k.
gal_75773_65b3343d6b087.jpg
 
x656 - 2 Shillings Ireland 1954 (#7272) - 40k.
gal_75773_65b3343de51b2.jpg
 
x657 - 50 Pence Ireland 1970 (#7272) - 50k.
gal_75773_65b3343e6321a.jpg
 
x658 - 1 Penny Ireland 1963 (#7272) - 70k.
gal_75773_65b3343edcb94.jpg
 
x659 - 1 Penny Ireland 1967 (#7272) - 80k.
gal_75773_65b33452f3e15.jpg
 
x660 - 1 Penny Ireland 1968 (#7272) - 80k.
gal_75773_65b334539ab28.jpg
x661 - 2 Centesimos Uruguay 1936 (#7272) - 60k.
gal_75773_65b334d37b84e.jpg
 
x662 - 10 Zlotych Ba Lan 1969 (#7272) - 50k.
gal_75773_65b334d403a0f.jpg
 
x663 - 2 Filler Hungary 1940 (#7272) - 40k.
gal_75773_65b334d47a2b5.jpg
 
x664 - 20 Filler Hungary 1941 (#7272) - 60k.
gal_75773_65b334d4ef524.jpg
 
x665 - 20 Filler Hungary 1894 (#7272) - 80k.
gal_75773_65b334e7b6bc1.jpg
 
x666 - 1 Pengo Hungary 1941 (xu nhôm) (#7272) - 40k.
gal_75773_65b334e836ba4.jpg
 
x667 - 2 Pengo Hungary 1942 (xu nhôm) (#7272) - 50k.
gal_75773_65b334e8b0e69.jpg
 
x668 - 20 Haleru Czechoslovakia 1937 (#7272) - 70k.
gal_75773_65b334e92b723.jpg
 
x669 - 50 Haleru Czechoslovakia 1924 (#7272) - 70k.
gal_75773_65b334fc638e6.jpg
 
x670 - 1 Koruna Slovakia 1940 (#7272) - 150k.
gal_75773_65b334fcdc233.jpg
x671 - 10 Stotinki Bulgaria 1912 (#7272) - 100k.
gal_75773_65b3357126411.jpg
 
x672 - 1 Lev Bulgaria 1925 (#7272) - 30k.
gal_75773_65b33571a16bf.jpg
 
x673 - 50 Ore Thụy Điển 1946 (#7272) - 50k.
gal_75773_65b33572726b3.jpg
 
x674 - 10 Centavos Chile 1925 (#7272) - 90k.
gal_75773_65b33572f20d6.jpg
 
x675 - 1 Dirham United Arab Emirates (UAE) (#7373) - 80k. 
gal_75773_65b3358818411.jpg
 
x676 - 5 Piastres Ai Cập (#7474) - 90k.
gal_75773_65b335888ceb1.jpg
 
x677 - 10 Piastres Ai Cập (#7474) - 80k.
gal_75773_65b3358938026.jpg

x678 - 1 Fil South Arabia 1964 (#8181) - 60k.
gal_75773_65b33589ab176.jpg

x679 - 5 Fils South Arabia 1964 (#8181) - 120k.
gal_75773_65b335a0bc111.jpg

x680 - 50 Fils South Arabia 1964 (#8181) - 180k.
gal_75773_65b335a13da5a.jpg

x681 - 100 Drachmai Hy Lạp 1997 (#7676) - 50k.
gal_75773_65b3362d55ecd.jpg

x682 - 5 Pesos Bolivia 1978 (#7575) - 80k.
gal_75773_65b3362dcf2de.jpg

x683 - 50 Halalas Saudi Arabia 2016 (#7575) - 40k.
gal_75773_65b3362e4ff75.jpg

x684 - 2 Sene Samoa I Sisifo 1974 (#7676) - 60k.
gal_75773_65b3362ec8a59.jpg

x685 - 5 Centavos Colombia 1973 (#7676) - 70k.
gal_75773_65b336444308d.jpg

x686 - 1 Cent Rhodesia 1977 (#7676) - 50k.
gal_75773_65b33644b7afe.jpg

x687 - 2 Pengo Hungary 1941 (xu nhôm) (#7676) - 50k.
gal_75773_65b3364520ffb.jpg

x688 - 2 Pengo Hungary 1942 (xu nhôm) (#7676) - 50k.
gal_75773_65b33645957af.jpg

x689 - 500 Zlotych Ba Lan 1989 (#7676) - 90k.
gal_75773_65b336590facd.jpg

x690 - 5 Meticais Mozambique 1982 (xu nhôm) (#7676) - 80k.
gal_75773_65b33659838ca.jpg

x691 - 5 Sen Japan (#7676) - 50k.
gal_75773_65b336d4400c0.jpg

x692 - 5 Sen Japan (#7676) - 40k.
gal_75773_65b336d4c6bdb.jpg

x693 - 5 Afghanis Afghanistan (#7676) - 60k.
gal_75773_65b336d536bdc.jpg

x694 - 10 Aurar Iceland 1923 (#7676) - 80k.
gal_75773_65b336d5aa7ed.jpg

x695 - 5 Sen Japan (#7676) - 50k.
gal_75773_65b336e895163.jpg

x696 - 1 Sen Japan (#7676) - 50k.
gal_75773_65b336e915514.jpg

x697 - 10 Sen Japan (#7676) - 50k.
gal_75773_65b336e98beb8.jpg

x698 - 5 Sen Japan (#7676) - 40k.
gal_75773_65b336ea0e736.jpg

x699 - 10 Sen Japan (#7676) - 50k. 
gal_75773_65b336fec8e69.jpg

x700 - 10 Centavos Chile 1977 (xu nhôm) (#7676) - 80k.
gal_75773_65b336ff4edfa.jpg

x701 - 50 Cents Ethiopia (#7676) - 80k.
gal_75773_65b337a284899.jpg

x702 - 5 Cents Barbados 1973 (Proof version) (#7676) - 50k.
gal_75773_65b337a309ccc.jpg

x703 - 1 Cent Jamaica 1973 (FAO) (#7676) - 50k.
gal_75773_65b337a37fde1.jpg

x704 - 1/2 Sol De Oro Peru 1941 (#7676) - 80k.
gal_75773_65b337a400529.jpg

x705 - 1 Solde Oro Peru 1965 (#7676) - 130k.
gal_75773_65b337cb97909.jpg

x706 - 1 Peso Chile 1978 (#7676) - 50k.
gal_75773_65b337cc1d895.jpg

x707 - 1 Peso Chile 1976 (#7676) - 40k.
gal_75773_65b337cc8fe13.jpg

x708 - 20 Cents Laos 1952 (xu nhôm) (#7676) - 60k.
gal_75773_65b337cd0e41e.jpg

x709 - 2 Francs Rwanda 1970 (xu nhôm) (#7676) - 60k.
gal_75773_65b337e311588.jpg

x710 - 25 Cents Ethiopia (#7676) - 50k.
gal_75773_65b337e38796d.jpg

x711 - 10 Rupees Sri Lanka 2013 (#7878) - 50k.
gal_75773_65b3385fa0333.jpg

x712 - 1 Centavo El Salvador 1981 (#7878) - 50k.
gal_75773_65b338602d21f.jpg

x713 - 1 Florin Ireland 1964 (#7878) - 100k.
gal_75773_65b33860a1ed4.jpg

x714 - 50 Lire Vatican 1987 (#7878) - 90k.
gal_75773_65b33861239de.jpg

x715 - 100 Lire Vatican 1987 (#7878) - 100k.
gal_75773_65b33873cc546.jpg

x716 - 200 Lire Vatican 1987 (#7878) - 120k.
gal_75773_65b3387469ce4.jpg

x717 - 2 Baht Thailand 1985 (#7878) - 120k.
gal_75773_65b33874dfc8c.jpg

x718 - 2 Baht Thailand 1995 (FAO) (#7878) - 120k.
gal_75773_65b338755ce53.jpg

x719 - 2 Baht Thailand 1993 (#7878) - 80k.
gal_75773_65b3388842454.jpg

x720 - 2 Baht Thailand 1992 (#7878) - 120k.
gal_75773_65b33888b7f03.jpg

x721 - 10 Baht Thailand 1993 (#7878) - 120k.
gal_75773_65b3aea4e99eb.jpg

x722 - 10 Baht Thailand 1992 (#7878) - 120k.
gal_75773_65b3aea56ac8a.jpg

x723 - 1 Centavo Honduras 1957 (#7878) - 50k.
gal_75773_65b3aea5f0ce6.jpg

x724 - 1 Centavo Honduras 1992 (#7878) - 40k.
gal_75773_65b3aea674785.jpg

x725 - 2 Centavos Honduras 1956 (#7878) - 120k.
gal_75773_65b3aebbedf0e.jpg

x726 - 2 Centavos Honduras 1974 (#7878) - 90k.
gal_75773_65b3aebc6f0d7.jpg

x727 - 10 Centavos Honduras 1999 (#7878) - 30k.
gal_75773_65b3aebce3cc7.jpg

x728 - 10 Centavos Honduras 1980 (#7878) - 60k.
gal_75773_65b3aebd66972.jpg

x729 - 50 Centavos Honduras 1973 (#7878) - 100k.
gal_75773_65b3aed41a95e.jpg

x730 - 5 Baht Thailand 1980 (FAO) (#8080) - 150k.
gal_75773_65b3aed4a782d.jpg

x731 - 10 Baht Thailand 1992 (#8080) - 120k.
gal_75773_65b3af941ae91.jpg

x732 - 10 Baht Thailand (#8080) - 120k.
gal_75773_65b3af94be0d1.jpg

x733 - 2 Filler Hungary 1927 (#7979) - 60k.
gal_75773_65b3af9613aba.jpg

x734 - 10 Filler Hungary 1926 (#7979) - 80k.
gal_75773_65b3af95709d8.jpg

x735 - 20 Filler Hungary 1893 (#7979) - 60k.
gal_75773_65b3afb13791e.jpg

x736 - 20 Filler Hungary 1926 (#7979) - 80k.
gal_75773_65b3afb1acd42.jpg

x737 - 50 Filler Hungary 1926 (#7979) - 90k.
gal_75773_65b3afb22c7e8.jpg

x738 - 5 Meticais Mozambique 1994 (#8080) - 80k.
gal_75773_65b3afb2a7097.jpg

x739 - 10 Meticais Mozambique 1994 (#8080) - 60k.
gal_75773_65b3afc6e58ad.jpg

x740 - 20 Meticais Mozambique 1994 (#8080) - 70k.
gal_75773_65b3afc769dd6.jpg

x741 - 500 Meticais Mozambique 1994 (#8080) - 60k.
gal_75773_65b3b0a0af8b0.jpg

x742 - 1000 Meticais Mozambique 1994 (#8181) - 110k.
gal_75773_65b3b0a15e485.jpg

x743 - 50 Centavos Mozambique 1982 (#8181) - 90k.
gal_75773_65b3b0a208189.jpg

x744 - 5 Meticais Mozambique 1982 (#8181) - 80k.
gal_75773_65b3b0a28ec47.jpg

x745 - 5 Meticais Mozambique 1980 (#8181) - 80k.
gal_75773_65b3b0b9a2e7d.jpg

x746 - 10 Prutah Israel (xu nhôm) (#8181) - 40k.
gal_75773_65b3b0ba2098d.jpg

x747 - 50 Prutah Israel (#8181) - 50k.
gal_75773_65b3b0baaabbd.jpg

x748 - 100 Prutah Israel (#8181) - 80k.
gal_75773_65b3b0bb441a0.jpg

x749 - 1 Ore Nauy 1955 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b3b0d18ea69.jpg

x750 - 1 Ore Thụy Điển 1947 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b3b0d22d961.jpg

x751 - 1 Ore Thụy Điển 1938 (#8282) - 40k.
gal_75773_65b3b1793ff07.jpg

x752 - 2 Ore Thụy Điển 1910 (#8282) - 100k.
gal_75773_65b3b179cca5b.jpg

x753 - 2 Ore Thụy Điển 1947 (#8282) - 40k.
gal_75773_65b3b17a6429b.jpg

x754 - 5 Ore Thụy Điển 1948 (#8282) - 50k.
gal_75773_65b3b17af2306.jpg

x755 - 5 Ore Thụy Điển 1913 (#8282) - 100k.
gal_75773_65b3b19436bb0.jpg

x756 - 1 Centavo Mexico 1902 (#8282) - 90k.
gal_75773_65b3b194a9d92.jpg

x757 - 1 Centavo Mexico 1906 (#8282) - 30k.
gal_75773_65b3b1952b717.jpg

x758 - 5 Centimes Bỉ 1903 (#8585) - 60k.
gal_75773_65b3b195adf7d.jpg

x759 - 5 Centimes Bỉ 1905 (#8585) - 60k.
gal_75773_65b3b1b0c7134.jpg

x760 - 10 Centimes Bỉ 1902 (#8585) - 70k.
gal_75773_65b3b1b14875f.jpg

x761 - 10 Centimes Bỉ 1905 (#8585) - 90k.
gal_75773_65b3b284d3221.jpg
 
x762 - 25 Centimes Bỉ 1908 (#8585) - 150k.
gal_75773_65b3b28572c45.jpg

x763 - 25 Centimes Bỉ 1909 (#8585) - 80k. --> gạch.
gal_75773_65b3b2861f667.jpg

x764 - 2 Groschen Áo 1981 (xu nhôm) (#8484) - 20k.
gal_75773_65b3b286c9430.jpg

x765 - 5 Groschen Áo 1968 (#8484) - 30k.
gal_75773_65b3b2a117ae9.jpg

x766 - 5 Shillings Áo 1952 (xu nhôm) (#8484) - 60k.
gal_75773_65b3b2a18c41e.jpg

x767 - 1000 Groschen Áo 1924 (#8484) - 50k.
gal_75773_65b3b2a20e60f.jpg

x768 - 2 Heller Áo 1894 (#8484) - 30k.
gal_75773_65b3b2a291cd0.jpg

x769 - 1 Cent Netherlands 1878 (#8484) - 40k.
gal_75773_65b3b2beb7296.jpg

x770 - 1/2 Sen Japan (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b2bf3a279.jpg

x771 - 1/2 Sen Japan (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b3c898203.jpg

x772 - 1/2 Sen Japan (#8484) - 40k.
gal_75773_65b3b3c91d9e3.jpg

x773 - 1 Sen Japan (#8484) - 50k.
gal_75773_65b3b3c99b2fe.jpg

x775 - 1 Sen Japan (#8484) - 40k.
gal_75773_65b3b3ca22b12.jpg

x776 - 50 Sen Japan (#8484) - 30k.
gal_75773_65b3b3e17a5d8.jpg

x777 - 5 Sen Japan (#8484) - 50k.
gal_75773_65b3b3e210ef7.jpg

x778 - 10 Sen Japan (#8484) - 50k.
gal_75773_65b3b3e2b4a0f.jpg

x779 - 10 Sen Japan (#8484) - 50k.
gal_75773_65b3b3e334627.jpg

x780 - 25 Piastres Liban 1975 (#8484) - 40k.
gal_75773_65b3b3f63742e.jpg

x781 - 50 Piastres Liban 1978 (#8484) - 40k.
gal_75773_65b3b4af286bc.jpg

x782 - 1 Livre Liban 1977 (#8484) - 50k.
gal_75773_65b3b4afa64b0.jpg

x783 - 25 Cents Cuba 2000 (#8484) - 30k.
gal_75773_65b3b4b02bed3.jpg

x784 - 3 Pesos Cuba 1990 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b3b4b0a599c.jpg

x787 - 1 Đồng Việt Nam 1971 (FAO), xu nhôm (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b4c6cf753.jpg

x788 - 20 Sen Cambodia 1959 (xu nhôm) (#8484) - 120k.
gal_75773_65b3b4c75736b.jpg

x789 - 50 Sen Cambodia 1959 (xu nhôm) (#8484) - 200k.
gal_75773_65b3b4c7d523a.jpg

x791 - 1 Centavo Mexico 1910 (#8484) - 60k.
gal_75773_65b3b5e48d508.jpg

x792 - 1 Centavo Mexico 1912 (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b5e519f41.jpg

x793 - 1 Centavo Mexico 1913 (#8484) - 190k.
gal_75773_65b3b5e590378.jpg

x794 - 1 Centavo Mexico 1914 (#8484) - 150k.
gal_75773_65b3b5e615cf6.jpg

x795 - 1 Centavo Mexico 1923 (#8484) - 250k.
gal_75773_65b3b5fba004e.jpg

x796 - 1 Centavo Mexico 1926 (#8484) - 150k.
gal_75773_65b3b5fc1f90b.jpg

x797 - 1 Centavo Mexico 1927 (#8484) - 150k.
gal_75773_65b3b5fc95f1a.jpg

x798 - 1 Centavo Mexico 1929 (#8484) - 120k.
gal_75773_65b3b5fd169c0.jpg

x799 - 1 Centavo Mexico 1930 (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b6130c550.jpg

x800 - 1 Centavo Mexico 1933 (#8484) - 70k.
gal_75773_65b3b6138545e.jpg

x801 - 1 Centavo Mexico 1934 (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b6abd699b.jpg

x802 - 1 Centavo Mexico 1935 (#8484) - 150k.
gal_75773_65b3b6ac642a0.jpg

x803 - 1 Centavo Mexico 1936 (#8484) - 120k.
gal_75773_65b3b6acde521.jpg

x804 - 1 Centavo Mexico 1940 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b3b6ad5b7da.jpg

x805 - 1 Centavo Mexico 1941 (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b6c50e24c.jpg

x806 - 1 Centavo Mexico 1942 (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b6c584df2.jpg

x807 - 1 Centavo Mexico 1943 (#8484) - 90k.
gal_75773_65b3b6c60a80a.jpg

x808 - 1 Centavo Mexico 1944 (#8484) - 70k.
gal_75773_65b3b6c696c87.jpg

x809 - 1 Centavo Mexico 1945 (#8484) - 70k.
gal_75773_65b3b6de78857.jpg

x810 - 1 Centavo Mexico 1947 (#8484) - 60k.
gal_75773_65b3b6deefae8.jpg

x811 - 1 Centavo Mexico 1948 (#8484) - 70k.
gal_75773_65b3b7724c702.jpg

x812 - 1 Centavo Mexico 1949 (#8484) - 80k.
gal_75773_65b3b772c4aa8.jpg

x813 - 1 Cent Malta 1972 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b3b7734b7f3.jpg

x814 - 2 Cents Malta 1972 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b3b773c3ad0.jpg

x815 - 10 Cents Malta 1972 (#8383) - 90k. -->gạch.
gal_75773_65b3b7882ec52.jpg

x816 - 1 Butut Gambia 1974 (#8383) - 30k.
gal_75773_65b3b788dd920.jpg

x817 - 5 Bututs Gambia 1971 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b3b7894924c.jpg

x818 - 25 Bututs Gambia 1971 (#8383) - 60k.
gal_75773_65b3b789be50b.jpg

x819 - 50 Bututs Gambia 1971 (#8383) - 90k.
gal_75773_65b3b7a11ca83.jpg

x820 - 1 Eyrir Iceland 1958 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b3b7a19325c.jpg

x821 - 10 Aurar Iceland 1963 (#8383) - 40k.
gal_75773_65b3b8325b3eb.jpg

x822 - 25 Aurar Iceland 1962 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b3b832d600f.jpg

x823 - 1 Krona Iceland 1962 (#8383) - 70k.
gal_75773_65b3b8335acd2.jpg

x824 - 10 Zlotych Ba Lan 1967 (#8383) - 50k.
gal_75773_65b3b833ebeb9.jpg

x825 - 50 Zlotych Ba Lan 1981 (#8383) - 90k.
gal_75773_65b3b84ae55c2.jpg

x826 - 50 Zlotych Ba Lan 1980 (#8383) - 90k.
gal_75773_65b3b84bd0bf2.jpg

x827 - 50 Zlotych Ba Lan 1980 (#8383) - 90k.
gal_75773_65b3b84e629c6.jpg

x828 - Lot 2 xu Netherlands (cùng năm 1980) (#5050) - 100k.
gal_75773_65b3b85017c51.jpg

x829 - 2 ½ Gulden Netherlands 1979 (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b8773182c.jpg

x830 - 1 Riel Cambodia 1970 (FAO) (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b87834324.jpg

x831 - 20 Centavos Bolivia 1973 (#8686) - 80k.
gal_75773_65b3b92d2c839.jpg

x833 - 5 Satang Thailand 1957 (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b92e4ed33.jpg

x834 - 25 Satang Thailand 1957 (#8686) - 60k.
gal_75773_65b3b92eb5083.jpg

x835 - 50 Satang Thailand 1957 (#8686) - 80k.
gal_75773_65b3b94d0bb18.jpg

x836 - 1/2 New Sheqel Israel (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b94ea6a51.jpg

x837 - 5 Lirot Israel (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b94f2dc68.jpg

x838 - 50 Sheqalim Israel (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b94fa60b1.jpg

x839 - 100 Prutah Israel (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b967d2124.jpg

x840 - 100 Prutah Israel (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b9685a503.jpg

x842 - 2 Baht Thailand 1979 (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b9fe4bb4a.jpg

x843 - 2 Rials Iran (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b9fec37a6.jpg

x844 - 1 Peso Chile 1957 (xu nhôm) (#8686) - 50k.
gal_75773_65b3b9ff477a9.jpg

x845 - 50 Paisa Pakistan 1972 (#8686) - 120k.
gal_75773_65b3ba1347a1d.jpg

x846 - 5 Cents Haiti 1958 (#8686) - 70k.
gal_75773_65b3ba13beef9.jpg

x847 - 1 Cent Netherlands 1892 (#8686) - 80k.
gal_75773_65b3ba144898b.jpg

x850 - 10 Centimos Paraguay 1953 (#8686) - 80k.
gal_75773_65b3ba42aa411.jpg

x851 - 200 Lire San Marino 1997 (#5959) - 100k.
gal_75773_65b6695b3c4d5.jpg

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Góp ý
Đăng bởi: Thu Trang
Địa chỉ: TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 11:35 17/11/2023
Ngày cập nhật: 14:30 31/03/2024
Báo cáo