Xu Pháp và thuộc địa (mã f) - cập nhật mới 25/1

Thông tin mô tả
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
 
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
gal_75773_65b2232571637.jpg
Phí ship 20k/lần. Trên 300k freeship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
 
***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
 
f1 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1993 0.9 Silver Proof, 22.2g, 37mm (#2) - 950k.
gal_75773_65a542eb535f4.jpg
 
f2 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1992, 0.9 Silver Proof, 22.2g, 37mm (#2) - 950k.
gal_75773_65a542ebc6509.jpg
 
f3 - Xu bạc 10 Francs Pháp 1996 (Silver Proof) (#29) - 790k.
gal_75773_65a542f597062.jpg
 
f4 - Xu bạc 1½ Euro Pháp 2006, 0.9 Silver Proof, 22.2g, 37mm (#72) - 900k.
gal_75773_65a542f61a60d.jpg
 
f5 - Xu bạc 10 Euro Pháp 2010, 0.9 Silver Proof, 22.2g, 37mm (#72) - 850k. 
gal_75773_65a54300716a2.jpg
 
f6 - Xu bạc 1.5 Euro Martinique 2004 (Proof) (ESSAI) 0.999 Silver (#72) - 1300k. 
gal_75773_65a54300e7531.jpg
 
f7 - Xu bạc 1½ Euro French Southern and Antarctic Lands 2004 (ESSAI), 0.999 Silver Proof (#72) - 1300k. 
gal_75773_65a5430cda1a3.jpg
 
f8 - Xu bạc 1½ Euro French Guiana 2004 (ESSAI), 0.999 Silver Proof (#72) - 1300k. 
gal_75773_65a5430d6e98e.jpg
 
f10 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1987, 15g (#29) - 500k. 
gal_75773_65a54317cdfc3.jpg
f11 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1987, 15g (#5858) - 550k.
gal_75773_65a544427511e.jpg
 
f12 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1987 (Piedfort Proof version), 30g (#8181) - 1500k.
gal_75773_65a544432d45d.jpg
gal_75773_65a54443a629e.jpg

f13 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1986 (Piedfort Proof version), 30g, nguyên hộp (#8181) - 1200k.
gal_75773_65a54459a3a64.jpg
gal_75773_65a5445a24917.jpg

f14 - Xu bạc 1/4 Euro Pháp 2006, 0.9 Silver, 22.2g, 37mm (Year of the Dog) (#8585) - 1300k.
gal_75773_65a54468e95b4.jpg
gal_75773_65a544697549b.jpg

f15 - Xu bạc 1 Franc Pháp 1872, Mint A, 0.835 Silver, 5g, 23mm (#8585) - 900k.
gal_75773_65a54475c5629.jpg

f16 - Xu bạc 20 Francs Pháp 1933, 0.68 silver, 20g, 35mm (#8585) - 600k.
gal_75773_65a544764be3a.jpg

f17 - Xu bạc 1 Franc Pháp 1869 (#6464) - 300k. 
gal_75773_65a54485cf358.jpg
 
f18 - Xu bạc 50 Centimes Pháp 1898 (#7575) - 150k.
gal_75773_65a5448651178.jpg
 
f19 - Xu bạc 50 Centimes Pháp 1902 (#7575) - 150k.
gal_75773_65a544952942d.jpg
 
f20 - Xu bạc 50 Centimes Pháp 1919 (#7575) - 150k.
gal_75773_65a54495a67c7.jpg
f21 - 1 Centime Pháp 1920 (#19) - 60k.
gal_75773_65a54632d7413.jpg
 
f22 - 1 Centime Pháp 1913 (#3834) - 60k. 
gal_75773_65a5463382768.jpg
 
f23 - 1 Centime Pháp 1904 (#4141) - 60k.
gal_75773_65a5463d0652c.jpg
 
f24 - 1 Centime Pháp 1908 (#4141) - 60k. 
gal_75773_65a5463d7a7c4.jpg
 
f25 - 1 Centime Pháp 1896, Mint A (#5252) - 280k. 
gal_75773_65a546471f7e5.jpg
 
f26 - 2 Centimes Pháp 1878, Mint K (#6767) - 450k. 
gal_75773_65a54647865db.jpg
 
f27 - 2 Centimes Pháp 1877 (#7575) - 250k.
gal_75773_65a546529dfc4.jpg
 
f28 - 2 Centimes Pháp 1891 (#7575) - 300k.
gal_75773_65a5465325391.jpg
 
f29 - 5 Centimes Pháp 1877, Mint K (#8585) - 300k.
gal_75773_65a5465eed0d3.jpg
 
f30 - 10 Centimes Pháp 1870, Mint A (#8585) - 350k.
gal_75773_65a5465f6e8cb.jpg
f31 - 1 Franc Saint Pierre & Miquelon 1948 (#6666) - 350k.
gal_75773_65a5480edf729.jpg
 
f32 - 10 Francs Pháp 1988 (#6666) - 150k.
gal_75773_65a54816ecb01.jpg
gal_75773_65a548176f352.jpg
 
f33 - 10 Francs Pháp 1983 (#6666) - 150k.
gal_75773_65a5481fe64d1.jpg
gal_75773_65a548206e067.jpg
 
f34 - 10 Francs Pháp 1983 (#6666) - 150k.
gal_75773_65a54835cf1a7.jpg
gal_75773_65a548369d0c0.jpg
 
f35 - 1 Franc French West Africa 1944 (#1) - 250k.
gal_75773_65a5484167ffc.jpg
 
f36 - 5 Francs Togo 1956 (#54) - 600k. 
gal_75773_65a54841dde70.jpg
 
f37 - 1 Franc Cameroun 1926 (#30) - 300k.
gal_75773_65a548514f474.jpg
 
f38 - 50 Centimes Cameroun 1925 (#30) - 200k.
gal_75773_65a54851ca321.jpg
 
f39 - 50 Centimes Cameroun 1925 (#30) - 200k.
gal_75773_65a5485c3797c.jpg
 
f40 - 50 Centimes Cameroun 1925 (#30) - 200k.
gal_75773_65a5485cafa6e.jpg
f41 - 1 Franc Cameroun 1924 (#30) - 300k.
gal_75773_65a548ff017f1.jpg
 
f42 - 25 Francs French West Africa 1956 (#96) - 150k.
gal_75773_65a548ff7bc8e.jpg
 
f43 - 2 Francs Pháp 1997 (#3) - 120k.
gal_75773_65a5490872bc8.jpg
 
f44 - 1 Centime Pháp 1962 (#34) - 20k. 
gal_75773_65a54908f2ea4.jpg
 
f45 - 1 Centime Pháp 1968 (#73) - 20k.
gal_75773_65a5491297bfa.jpg
 
f46 - 2 Francs Pháp 1995 (Louis Pasteur) (#28) - 60k.
gal_75773_65a549132309d.jpg
 
f47 - 2 Francs Pháp 1997 (#89) - 120k.
gal_75773_65a5491e3421d.jpg
 
f48 - 5 Francs French Tunisie 1954 (#28) - 50k.
gal_75773_65a5491ea4985.jpg
 
f49 - 50 Centimes Cameroun 1925 (#28) - 200k.
gal_75773_65a549287f4f2.jpg
 
f50 - 1 Franc Tunisie 1941 (#95) - 50k.
gal_75773_65a54929026d4.jpg
f51 - 5 Centimes Pháp 1796 (LAN 5) (#51) - 350k.
gal_75773_65a54dab92ee2.jpg
 
f52 - 1 Centime Pháp 1797-1800, Mint A (xu đã được clean) (#51) - 180k.
gal_75773_65a54dac12c29.jpg
 
f53 - 5 Centimes Pháp 1800 (LAN 8), Mint A (xu đã được clean) (#51) - 300k.
gal_75773_65a54db5ac64a.jpg
 
f54 - 10 Centimes Tunisie 1917 (#1) - 120k.
gal_75773_65a54db628be8.jpg
 
f55 - 50 Centimes French Equatorial Africa 1943 (#1) - 250k.
gal_75773_65a54dc1afb37.jpg
 
f56 - 50 Centimes French Equatorial Africa 1943 (#4) - 300k.
gal_75773_65a54dc22bed2.jpg
 
f57 - 100 Francs French Afars & Issas 1970 (#3) - 380k.
gal_75773_65a54dcf56730.jpg
 
f58 - 5 Centimes Pháp 1913 (#3) - 50k.
gal_75773_65a54dcfca883.jpg
 
f59 - 1 Franc Pháp 1957 (xu nhôm) (#1) - 50k.
gal_75773_65a54ddc5415b.jpg
 
f60 - 1 Franc Pháp 1948 (xu nhôm) (#1) - 30k.
gal_75773_65a54ddcdc4c2.jpg
f61 - 20 Francs Madagascar 1953 (#1) - 130k.
gal_75773_65a54e7670e52.jpg
 
f62 - 2 Francs Pháp 1958 (xu nhôm) (#12) - 40k. 
gal_75773_65a54e76e67a1.jpg
 
f63 - 20 Francs Pháp 1993, xu 3 lõi (Tri-metallic) (#12) - 140k.
gal_75773_65a54e7fb441c.jpg
 
f64 - 20 Francs Pháp 1992 (Tri-metallic) (#7575) - 120k.
gal_75773_65a54e8044477.jpg
 
f65 - 20 Francs Pháp 1994 (Tri-metallic) (#7575) - 140k.
gal_75773_65a54e926a894.jpg
 
f66 - 1 Franc Pháp 1957 (xu nhôm) (#12) - 40k. 
gal_75773_65a54e92e024c.jpg
 
f67 - 1 Decime Pháp 1798, Mint A (#12) - 350k.
gal_75773_65a54ea5ca4d2.jpg
 
f68 - 10 Francs French-New Hebrides 1967 (#52) - 290k.
gal_75773_65a54ea65c3af.jpg
 
f69 - 10 Francs  French-New Hebrides 1975 (#19) - 290k.
gal_75773_65a54eb22a247.jpg
 
f70 - 1 Franc Tunisie 1945 (#19) - 50k.
gal_75773_65a54eb2a1033.jpg
f71 - 2 Centimes Tunisie 1891 (#23) - 600k.
gal_75773_65a54f79cb87d.jpg
 
f72 - Bách phân chi nhất 1923 (#23) - 20k.
gal_75773_65a54f7a5142c.jpg
 
f73 - Bách phân chi nhất 1922 (#23) - 20k.
gal_75773_65a54f83c9b12.jpg
 
f74 - Bách phân chi nhất 1938 (#27) - 30k.
gal_75773_65a54f846560a.jpg
 
f75 - Bách phân chi nhất 1926 (#27) - 30k. 
gal_75773_65a54f8e91c1f.jpg
 
f76 - 10 Centimes Tunisie 1904 (#27) - 100k.
gal_75773_65a54f8f1df21.jpg
 
f77 - 1 Franc Tunisie 1945 (#35) - 50k. 
gal_75773_65a54f9b28624.jpg
 
f78 - 5 Francs Tunisie 1954 (#35) - 60k.
gal_75773_65a54f9ba2227.jpg
 
f79 - 10 Francs French Afars & Issas 1970, nguyên hộp (#35) - 490k.
gal_75773_65a54fa667cc4.jpg
gal_75773_65a54fa6d34af.jpg
 
f80 - 100 Francs French Afars & Issas 1970, nguyên hộp (#35) - 650k.
gal_75773_65a54fb2c2f94.jpg
gal_75773_65a54fb33f619.jpg
f81 - 1 Franc West African States 1975 (xu nhôm) (#3633) - 120k.
gal_75773_65a5507c6ced4.jpg
 
f82 - 1 Franc French West Africa 1948 (xu nhôm) (#3633) - 120k.
gal_75773_65a5507ceb40a.jpg
 
f83 - Bộ 3 xu Pháp, cùng năm 1943 (#52) - 90k.
gal_75773_65a5508694e20.jpg
 
f84 - Bộ 3 xu Algerie (#85) - 300k.
gal_75773_65a5508716621.jpg
 
f85 - Bộ 4 xu Madagaska (#11) - 550k.
gal_75773_65a55095f1d8a.jpg
gal_75773_65a550968de76.jpg
gal_75773_65a550970f4d6.jpg
gal_75773_65a55097889d7.jpg
 
f86 - 10 Francs French West Africa 1956 (#4340) - 70k.
gal_75773_65a550b9abdf4.jpg
 
f87 - 20 Francs French Somaliland 1952 (#4340) - 450k.
gal_75773_65a550ba434f8.jpg
 
f88 - 10 Francs Polynesia 1975 (#4340) - 40k.
gal_75773_65a550c88e8a9.jpg
 
f89 - 20 Francs New Hebrides 1967 (#4340) - 210k.
gal_75773_65a550c901bb7.jpg
 
f90 - 1/2 Cents Indochine 1936 (#4340) - 30k.
gal_75773_65a550d308646.jpg
f91 - 1/2 Cents Indochine 1938 (#4340) - 30k. 
gal_75773_65a551b14382b.jpg
 
f92 - 1/2 Cents Indochine 1935 (#4340) - 30k.
gal_75773_65a551b1f0ad5.jpg
 
f93 - Bách phân chi nhất 1922 (#4340) - 30k.
gal_75773_65a551c48f519.jpg
 
f94 - Bộ 3 xu Pháp (#4343) - 100k.
gal_75773_65a551c512d8c.jpg
 
f95 - 1 Franc Madagascar 1943 (#30) - 600k.
gal_75773_65a551d347c58.jpg
 
f96 - Bộ 9 xu Pháp (#30) - 220k.
gal_75773_65a551d3bfcb9.jpg
 
f97 - 1/2 Cent Indochine 1939 (#4745) - 30k.
gal_75773_65a551de60e2e.jpg
 
f98 - 10 Centimes Pháp 1941 (#5252) - 50k.
gal_75773_65a551ded5d20.jpg
 
f99 - 5 Francs Pháp 1989 (#5252) - 70k. 
gal_75773_65a551e9a4261.jpg
 
f100 - 1 Franc Pháp 1996 (#5252) - 90k.
gal_75773_65a551ea25657.jpg
f101 - Bộ 3 xu Pháp (#5252) - 100k.
gal_75773_65a55273874f4.jpg
 
f102 - 20 Centimes Indochine 1945 (#5352) - 20k.
gal_75773_65a552741cc53.jpg
 
f103 - Bách phân chi nhất 1914 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5527c8db1d.jpg
 
f104 - Xu thẻ bài 18xx (#5352) - 50k.
gal_75773_65a5527d118f1.jpg
 
f105 - Xu thẻ bài (#5352) - 40k.
gal_75773_65a55286ea920.jpg
 
f106 - Xu thẻ bài 188x (#5352) - 40k.
gal_75773_65a552876da70.jpg
 
f107 - Xu thẻ bài 188x (#5352) - 40k.
gal_75773_65a55293195c2.jpg
 
f108 - 5 Centimes Pháp 1934 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a55293966d1.jpg
 
f109 - 5 Centimes Pháp 1935 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5529e56c2d.jpg
 
f110 - 10 Centimes Pháp 1918 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5529ed30da.jpg
f111 - 10 Centimes Pháp 1919 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5537e6770d.jpg
 
f112 - 10 Centimes Pháp 1920 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5537ee1dbf.jpg
 
f113 - 10 Centimes Pháp 1921 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5538b017d5.jpg
 
f114 - 10 Centimes Pháp 1923 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5538b77b5b.jpg
 
f115 - 10 Centimes Pháp 1924 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a553984f8ff.jpg
 
f116 - 10 Centimes Pháp 1925 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a55398bfceb.jpg
 
f117 - 10 Centimes Pháp 1929 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a553a436c4b.jpg
 
f118 - 10 Centimes Pháp 1930 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a553a4a5ec2.jpg
 
f119 - 10 Centimes Pháp 1931 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a553b08e872.jpg
 
f120 - 10 Centimes Pháp 1932 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a553b11284c.jpg
f121 - 10 Centimes Pháp 1933 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5546df416e.jpg
 
f122 - 10 Centimes Pháp 1935 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5546e7a178.jpg
 
f123 - 10 Centimes Pháp 1936 (#5352) - 30k.
gal_75773_65a5547860d46.jpg
 
f124 - 10 Centimes Pháp 1938 (#5352) - 30k. 
gal_75773_65a55478dcd86.jpg
 
f125 - 10 Centimes Pháp 1939 (#5352) - 30k. 
gal_75773_65a5548367867.jpg
 
f126 - 20 Cents Indochine 1939 (#5757) - 40k.
gal_75773_65a55483da349.jpg
 
f127 - 1 Cent Indochine 1943 (#5757) - 40k.
gal_75773_65a5548fe8789.jpg
 
f128 - 1 Cent Indochine (#5757) - 30k.
gal_75773_65a554906e5d0.jpg
 
f129 - Xu thẻ bài 1889 (#5757) - 180k.
gal_75773_65a5549a09a5f.jpg
 
f130 - 1 Franc Pháp 1922 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a5549a7e2ef.jpg
f131 - 1 Franc Pháp 1923 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a5553e715c3.jpg
 
f132 - 1 Franc Pháp 1924 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a5553eebc89.jpg
 
f133 - 50 Centimes Pháp 1944 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a555469c285.jpg
 
f134 - 1 Franc Pháp 1959 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a555472b396.jpg
 
f135 - 1 Franc Pháp 1945 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a5555056cbb.jpg
 
f136 - 1 Franc Pháp 1948 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a55550cf84c.jpg
 
f137 - 2 Francs Pháp 1947 (#5757) - 40k.
gal_75773_65a5555971937.jpg
 
f138 - 2 Francs Pháp 1948 (#5757) - 40k.
gal_75773_65a55559eb350.jpg
 
f139 - 2 Francs Pháp 1950 (#5757) - 40k.
gal_75773_65a555636df01.jpg
 
f140 - 5 Francs Pháp 1946 (xu nhôm) (#5757) - 40k. 
gal_75773_65a55563f17f8.jpg
f141 - 1 Franc Pháp 1923 (Bon Pour) (#5757) - 40k.
gal_75773_65a68b293b63d.jpg
 
f142 - 100 Francs Gabon 1982 (#5757) - 300k.
gal_75773_65a68b29b4e6c.jpg
 
f143 - 1 Franc French Equatorial Africa 1948 (#5757) - 80k.
gal_75773_65a68b377763f.jpg
 
f144 - 1 Franc Cameroun 1948 (#5757) - 120k.
gal_75773_65a68b37eba5e.jpg
 
f145 - 2 Francs Comores 1964 (#5757) - 180k.
gal_75773_65a68b42e93d8.jpg
 
f146 - Bách phân chi nhất 1931 (#5757) - 80k.
gal_75773_65a68b437565c.jpg
 
f147 - Bách phân chi nhất 1922 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68b4de5bfc.jpg
 
f148 - Bách phân chi nhất 1903 (#5757) - 60k.
gal_75773_65a68b4e66b63.jpg
 
f149 - Bách phân chi nhất 1922 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68b57c3c9e.jpg
 
f150 - Xu thẻ bài 1889 (#5757) - 120k.
gal_75773_65a68b5848028.jpg
f151 - Xu thẻ bài 1887 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68d001e7fd.jpg
 
f152 - 5 Cents Indochine 1923 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68cee7d846.jpg
 
f153 - 5 Cents Indochine 1938 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68d0db6da0.jpg
 
f154 - 5 Cents Indochine 1939 (#5757) - 30k. 
gal_75773_65a68d0e3eb30.jpg
 
f155 - 10 Cents Indochine 1940 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68d18a0346.jpg
 
f156 - 20 Cents Indochine 1945 (#5757) - 40k.
gal_75773_65a68d192227b.jpg
 
f157 - 1/2 Cent Indochine 1935 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68d23ce903.jpg
 
f158 - 1/2 Cent Indochine 1936 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68d245099f.jpg
 
f159 - 1/2 Cent Indochine 1938 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68d61f3826.jpg
 
f160 - 1/2 Cent Indochine 1939 (#5757) - 30k.
gal_75773_65a68d627442c.jpg
f161 - Bộ 3 xu Pháp (Bon Pour) (#5959) - 100k.
gal_75773_65a68df3034c7.jpg
 
f162 - Bộ 3 xu Pháp (#5959) - 100k.
gal_75773_65a68df38f1de.jpg
 
f163 - 20 Centimes Pháp 1942 (#6060) - 50k.
gal_75773_65a68dfd0ec53.jpg
 
f164 - 20 Centimes Pháp 1943 (#6060) - 60k.
gal_75773_65a68dfd858e3.jpg
 
f165 - 10 Centimes Pháp 1941 (#6060) - 50k.
gal_75773_65a68e078b238.jpg
 
f166 - 2 Francs Pháp 1923 (#6060) - 40k.
gal_75773_65a68e0809328.jpg
 
f167 - 2 Francs Pháp 1924 (#6060) - 40k.
gal_75773_65a68e2874e35.jpg
 
f168 - 2 Francs Pháp 1938 (#6060) - 40k.
gal_75773_65a68e28e5881.jpg
 
f169 - 1 Franc Tunisie 1921 (#6060) - 50k.
gal_75773_65a68e44c10ae.jpg
 
f170 - 1 Franc Tunisie 1941 (#6060) - 50k.
gal_75773_65a68e454bfe5.jpg
f171 - 1 Franc Tunisie 1945 (#6060) - 50k.
gal_75773_65a68edb29655.jpg
 
f172 - 10 Centimes Pháp 1855 (#6060) - 100k.
gal_75773_65a68edbabfc6.jpg
 
f173 - 10 Centimes Pháp 1861 (#6060) - 30k.
gal_75773_65a68ee4d07b8.jpg
 
f174 - 10 Centimes Pháp 1862 (#6060) - 100k.
gal_75773_65a68ee553c96.jpg
 
f175 - 10 Centimes Pháp 1864 (#6060) - 30k.
gal_75773_65a68ef08bac6.jpg
 
f176 - 10 Centimes Pháp 1865 (#6060) - 30k.
gal_75773_65a68ef2a1d9f.jpg
 
f177 - 10 Centimes Pháp 1873 (#6060) - 30k. 
gal_75773_65a68efc9dccf.jpg
 
f178 - 10 Centimes Pháp 1873 (#6060) - 30k.
gal_75773_65a68efd15e21.jpg
 
f179 - 10 Centimes Pháp 1898 (#6060) - 60k.
gal_75773_65a68f1cd256c.jpg
 
f180 - 10 Centimes Pháp 1902 (#6060) - 70k.
gal_75773_65a68f1d54658.jpg
f181 - 10 Centimes Pháp 1903 (#6060) - 70k.
gal_75773_65a690b3bb2ff.jpg
 
f182 - 10 Centimes Pháp 1907 (#6060) - 40k.
gal_75773_65a690b44c6d1.jpg
 
f183 - 10 Centimes Pháp 1913 (#6060) - 100k.
gal_75773_65a690bd7df28.jpg
 
f184 - 10 Centimes Pháp 1914 (#6060) - 60k.
gal_75773_65a690be005b3.jpg
 
f185 - 10 Centimes Pháp 1916 (#6060) - 80k.
gal_75773_65a690cd73587.jpg
 
f186 - 1 Decime Pháp (W) (#6060) - 600k.
gal_75773_65a690ce1d909.jpg
 
f187 - 1 Decime Pháp (A) (#6060) - 800k.
gal_75773_65a690d9bd885.jpg
 
f188 - 1 Decime Pháp (K) (#6060) - 600k.
gal_75773_65a690da66648.jpg
 
f189 - 1 Decime Pháp (AA) (#6060) - 600k.
gal_75773_65a690f10f9d0.jpg

Các xu trên cạnh dày:
gal_75773_65a690f185110.jpg
 
f190 - 1 Decime Pháp (#6161) - 550k.
gal_75773_65a690fdd872e.jpg
f191 - 2 Sol Pháp 1792 (#6161) - 450k.
gal_75773_65a691b371c94.jpg
 
f192 - 1 Franc Madagascar 1958 (#6161) - 120k.
gal_75773_65a691b442f2c.jpg
 
f193 - 1 Franc French Equatorial Africa 1948 (#6161) - 90k.
gal_75773_65a691bdbda9e.jpg
 
f194 - 2 Francs Cameroun 1948 (#6161) - 140k.
gal_75773_65a691be4d26b.jpg
 
f195 - 5 Centimes Pháp 1912 (#6161) - 60k.
gal_75773_65a691cbdc0a5.jpg
 
f196 - 5 Centimes Pháp 1855-W (#6161) - 100k.
gal_75773_65a691cc643ab.jpg
 
f197 - 1 Cent Bách Phân Chi Nhất 1938 (#6161) - 30k.
gal_75773_65a691d963eb1.jpg
 
f198 - 1 Cent Bách Phân Chi Nhất 1898 (#6161) - 180k.
gal_75773_65a691d9d67e0.jpg
 
f199 - 25 Francs French West Africa 1956 (#6161) - 140k.
gal_75773_65a691e5e948e.jpg
 
f200 - 10 Francs French West Africa (and Togo) 1957 (#6161) - 120k.
gal_75773_65a691e6708f6.jpg
f201 - Bộ 3 xu French West Africa (cùng năm 1956) (#6161) - 320k.
gal_75773_65a69299bed2a.jpg
 
f203 - 10 Centimes Pháp 1941 (chữ MES có gạch) (#6161) - 50k.
gal_75773_65a6929a415d8.jpg
 
f204 - 20 Centimes Pháp 1941 (#6767) - 50k.
gal_75773_65a692a34ac80.jpg
 
f205 - 5 Franncs Pháp 1945 (xu nhôm) (#6767) - 40k. 
gal_75773_65a692a3c41dd.jpg
 
f206 - 5 Franncs Pháp 1946 (xu nhôm) (#6767) - 40k.
gal_75773_65a692adda241.jpg
 
f207 - 5 Franncs Pháp 1949 (xu nhôm) (#6767) - 50k.
gal_75773_65a692ae5cdd5.jpg
 
f208 - 25 Centimes Pháp 1932 (#6767) - 50k.
gal_75773_65a692b8bcc1b.jpg
 
f209 - 25 Centimes Pháp 1917 (#6767) - 70k.
gal_75773_65a692b94300b.jpg
 
f210 - 10 Francs Pháp 1991 (#6767) - 30k.
gal_75773_65a692c21795b.jpg
f211 - 10 Francs Pháp 1992 (#6767) - 30k.
gal_75773_65a6935abbe03.jpg
 
f212 - 1 Centime Pháp 1970 (#6767) - 20k.
gal_75773_65a6935b46233.jpg
 
f213 - 5 Francs Pháp 1992 (#6767) - 70k.
gal_75773_65a69365b2c14.jpg
 
f214 - 5 Francs Pháp 1994 (#6767) - 70k.
gal_75773_65a69366420d8.jpg
 
f215 - 10 Centimes Pháp 1855-A (#6767) - 190k.
gal_75773_65a693712ad33.jpg
 
f216 - 10 Centimes Pháp 1855-BB (#6767) - 190k.
gal_75773_65a69371a51a6.jpg
 
f217 - 10 Centimes Pháp 1863-K (#6767) - 120k.
gal_75773_65a6937bc9487.jpg
 
f218 - 10 Francs French Polynesia 1967 (#6767) - 30k.
gal_75773_65a6937c5e8a3.jpg
 
f219 - 20 Francs French Polynesia 1986 (#6767) - 60k.
gal_75773_65a69386112cb.jpg
 
f220 - 5 Francs French Polynesia 1965 (xu nhôm) (#6767) - 60k.
gal_75773_65a693868ba75.jpg
f221 - 1 Franc Equatorial African States 1969 (xu nhôm) (#6767) - 120k.
gal_75773_65a694ab7ef10.jpg
 
f222 - 5 Francs Equatorial African States 1970 (#6767) - 90k.
gal_75773_65a694ac0363c.jpg
 
f223 - 100 Francs Tunisie 1950 (#6767) - 60k.
gal_75773_65a694b59b45a.jpg
 
f224 - 1 Franc Comoros 1964 (#2022) - 320k. --> gạch.
gal_75773_65a694bd03341.jpg
gal_75773_65a694bd6ed50.jpg
 
f225 - 2 Francs French Afars & Issas 1968, nguyên hộp (#2022) - 2000k.
gal_75773_65a694c7880c5.jpg
gal_75773_65a694c8214a2.jpg
 
f226 - Bộ 2 xu Cameroun (#6969) - 250k.
gal_75773_65a694d49e778.jpg
 
f227 - Lot 5 xu 2 Francs Pháp (#6969) - 300k.
gal_75773_65a694d529c66.jpg
 
f228 - Lot 4 xu 5 Francs Pháp (#6969) - 230k.
gal_75773_65a694dfb2b41.jpg
 
f229 - Bộ 3 xu Pháp (#6969) - 110k.
gal_75773_65a694e036017.jpg
 
f230 - 5 Centimes Pháp 1961 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a694e971a95.jpg
f231 - 5 Centimes Pháp 1962 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a6966189906.jpg
 
f232 - 25 Centimes Pháp 1903 (#7070) - 60k.
gal_75773_65a696620d1e8.jpg
 
f233 - 25 Centimes Pháp 1905 (#7070) - 60k.
gal_75773_65a6966ea86a6.jpg
 
f234 - 1 Franc Pháp 1992 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a6966f2c5f0.jpg
 
f235 - 10 Francs Pháp 1986 (#7070) - 90k.
gal_75773_65a696792b4cd.jpg
 
f236 - 10 Francs Pháp 1986 (#7070) - 250k.
gal_75773_65a69679a67b9.jpg
 
f237 - 50 Centimes Pháp 1936 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a69682a195c.jpg
 
f238 - 50 Centimes Pháp 1938 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a69683361db.jpg
 
f239 - 1 Franc Pháp 1931 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a6968f9df99.jpg
 
f240 - 1 Franc Pháp 1936 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a696902829b.jpg
f241 - 2 Francs Pháp 1932 (#7070) - 40k.
gal_75773_65a6972cc9d7f.jpg
 
f242 - 2 Francs Pháp 1938 (#7070) - 40k.
gal_75773_65a6972d81fdc.jpg
 
f243 - 10 Centimes Indochine 1941 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a697365540e.jpg
 
f244 - 20 Centimes Indochine 1945 (#7070) - 30k.
gal_75773_65a69736cb465.jpg
 
f245 - Bách Phân Chi Nhất 1903-A (#7070) - 60k.
gal_75773_65a6974068d07.jpg
 
f246 - Bách Phân Chi Nhất 1897 (#7070) - 60k.
gal_75773_65a69740dcec1.jpg
 
f247 - Bách Phân Chi Nhất 1901 (#7070) - 100k.
gal_75773_65a6974b62dec.jpg
 
f248 - Bách Phân Chi Nhất 1906 (#7070) - 80k.
gal_75773_65a6974bda66e.jpg
 
f249 - Bách Phân Chi Nhất 1910 (#7070) - 50k.
gal_75773_65a697568bda0.jpg
 
f250 - Bách Phân Chi Nhất 1911 (#7070) - 50k.
gal_75773_65a69757104cc.jpg
f251 - Bách Phân Chi Nhất 1912 (#7070) - 40k.
gal_75773_65a697fb9ad6c.jpg
 
f252 - 10 Centimes Tunisie 1904 (#7474) - 300k.
gal_75773_65a697fc2a601.jpg
 
f253 - 10 Francs Pháp 1948 (#7575) - 60k.
gal_75773_65a69805a2029.jpg
 
f254 - 10 Francs Pháp 1948-B (#7575) - 60k.
gal_75773_65a698065f955.jpg
 
f255 - 10 Francs Pháp 1949 (#7575) - 60k.
gal_75773_65a69810d6d68.jpg
 
f256 - 10 Francs Pháp 1949-B (#7575) - 60k.
gal_75773_65a69811624a9.jpg
 
f257 - 10 Centimes Pháp 1861-BB (#7575) - 200k.
gal_75773_65a6981c34db4.jpg

f258 - 10 Centimes Pháp 1897-A (#7575) - 280k.
gal_75773_65a6981cb01d9.jpg

f259 - 25 Centimes Pháp 1917 (#7575) - 100k.
gal_75773_65a6982ce976d.jpg

f260 - 10 Francs Pháp 1976 (#7575) - 30k.
gal_75773_65a6982d832e9.jpg

f261 - 10 Francs Pháp 1952-B (#7575) - 30k.
gal_75773_65a698d79e634.jpg

f262 - 10 Francs Pháp 1951-B (#7575) - 30k.
gal_75773_65a698d8254e5.jpg

f263 - 10 Francs Pháp 1954-B (#7575) - 30k.
gal_75773_65a698e402684.jpg

f264 - 10 Francs Pháp 1951 (#7575) - 30k.
gal_75773_65a698e4813fc.jpg

f265 - 10 Francs Pháp 1957 (#7575) - 30k.
gal_75773_65a698f1c0020.jpg

f266 - 20 Francs Pháp 1950 (#7575) - 40k.
gal_75773_65a698f257828.jpg

f267 - 20 Francs Pháp 1950-B (#7575) - 40k.
gal_75773_65a698ff66c73.jpg

f268 - 20 Francs Pháp 1951 (#7575) - 40k.
gal_75773_65a698ffec57a.jpg

f269 - 20 Francs Pháp 1952 (#7575) - 40k.
gal_75773_65a6990bef869.jpg

f270 - 50 Francs Pháp 1952 (#7575) - 50k.
gal_75773_65a6990c7b837.jpg

f271 - 50 Francs Pháp 1951-B (#7575) - 50k.
gal_75773_65a699a027576.jpg

f272 - 50 Francs Pháp 1951 (#7575) - 50k.
gal_75773_65a699a0cf4a7.jpg

f273 - 50 Francs Pháp 1953 (#7575) - 50k.
gal_75773_65a699aad8eb0.jpg

f274 - 50 Francs Pháp 1952-B (#7575) - 50k.
gal_75773_65a699ab64ad0.jpg

f275 - 20 Francs French Morocco (#7676) - 60k.
gal_75773_65a699b905f71.jpg

f276 - 25 Francs Togo 1957 (#7777) - 280k.
gal_75773_65a699b97db9f.jpg

f277 - 1 Cent Bách Phân Chi Nhất 1923 (#7777) - 150k.
gal_75773_65a699c5a3431.jpg

f278 - 25 Centimes Pháp 1905 (#8080) - 50k.
gal_75773_65a699c629aa1.jpg

f279 - 5 Centimes Pháp 1855-W (#8080) - 30k.
gal_75773_65a699d0f0c28.jpg

f280 - 5 Centimes Pháp 1862-BB (#8080) - 20k.
gal_75773_65a699d17d5c0.jpg

f281 - 5 Centimes Pháp 1917 (#8080) - 50k.
gal_75773_65a69abe54ca9.jpg

f282 - 5 Centimes Pháp 1912 (#8080) - 50k.
gal_75773_65a69abf106e5.jpg

f283 - 10 Centimes Pháp 1914 (#8080) - 80k.
gal_75773_65a69acab3ba6.jpg

f284 - 10 Centimes Pháp 1902 (#8080) - 70k.
gal_75773_65a69acb33a1d.jpg

f285 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1921 (#8181) - 100k.
gal_75773_65a69ad6db7b5.jpg

f286 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1922 (#8181) - 100k.
gal_75773_65a69ad77c1ad.jpg

f287 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1923 (#8181) - 100k.
gal_75773_65a69ae342d49.jpg

f288 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1925 (#8181) - 100k.
gal_75773_65a69ae3cb519.jpg

f289 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1927 (#8181) - 100k.
gal_75773_65a69aef570b3.jpg

f290 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1929 (#8181) - 100k.
gal_75773_65a69aefddb24.jpg

f291 - Xu bạc 10 Cents French Indochina 1937 (#8181) - 120k.
gal_75773_65a69b83464fd.jpg

f292 - Xu bạc 20 Cents French Indochina 1921 (#8181) - 250k.
gal_75773_65a69b83b900d.jpg

f293 - 2 Francs New Caledonia 2003 (xu nhôm) (#8181) - 50k.
gal_75773_65a69b8fa341b.jpg

f294 - 100 Francs New Caledonia 1976 (#8181) - 90k.
gal_75773_65a69b9038aa9.jpg

f295 - 5 Francs New Caledonia 2003 (xu nhôm) (#8181) - 60k.
gal_75773_65a69b9b534ae.jpg

f296 - 5 Francs French Polynesia 1988 (xu nhôm) (#8181) - 60k. 
gal_75773_65a69b9bca32d.jpg

f297 - 10 Centimes Pháp 1942 (#8282) - 50k.
gal_75773_65a69ba62c69e.jpg

f298 - 10 Centimes Pháp 1943 (#8282) - 50k.
gal_75773_65a69ba6a45a3.jpg

f299 - 10 Centimes Pháp 1944 (#8282) - 50k.
gal_75773_65a69bb32c1f4.jpg

f300 - 10 Centimes Pháp 1945 (#8282) - 50k.
gal_75773_65a69bb39fd56.jpg

f301 - 20 Centimes Pháp 1942 (#8282) - 50k.
gal_75773_65a69c3cbfd0a.jpg

f302 - 20 Centimes Pháp 1941 (#8282) - 50k.
gal_75773_65a69c3d4473f.jpg

f303 - 1/4 Cent Indochine 1942 (#8181) - 40k.
gal_75773_65a69c4752612.jpg

f304 - 1/4 Cent Indochine 1943 (#8181) - 40k.
gal_75773_65a69c47dd005.jpg

f305 - 1 Franc Pháp 1942, xu nhôm (#8282) - 30k.
gal_75773_65a69c5308dbc.jpg

f306 - 1 Franc Pháp 1944, xu nhôm (#8282) - 30k.
gal_75773_65a69c5383c69.jpg

f307 - 1 Franc Pháp 1947, xu nhôm (#8282) - 30k.
gal_75773_65a69c5f73f88.jpg

f308 - 1 Franc Pháp 1948, xu nhôm (#8282) - 30k.
gal_75773_65a69c600a1a1.jpg

f309 - 1 Franc Pháp 1949, xu nhôm (#8282) - 30k.
gal_75773_65a69c69f33a0.jpg

f310 - 1 Franc Pháp 1950, xu nhôm (#8282) - 30k.
gal_75773_65a69c6a77631.jpg

f311 - 1/2 Sol Pháp 1790 (#8282) - 1500k.
gal_75773_65a69d0ee2535.jpg

f312 - 1 Sol Pháp 1791 (#8282) - 1200k.
gal_75773_65a69d0f98522.jpg

f313 - 2 Sols Pháp 1791 (#8282) - 1000k.
gal_75773_65a69d19dd761.jpg

f314 - 10 Centimes Pháp 1854-A (#8282) - 900k. 
gal_75773_65a69d1a5e2fa.jpg

f315 - 10 Centimes Pháp 1854-BB (#8282) - 800k.
gal_75773_65a69d25cbc5e.jpg

f316 - 10 Centimes Pháp 1855-B (#8282) - 800k.
gal_75773_65a69d264c643.jpg

f317 - 10 Centimes Pháp 1854-K (#8282) - 450k.
gal_75773_65a69d3665e32.jpg

f318 - 10 Centimes Pháp 1854-M (#8282) - 250k.
gal_75773_65a69d36e2f4f.jpg

f319 - 10 Centimes Pháp 1854-D (#8282) - 200k.
gal_75773_65a69d41c1a01.jpg

f320 - 10 Centimes Pháp 1854-W (#8282) - 200k.
gal_75773_65a69d424d6d9.jpg

f321 - 1 Piastre French Indo-China (#8282) - 90k.
gal_75773_65a69dd297f36.jpg

f322 - 10 Francs Pháp 1983 (#8383) - 90k.
gal_75773_65a69dd31e4dd.jpg

f323 - 10 Francs New Caledonia 2007 (#8383) - 80k.
gal_75773_65a69ddc375e0.jpg

f324 - 20 Francs New Caledonia 2003 (#8383) - 110k.
gal_75773_65a69ddcb3e95.jpg

f325 - 100 Francs New Caledonia 2009 (#8383) - 150k.
gal_75773_65a69decdf3d0.jpg

f326 - 1 Franc French Morocco 1951 (xu nhôm) (#8383) - 60k.
gal_75773_65a69ded60f36.jpg

f327 - 20 Francs French Morocco (#8383) - 90k.
gal_75773_65a69dfaca7bc.jpg

f328 - 5 Francs Tunisie 1946 (#8484) - 180k.
gal_75773_65a69dfb4d42f.jpg

f330 - 25 Centimes Pháp 1904 (#8585) - 70k.
gal_75773_65a69e073f474.jpg

f331 - 25 Centimes Pháp 1905 (#8585) - 70k.
gal_75773_65a69e999b7ec.jpg

f332 - 10 Francs Pháp 1982 (#8585) - 120k. --> gạch.
gal_75773_65a69ea1e41f8.jpg

f333 - 10 Francs Pháp 1983 (#8585) - 90k.
gal_75773_65a69ea278583.jpg

f337 - 50 Francs Pháp 1951-B (#8585) - 50k.
gal_75773_65a69eae69b23.jpg

f338 - 1 Decime Pháp (#8585) - 600k.
gal_75773_65a69eaee6b9e.jpg

f339 - Xu bạc 100 Francs New Hebrides 1966, 0.835 Silver, 25g, 37.3mm (#8686) - 1900k.
gal_75773_65a69ebb9a14a.jpg
gal_75773_65a69ebc298c7.jpg

gal_75773_65e44b8b2aad2.jpg

f340 - 1 Franc Guadeloupe 1921 (##2024) - 1200k.
gal_75773_65b11ead83bc3.jpg

f341 - Xu bạc 50 Cents French Indochina 1936, Silver 0.9, 13.5g, 29mm (#8686) - 520k.
gal_75773_65b1d2d0c6076.jpg

f342 - 50 Cents French Indochina 1946 (#8686) - 250k.
gal_75773_65b1d2d041da7.jpg

f343 - 20 Cents French Indochina 1945 (xu nhôm) (#8686) - 50k.
gal_75773_65b1d2e5c0b86.jpg

f344 - 20 Cents French Indochina 1939 (có rãnh) (#8686) - 300k.
gal_75773_65b1d2f1b6e6c.jpg
gal_75773_65b1d2f153f41.jpg

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Góp ý
Đăng bởi: Thu Trang
Địa chỉ: TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 20:59 21/11/2023
Ngày cập nhật: 16:35 04/03/2024
Báo cáo