- Ðèn Chiêu LEAD 100 / 240 vac _ 50 / 60 HZ / 12 W

Thông tin mô tả

- Ðèn Chiêu LEAD Hàng Gia Công Xuât Châu Âu ( CE)

-Thông Sô Nguôn Vào 100 / 240 vac / 50 / 60 HZ / 12 W 

- 1 Bô Ðèn Năng Gân 3 Ki 1 Bô _ Nhôm Ðúc Cůc Ðęp Nhu Em 18 

- Có Bô Ðiã Băt Vào 

- Thùng 6 Cái Lây Hêt Giá ALO 

- Nhu Hinh ( 650 k 1 Cái )

gal_142609_651d3a223a65d.jpg

gal_142609_64c8ea0c39fc4.jpg

gal_142609_64cc04f8ec0ca.jpg

gal_142609_64cc0502f073b.jpg

gal_142609_64cc050d4e571.jpg

gal_142609_64cc0516e6583.jpg

gal_142609_64c8ea25532f9.jpg

gal_142609_64c8e3f3692e0.jpg

gal_142609_64c8e4046887d.jpg

gal_142609_64c8e414a30c3.jpg

gal_142609_64c8e421c9545.jpg

gal_142609_64c8e4345941f.jpg

gal_142609_64c8e444901d3.jpg

gal_142609_64c8e4584ef87.jpg

gal_142609_64c8e464e1668.jpg

gal_142609_64c8e474ed98a.jpg

gal_142609_64c8e48edbcda.jpg

gal_142609_64c8e4a0590c4.jpg

gal_142609_64c8e4ba1783a.jpg

gal_142609_64c8e4d7363bc.jpg

gal_142609_64c8e4f9858dd.jpg

gal_142609_64c8e51a53a1f.jpg

gal_142609_64c8e5493ab37.jpg

gal_142609_64c8e55799fee.jpg

gal_142609_64c8e57d3b9a1.jpg

gal_142609_64c8e5953b9b4.jpg

gal_142609_64c8e5b842d5a.jpg

gal_142609_64c8e5ccf3989.jpg

gal_142609_64c8e5e9dcb69.jpg

gal_142609_64c8e60192397.jpg

gal_142609_64c3b54d2df2d.jpg

gal_142609_64c3b55432a71.jpg

gal_142609_64c3b55a4049e.jpg

 

gal_142609_64c8f6f3685a2.jpg

gal_142609_64c8e964afbc2.jpg

                  - CALL -

             - 0903699982- 

 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 19:35 28/07/2023
Ngày cập nhật: 19:58 03/03/2024
Báo cáo