- Hôp Ô Nguôn Luôn Câu Chì , Đèn Báo ,CB Tháo Tů Điên Công Nghiêp

Thông tin mô tả

-  Bô Hôp Nguôn Tháo Bô Điêu Khiên  Máy Công Nghiêp 

- Bao Gôm 1 CB / 2 Câu Chì / 1 Đèn / 2 Lô Căm Nguôn Trong Hôp Nhôm 
- Vê Sú Dųng Ô Nguôn Máy / Linh Tinh 
- CB Hàng USA Tháo Máy Mi 
- Nhu Hinh ( 130 k 1 Cái 5 Cái 550 k )
 
gal_142609_62a56d3de5210.jpg
gal_142609_62a56d53a8fb8.jpg
gal_142609_62a56d64a0478.jpg
gal_142609_62a56d84990ac.jpg
gal_142609_62a56da41a190.jpg
gal_142609_62a56f8f966af.jpg
gal_142609_62a56df28cbb2.jpg
gal_142609_62a56e67d4d90.jpg
gal_142609_62a56e81873ea.jpg
gal_142609_62a56ee8d1608.jpg
gal_142609_62a56f0418a91.jpg
gal_142609_62a56f14e418b.jpg
                     - CALL -
               - 0903699982- 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 11:39 12/06/2022
Ngày cập nhật: 15:46 17/02/2024
Báo cáo