- Nguyên Hôp Công Tăc Đóng Mõ Nguôn Máy Rung Bê Tông Công Trinh Nhôm Đúc Nguyên Khôi

Thông tin mô tả

- Nguyên Hôp Công Tăc Đóng Mõ Nguôn Máy Rung Trôn Bê Tông Công Trinh Nhât 

 
- Công Tăc Đóng Mõ ( ON / OFF ) To Băng Nhôm Đúc Chông Va Cham _  Chông Vô Đê Lăn Lóc Ngoài Troi 
- Trong Ruôt Xài Phip Cách Điên _ Có 2  Câu Chi An Toàn Khi Sů Dųng Ngoai Troi Mua Gió 
- Vê Đâu Dây Nguôn Nôi Kéo Điên _ Linh Tinh 
- Trong Luong 1 Hôp Năng 1 Ki  
- Nhu Hình ( 650 k 1 Cái )
 
gal_142609_6038cf8c7c58a.jpg
gal_142609_6038cfad285b5.jpg
gal_142609_6038cfdf645f7.jpg
gal_142609_6038cfefd66f4.jpg
gal_142609_6038d00cbecfd.jpg
 
gal_142609_6038d12dbb1c6.jpg
- Công Tāc Xài Măt Vit Lăc Kê Bac To Dày An Toàn 
 
gal_142609_6038d150349d8.jpg
gal_142609_6038d162e033e.jpg
- Tháo Trong Dây Rung Dúói Hinh 
 
gal_142609_6038d1b818535.jpg
gal_142609_6038d1c63f0f0.jpg
                          - CALL -
                    - 0903699982 -
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 17:49 26/02/2021
Ngày cập nhật: 11:08 03/03/2024
Báo cáo