Ấm trà bạch ngọc Tàu cán siểu.

Thông tin mô tả

gal_42382_6479b3ecaf7db.jpggal_42382_6479b3f39c972.jpggal_42382_6479b3fabf6de.jpggal_42382_6479b4039557c.jpggal_42382_6479b40dddcd0.jpggal_42382_6479b416012f3.jpg

Lê Thị Minh Thùy - ĐT ( Tel ): 0906. 538. 274
Địa chỉ ( Address ): 777 Quang Trung, Quảng Ngãi
Email: minhthuyttk@yahoo.com.vn
va Zalo 0906538274
Chủ TK (Account): Lê Thị Minh Thùy - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi.

1. Vietcombank: 027. 1000. 952. 957

2.Agri Bank: 450. 020. 515. 30. 30

Góp ý
Đăng bởi: Lê Thị Minh Thuỳ
Địa chỉ: 777 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi , Quảng Ngãi
Ngày đăng tin: 16:19 02/06/2023
Ngày cập nhật: 05:20 21/05/2024
Báo cáo