Ba lô , túi vải , mũ us

Thông tin mô tả

H1 -  ba lô vải dù size medium

         số 1 giá 2,5tr ; số 2 giá 2,2tr

H2 - ba lô vải dù size medium

        số 1 giá 1,9tr ; số 2 giá 1,7tr

H3 - ba lô vải dù size medium giá 1,5tr

H4 - giá 800n

H5 - giá 250n

H6 - số 1 giá 600n ; số 2 giá 600n

H7 - số 1 giá 1,1tr ; số 2 giá 700n - số 2 đã bán

H8 - số 1 năm 1945 giá 1,1tr ; số 2 năm1944 1tr

H9 - số 1 năm 1944 giá 1tr ; số 2 giá 500n

H10 - số 1 giá 700n ; số 2 giá 900n - số 1 đã bán

H11 - số 1 giá 700n ; số 2 giá 500n

H12 - số 1 giá 400n ; số 2 giá 400n - số 2 đã bán

H13 - số 1 miếng đệm vai giá 400n ; số 2 túi đựng bộ thông nòng  giá 500n ; số 3 giá 250n

H14 - số 1 giá 250n ; số 2 giá 250n ; số 3 giá 150n

H15 - số 1 năm 1945 giá 600n ; số 2 năm 1944 giá 500n - số 2 đã bán

H16 - số 1 năm 1951 giá 400n ; số 2 năm 1952 giá 500n ; số 3 giá 400n ; số 4 giá 300n

H17 - số 1 giá 350n ; số 2 giá 200n

H18 - giá 300n/1c

H19 - số 1 đến 5 giá 150n/1c ; số 6 đến 7 giá 100n/1c

H20 - số 1 mũ chống côn trùng giá 400n ; số 2 vải trùm mũ sắt giá 300n - số 2 đã bán

H21 - số 1 vòng đàu 60cm giá 600n mới ; số 2 vòng đầu 57cm giá 650n mới

          số 3 vòng đầu 57cm giá 500n ; số 4 vòng đầu 55cm giá 400n - số 1 đã bán

H22 - số 1 vòng đầu 55cm giá 500n ; số 2 vòng đầu 59cm giá 400n

          số 3 vòng đấu 55cm giá 600n mới ; số 4 vòng đầu 65cm giá 600n

H23 - số 1 vòng đầu 54cm giá 600n mới ; số 2 vòng đầu 60cm giá 650n mới

         số 3 vòng đầu 54cm giá 600n mới ; số 4 vòng đấu 55cm giá 500n

H24 - số 1 vòng đầu 63cm giá 600n mới ; số 2 vòng đầu 58cm giá 600n 

          số 3 vòng đầu 53cm giá 500n ; số 4 vòng đầu 55cm giá 450n

H25 - số 1 vòng đầu 60cm giá 500n mới ; số 2 vòng đầu 57cm giá 500n mới

          số 3 vòng đấu 58cm giá 400n ; số 4 vòng đầu 57cm giá 300n

H26 - số 1 vòng đầu 55cm giá 500n mới ; số 2 vòng đầu 55cm giá 500n mới

         số 3 vòng đầu 55cm giá 500n mới ; số 4 vòng đầu 55cm giá 500n mới

H27 - số 1 vòng đầu 59cm giá 500n mới ; số 2 vòng đầu 56cm giá 500n mới

          số 3 vòng đầu 56cm giá 500n mới ; số 4 vòng đầu 59cm giá 500n mới - số 3 đã bán

H28 - số 1 vòng đầu 55cm giá 400n mới ; số 2 vòng đầu 56cm giá 400n mới

          số 3 vòng đầu 55cm giá 350n ; số 4 vòng đầu 54cm giá 300n

                                                                  - số 3 đã bán

H29 - số 1,2,3,4 giá 50n/1 dây ; số 5,6 giá 200n/1 dây - số 3,4 đã bán

H30 - số 1 giá 300n ; số 2 giá 950n - số 2 đã bán

H31 - hộp nhựa quan y giá 200n/1c

H32 - túi quan y 16 ngăn giá 700n

H33 - năm 1967 giá 950n - đã bán

 

Góp ý
Đăng bởi: Lê Văn Mai
Địa chỉ: đường số a6, kp 8a , p long bình , tp biên hoà ,(sinh năm 1963), Đồng Nai
Ngày đăng tin: 09:37 12/03/2023
Ngày cập nhật: 09:03 04/04/2024
Báo cáo