Các thể loại đồng hồ Nhật điểm giờ bằng nhạc chuông

Thông tin mô tả
Đồng hồ Nhật nhạc chuông, các bác xem chi tiết phía dưới!
ĐT 0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
MS 201: Citizen đoàn tàu tý hon:
 Một em Citizen, hoạt cảnh là 2 đoàn tàu tý hon chạy theo vòng, dưới lắc động vật
vidio: https://youtu.be/ISEYu2cRwiE
Đường kính 38,5cm
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với hoạt cảnh vui nhộn (như vidio)
Sử dụng 2 pin đại cho chuông và đoàn tàu, 2 pin tiểu cho giờ và lắc
Các chức năng chạy chuẩn chỉ, rất mới 
Giá Đã bán (không gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)

 
 
 
 
 
Số 202, Em này của Nhật hiệu CITIZEN, 
Vidio: https://youtu.be/DNokMYooejA?si=25qUOOvNAOvPxX5u
Kích thước đường kính 36cm. Máy sử dụng 03 pin trung, chuông điểm giờ khi đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), rất độc đáo.
Lắc đốt nhạc thật phê, phía trên là 3 vũ công chơi nhạc.
Mặt số trắng đẹp, kính mo. Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì.
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo
Giá: 1tr (không bao gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 


 


MS 203: Một em Citizen, vỏ gỗ thịt rất mới. 
2 bên dưới nhạc công chơi kèn lắc lư, trên chính giữa đồng hồ, dưới giữa là lắc đôi tình nhân chơi kèn
Vidio: https://youtu.be/eBCoyZcXag8?si=V32mbpYcoDEIbhu9
Cao 45x40cm, kính mo cao, zin
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với 6 bản nhạc thay đổi (như vidio)
Kim giây dừng khi phòng thiếu ánh sáng và đồng nghĩa với không điểm giờ
Sử dụng 3 pin trung
Các chức năng chạy chuẩn chỉ, rất đẹp :B :B :B :B :B 
Giá Đã bán (không gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)


 
 
 
 
MS 204: Citizen 6 bản nhạc và lắc:
 Một em Citizen tròn với lắc
vidio: https://youtu.be/jVwZd5j2tT8
Cao 50cm x 32cm
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với 6 bản nhạc thay đổi (như vidio)
Sử dụng 2 pin trung cho chuông và 2 pin tiểu cho giờ và lắc
Các chức năng chạy chuẩn chỉ :B :B :B :B :B 
Giá 860k (không gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)

 
 


Số 205, Em này đồng hồ nhạc chuông với 6 bản nhạc, của Nhật hiệu CITIZEN,  

Vidio: https://youtu.be/DNokMYooejA?si=25qUOOvNAOvPxX5u
Kích thước đường kính 36cm. Máy sử dụng 03 pin trung, chuông điểm giờ khi đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), rất độc đáo.
Lắc đốt nhạc thật phê, phía trên là 3 vũ công chơi nhạc.
Mặt số trắng đẹp, kính mo. Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì.
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo
Giá: 1tr (không bao gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)

 
 
 
 
 
 
Số 206, Em này đồng hồ chơi bản West chính gờ, của Nhật hiệu CASIO, kích thước cao 32,5xr30,5cm
Máy sử dụng 01 pin tiểu cho đồng hồ và 2 pin trung cho chuông, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với bản West. Mặt số đẹp không tỳ vết với số nổi.
Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì.
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ
Giá: 900k (không bao gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Số 207, Em này đồng hồ nhạc chuông với 6 bản nhạc, của Nhật hiệu CITIZEN, kích thước cao 36x29cm.
Máy sử dụng 03 pin trung, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), lắc chậm trãi rất đẹp.
Mặt số đẹp không tỳ vết.
Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì.
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo kiểu bầu dục;
Giá: 1tr (không bao gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)

 
https://www.youtube.com/watch?v=vt1F8NEMvAw&feature=youtu.be


 
 
 
 
MS 208: Citizen 6 bản nhạc và lắc:
 Một em Citizen tròn với lắc
vidio: https://youtu.be/WaBhHVHDgO0
Cao 50cm x 32cm
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với 6 bản nhạc thay đổi (như vidio)
Sử dụng 2 pin trung cho chuông và 2 pin tiểu cho giờ và lắc
Các chức năng chạy chuẩn chỉ :B :B :B :B :B 
Giá 860k (không gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
 
 
MS 209: Một em Citizen, vỏ gỗ thịt rất mới. 
2 bên dưới nhạc công chơi kèn lắc lư, trên chính giữa đồng hồ, dưới giữa là lắc đôi tình nhân chơi kèn
Vidio: https://youtu.be/LrHHGimM0Cs
Cao 45x40cm, kính mo cao, zin
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với 6 bản nhạc thay đổi (như vidio)
Kim giây dừng khi phòng thiếu ánh sáng và đồng nghĩa với không điểm giờ
Sử dụng 3 pin trung
Các chức năng chạy chuẩn chỉ, rất đẹp
Giá Đã bán (không gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo) 
 
 
 
Số 214, Em này đồng hồ nhạc chuông với 6 bản nhạc, của Nhật hiệu CITIZEN, kích thước cao 48x33cm.
Máy sử dụng 03 pin trung, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), lắc đu tiên rất đẹp.
Mặt số đẹp không tỳ vết.
Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì.
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo kiểu lâu đài;
Giá: 900k (không bao gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
 
 
 
 MS 215: Seiko 5 quả chuông: Một em Seiko, trên vũ công chơi nhạc, giữa đồng hồ và 5 quả chuông xoay theo nhạc, dưới xoay đều 
Vidio: https://youtu.be/5fapKpLEwjA
Cao 44x37cm, kính tráng thủy zin
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với hoạt cảnh vui nhộn và 5 quả chuông xoay (như vidio)
Sử dụng 4 pin trung
Các chức năng chạy chuẩn chỉ, rất mới :B :B :B :B :B 
Giá Đã bán (không gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)

 
 
 
 
 
 
 
 
MS 216: Một em Citizen, 2 bên nhạc công chơi kèn, trên chính giữa đồng hồ là đôi tình nhân hôn tới tấp không mệt mỏi
Vidio: https://youtu.be/RsHroMrAjN4
Cao 45x41cm, kính mo cao, zin
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với 6 bản nhạc thay đổi (như vidio)
Kim giây dừng khi phòng thiếu ánh sáng và đồng nghĩa với không điểm giờ
Sử dụng 4 pin trung ( có thể lắp 2 viên)
Các chức năng chạy chuẩn chỉ, rất đẹp :B :B :B :B :B 
Giá 1,5r (không gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
 
 
 
 
  
 
MS 217: Seiko 5 quả chuông: Một em Seiko, trên vũ công chơi nhạc, giữa đồng hồ và 5 quả chuông xoay theo nhạc, dưới xoay đều 
Vidio: https://youtu.be/W80vsa9xLo4
Cao 44x37cm, kính tráng thủy zin
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với hoạt cảnh vui nhộn và 5 quả chuông xoay (như vidio)
Sử dụng 4 pin trung
Các chức năng chạy chuẩn chỉ, rất mới :B :B :B :B :B 
Giá Đã bán (không gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MS 218 Em này đồng hồ nhạc chuông với 10 bản nhạc, của Nhật hiệu Seiko,
Vidio: https://youtu.be/-BrSTIm2Ne8?si=Fe1oY97uEtrUN2YP
Kích thước cao 42,5x34cm.
Máy sử dụng 01 pin trung và 2 pin tiểu, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với 10 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), lắc đu tiên rất đẹp. 
Mặt số đẹp, máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. 
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo kiểu lâu đài, tháp chuông
Giá: 990k (không bao gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)

 
 
 
 
 

MS 219: Seiko Nhật tuyệt đẹp
Vidio: https://youtu.be/DY2AWuCVI3A
Đường kính 30,5cm, kính mo, mặt số đẹp thôi rồi
Máy sử dụng 2 pin trung và 1 pin tiểu 
Điểm giờ bằng 6 bản nhạc thay đổi khi phòng đủ ánh sáng
Đã vệ sinh sạch sẽ chạy chuẩn, vè chỉ việc treo dùng
Giá 860k (chưa gồm ship)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
Số 220, Em này đồng hồ nhạc chuông với 6 bản nhạc, của Nhật hiệu CITIZEN, 
Vidio: https://youtu.be/RuwyYM9emUg?si=qBreGylQciFkIBOv
Kích thước cao 48x33cm. 
Máy sử dụng 03 pin trung, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), 
Lắc đu tiên rất đẹp. Mặt số đẹp không tỳ vết. 
Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. 
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo kiểu lâu đài;
Giá: 900k (không bao gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)

 
 
 
 
Số 221: Em này đồng hồ nhạc chuông với 6 bản nhạc, của Nhật hiệu CITIZEN, 
Vidio: https://youtu.be/efg_s6YzDwg?si=CBL1QowOeWRuVUEJ
Kích thước cao 48x33cm. 
Máy sử dụng 03 pin trung, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), 
Lắc đu tiên rất đẹp. Mặt số đẹp không tỳ vết. 
Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. 
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo kiểu lâu đài;
Giá: 900k (không bao gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
 
 
 
Số 222: Em này đồng hồ nhạc chuông với 6 bản nhạc, của Nhật hiệu CITIZEN, 
Vidio: https://youtu.be/ria3Its1eoY?si=S9OlB0SQKUpmKD7a
Kích thước cao 48x33cm. 
Máy sử dụng 03 pin trung, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), 
Lắc đu tiên rất đẹp. Mặt số đẹp không tỳ vết. 
Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. 
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo kiểu lâu đài;
Giá: Đã bán(không bao gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)

 
 
 
 
 
 
 
MS 223: Một em Citizen, vỏ gỗ thịt rất mới. 
2 bên dưới nhạc công chơi kèn lắc lư, trên chính giữa đồng hồ, dưới giữa là lắc đôi tình nhân chơi kèn
Vidio: https://youtu.be/fKw37rRinZ4?si=io1gGcamrXsP5btY
Cao 45x40cm, kính mo cao, zin
Điểm giờ khi đủ ánh sáng với 6 bản nhạc thay đổi (như vidio)
Kim giây dừng khi phòng thiếu ánh sáng và đồng nghĩa với không điểm giờ
Sử dụng 3 pin trung
Các chức năng chạy chuẩn chỉ, rất đẹp :B :B :B :B :B 
Giá đã bán (không gồm vận chuyển)
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
 
 
 
 
 
Số 224: Em này đồng hồ nhạc chuông với 6 bản nhạc, điểm giờ Bính Boong, của Nhật hiệu CITIZEN, 
📽Vidio: https://youtu.be/WlrJAe1WUCU?si=JyjhWCfmQfKflsSn
Kích thước cao 45x34,5cm. 
Máy sử dụng 03 pin đại, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), 
2 nhân vật đánh chuông theo nhạc và điểm giờ
Mặt số đẹp không tỳ vết. 
Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. 
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo kiểu lâu đài;
Giá: Đã bán (không bao gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
 
 
 
 
 
 
 
 
Số 225: Em này đồng hồ nhạc chuông với 6 bản nhạc, điểm giờ Bính Boong, của Nhật hiệu CITIZEN, 
Vidio: https://youtu.be/0oBx6fettP8?si=m022CBwpUoufhPW-
Kích thước cao 50x29cm. 
Máy sử dụng 03 pin đại, chuông điểm giờ khi  đủ ánh sáng với 6 bản nhạc (tự động tắt chuông khi không đủ ánh sáng), 
4 nhân vật đánh chuông theo nhạc và điểm giờ
Lắc trong đẹp
Mặt số đẹp không tỳ vết. 
Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. 
Hình thức rất đẹp, kiểu giáng ngộ, độc đáo 
Giá: Đã bán (không bao gồm vận chuyển)
ĐC 6/213 Thiên Lôi, Lê Chân, HP
0934368345 (hoặc nhắn tin Zalo)
Cảm ơn các bác đã xem và ủng hộ!

Trần Trọng Nam - ĐC: Số nhà 6 ngõ 213 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
TK 1: 9934368345; chủ TK: Trần Trọng Nam; Ngân hàng Vietcombank - CN Hải Phòng
TK 2: 0934368345; chủ TK: Trần Trọng Nam; Ngân hàng BIDV (Đầu tư & phát triển) - CN Hải Phòng
TK3: 0934368345; chủ TK: Trần Trọng Nam; Ngân hàng MB (Quân đội) - CN Hải Phòng.
Các bác quan tâm xin liên hệ: 0934.368.345 (zalo cùng số, nhắn tin Zalo kèm SĐT)
Góp ý
Đăng bởi: Trần Trọng Nam
Địa chỉ: Số nhà 6 ngõ 213 đường Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, Hải Phòng
Ngày đăng tin: 07:21 28/02/2021
Ngày cập nhật: 17:24 22/05/2024
Báo cáo

DANH MỤC ×