Cân điện tử TANITA 270k

Thông tin mô tả

Hàng khui kiện còn đẹp, đo cân nặng và chỉ số về mỡ, dùng 4 pin AA (không kèm pin do ảnh hưởng vận chuyển)  giá 270k, không bao ship

gal_355040_64f49b2b75893.jpggal_355040_64f49b2e7da88.jpggal_355040_64f49b30b6646.jpggal_355040_64f49b3310d24.jpggal_355040_64f49b360db23.jpggal_355040_64f49b39130d4.jpggal_355040_64f49b3b62432.jpggal_355040_64f49b3eb2dc0.jpggal_355040_64f49b40a53ce.jpggal_355040_64f49b42ecaed.jpggal_355040_64f49b450d972.jpggal_355040_64f49b471ad3c.jpggal_355040_64f49b48ed329.jpggal_355040_64f49b4b123fe.jpggal_355040_64f49b4d5a782.jpg

Giao lưu uy tín.
Thông cảm nhắn tin vì công việc ít nghe máy.
Thông cảm giao lưu không ship cod.
Thanks.
Số di động 0354036392
STK NH VIETINBANK: 103876341997
NGUYỄN GIANG THẢO
Góp ý
Đăng bởi: GIANG THẢO
Địa chỉ: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng tin: 21:42 03/09/2023
Ngày cập nhật: 22:11 12/04/2024
Báo cáo

DANH MỤC ×