Số di động 0354036392
STK NH VIETINBANK: 103876341997
NGUYỄN GIANG THẢO