Đã bán.

300.000 ₫
Thông tin mô tả

300k cho 2 cái tay đèn bằng đồng xưa 

gal_136624_64d5cd31c2b78.jpggal_136624_64d5cd33f30c1.jpggal_136624_64d5cd3610957.jpggal_136624_64d5cd38072ed.jpggal_136624_64d5cd3a3547e.jpggal_136624_64d5cd3c6b785.jpggal_136624_64d5cd3e7a7b2.jpggal_136624_64d5cd40d1ee1.jpggal_136624_64d5cd42d9c3a.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 14:43 03/07/2023
Ngày cập nhật: 16:43 04/12/2023
Báo cáo