Đôn gỗ kê bát chén dk 8,5cm.. 10 cm,, 250k 10 cái.......

Thông tin mô tả

gal_42382_63e9793775633.jpggal_42382_63e9793c3dc67.jpggal_42382_63e97942a6f57.jpg

Lê Thị Minh Thùy - ĐT ( Tel ): 0906. 538. 274
Địa chỉ ( Address ): 777 Quang Trung, Quảng Ngãi
Email: minhthuyttk@yahoo.com.vn
va Zalo 0906538274
Chủ TK (Account): Lê Thị Minh Thùy - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi.

1. Vietcombank: 027. 1000. 952. 957

2.Agri Bank: 450. 020. 515. 30. 30

Góp ý
Đăng bởi: Lê Thị Minh Thuỳ
Địa chỉ: 777 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi , Quảng Ngãi
Ngày đăng tin: 06:41 13/02/2023
Ngày cập nhật: 21:14 15/04/2024
Báo cáo