Gl.

Thông tin mô tả

Tranh Thành Lễ cẩn trứng vẽ vàng xưa của xưởng tranh Thành Lễ .

KT:80*50

Tình trạng còn 95%>

Người bán mưu sinh.Mong đừng mặc cả.
Tôi có thể cho bạn ngày hôm nay.
Nhưng chắc chắn gì bạn sẽ có tất cả.
0511000471419
Vietcombank chi nhánh q5 HCM
Góp ý
Đăng bởi: le thai phong
Địa chỉ: Q7.HCM, HCM
Ngày đăng tin: 14:37 09/03/2023
Ngày cập nhật: 14:37 09/03/2023
Báo cáo