Kính A O...300k

Thông tin mô tả
Lê Thị Minh Thùy - ĐT ( Tel ): 0906. 538. 274
Địa chỉ ( Address ): 777 Quang Trung, Quảng Ngãi
Email: minhthuyttk@yahoo.com.vn
va Zalo 0906538274
Chủ TK (Account): Lê Thị Minh Thùy - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi.

1. Vietcombank: 027. 1000. 952. 957

2.Agri Bank: 450. 020. 515. 30. 30

Góp ý
Được đăng bởi: Lê Thị Minh Thuỳ
Địa điểm: Quảng Ngãi
IP: 14.191.120.74
Ngày đăng tin: 04:28 13/06/2020
Cập nhật lần cuối lúc: 04:28 11/07/2024
Báo cáo