Óng hít men rạng kiểu thành hóa, hàng deco

Thông tin mô tả

Tình trạng : gốm giang tây mới, lành, chơi trang trí, chưa qua sử dụng

Góp ý
Đăng bởi: Chuyên gốm sứ Giang Tây Giả Cổ Cao Cấp
Địa chỉ: lê công kiều, quận 01, HCM
Ngày đăng tin: 10:31 27/01/2024
Ngày cập nhật: 20:28 27/02/2024
Báo cáo