RADO ELEGANCE QUART hàng xài lướt, mới 95%. Size 34,5

Thông tin mô tả
- RADO ELEGANCE máy Quart 1 lịch.
- Mới trên 95%, vỏ còn nguyên sớ vàng.
- Size: 34,5 ko tính núm. Núm zin mỏ neo.
- Giá call: 0908.756695 - Tuan Anh.
Góp ý 1
Đăng bởi: Truong Nhat Long
Địa chỉ: , Tiền Giang
Ngày đăng tin: 15:52 12/10/2021
Ngày cập nhật: 07:25 27/11/2023
Báo cáo