Shop tiền xu cổ nhà nguyễn

Thông tin mô tả

shop bán xu chất lượng như hình , tư vấn xin liên hệ số điện thoại 0979920094

bên em nhận gạch trong vòng 7-14 ngày, các bác mua hàng cho em xin thêm 20k tiền ship, đơn hàng trên 300k bên em sẽ free ship
https://tienxuco.vn/ 

nhận tiền qua tk vietcombank Hoàng Văn Hoằng: 0591000280446

agribank hoàng văn hoằng 2408205213517

MS1: Minh Mạng Thông Bảo đường kính 20,2mm 20k

MS2: Minh Mạng Thông Bảo đường kính 21mm 25k

MS3: Minh Mạng Thông Bảo chữ to hơn ms2 đường kính 21mm 30k ĐÃ BÁN

MS4: Minh Mạng Thông Bảo đường kính 21,5mm  25k

MS5: Minh Mạng Thông Bảo đường kính 21mm 15k

MS6: Minh Mạng Thông Bảo đường kính 21,8mm 15k

MS7: Minh Mạng Thông Bảo ten xanh tiền đào chữ nét đẹp 20k ĐÃ BÁN

MS8: Minh Mạng Thông Bảo 4 chữ to hơn ms7 25k

gal_73830_641502aadf309.jpg 

gal_73830_641502b2d0c8d.jpg 

MS9: Tự Đức Thông Bảo loại to 20k ĐÃ BÁN

MS10: Tự Đức Thông Bảo hậu lục văn 25k ĐÃ BÁN

MS11: Tự Đức Thông Bảo hậu lục văn đường kính nhỏ hơn MS10 25k

MS12: Tự Đức Thông Bảo kẽm hậu hà nội 50k

MS13: Thành Thái Thông Bảo hậu thập văn ten óng ánh chữ nét cực đẹp 40k ĐÃ BÁN

MS14: Thành Thái Thông Bảo hậu thập văn 4 chữ nét đẹp 40k

MS15: Thành Thái Thông Bảo quang lưng thượng tinh thành ( dấu chấm ở trên chữ thành) cực hiếm gặp  ĐÃ BÁN

MS16: Thành Thái Thông Bảo quang lưng loại thường dấu chấm của chữ thành ngang với chữ thành 60k

gal_73830_63f0638db31df.jpg 

gal_73830_63f063942b3ee.jpg 

MS17: Bảo Đại Thông Bảo chữ to hậu quang lưng 100k  ĐÃ BÁN

MS18: Bảo Đại Thông Bảo chữ to hậu  quang lưng ten xanh 4 chữ nét đẹp 100k  ĐÃ BÁN

MS19: Bảo Đại Thông Bảo hậu quang lưng 4 chữ nét mảnh nhỏ ten xanh đẹp 100k  ĐÃ BÁN

MS20: Bảo Đại Thông Bảo hậu quang lưng 4 chữ nét mảnh nhỏ 100k  ĐÃ BÁN

MS21: Bảo Đại Thông Bảo hậu thập văn đường kính to 4 chữ cực nét đẹp 150k  ĐÃ BÁN

MS22: Bảo Đại Thông Bảo hậu thập văn đường kính to ten xanh tím 150k 

MS23: Đồng khánh Thông Bảo 4 chữ đẹp 80k

MS24: Đồng Khánh Thông Bảo biên to 50k

gal_73830_63f065aea8b0d.jpg 

gal_73830_63f065b61a180.jpg 

MS25: Khải Định Thông Bảo dập máy 20k

MS26: Khải Định Thông Bảo dập máy 4 chữ nét sâu 30k

MS27: Khải Định Thông Bảo đúc tay ten xanh đẹp 180k ĐÃ BÁN

MS28: Khải Định Thông Bảo đúc tay 4 chữ nét 180k ĐÃ BÁN

MS29: Khải Định Thông Bảo đúc tay thông 2 tích hiếm gặp rất đẹp 500k ĐÃ BÁN

MS30: Duy Tân Thông Bảo hậu thập văn 40k ĐÃ BÁN

MS31: Duy Tân Thông Bảo hậu thập văn chữ thập nét mảnh 40k ĐÃ BÁN

MS32: Duy Tân Thông Bảo 20k

gal_73830_63f06890176dd.jpg 

gal_73830_63f068974f8cb.jpg 

MS33: Minh Mạng Thông Bảo đường kính nhỏ loại thường 10k ĐÃ BÁN

MS34: Minh Mạng Thông Bảo trung dạng khúc bảo ( loại chữ trung ,chữ bảo cong queo ) hơi ít gặp 80k  ĐÃ BÁN

MS35: Minh Mạng Thông Bảo đại tự chữ to hiếm gặp 250k  ĐÃ BÁN

MS36: Minh Mạng Thông Bảo cao bảo hiếm gặp  ĐÃ BÁN 

MS37: Minh Mạng Thông Bảo đường kính lớn loại thường 20k ĐÃ BÁN

MS38: Minh Mạng Thông Bảo đường kính lớn loại thường 20k  ĐÃ BÁN

MS39: Minh Mạng Thông Bảo thông 2 tích 50k  ĐÃ BÁN

MS40: Minh Mạng Thông Bảo thông 2 tích 50k

gal_73830_63f06de78ea37.jpg 

gal_73830_63f06dee63e87.jpg 

MS41:  Gia Long Thông Bảo lỗ rộng mặt sau tứ thoát cực hiếm gặp 300k  ĐÃ BÁN

MS42:  Gia Long Thông Bảo chất liệu đồng bạch rất hiếm 300k

MS43:  Gia Long Thông Bảo lỗ mặt sau dịch khuôn 80k

MS44:  Gia Long Thông Bảo chữ to 70k ĐÃ BÁN

MS45: Gia Long Thông Bảo chữ to 35k ĐÃ BÁN

MS46: Thiệu Trị Thông Bảo chữ nhỏ 4 chữ nét đẹp 20k ĐÃ BÁN

MS47: Thiệu Trị Thông Bảo chữ to 4 chữ nét đẹp 30k ĐÃ BÁN

MS48: Thiệu Trị Thông Bảo bảo 3 chân hiếm gặp 300k  ĐÃ BÁN

gal_73830_63f6ec3f48d70.jpg 

gal_73830_63f6ec472d604.jpg 

MS49: Minh Mạng Thông Bảo ten óng ánh chữ nét đẹp 20k

MS50: Minh Mạng Thông Bảo dày gấp đôi bình thường 30k

MS51: Minh Mạng Thông Bảo chữ to hơn loại thường 30k

MS52: Minh Mạng Thông Bảo đường kính to 20k ĐÃ BÁN

MS53: Minh Mạng Thông Bảo đường kính to 4 chữ cực nét đẹp 30k ĐÃ BÁN

MS54: Minh Mạng Thông Bảo thông 2 tích 50k

MS55: Tự Đức Thông Bảo 4 chữ nét đẹp 30k

MS56: Tự Đức Thông Bảo hậu lục văn nét đẹp 30k

gal_73830_63f718cd3bc7f.jpg 

gal_73830_63f718d4ce938.jpg 

MS57: 2 xu dính nhau mặt trước thiệu trị mặt sau chưa biết xu gì ten xanh đẹp 70k

MS58: 4 xu dính nhau mặt trước thiệu trị và mặt sau cũng thiệu trị 130k

MS59: 2 xu dính nhau mặt trước thiệu trị mặt sau khả năng minh mạng ten xanh quá đẹp 70k 

MS60: 2 xu dính nhau mặt trước minh mạng thông bảo mặt sau thiệu trị 70k

MS61: 2 xu minh mạng dính nhau chữ nét ten xanh quá đẹp 80k

MS62: 3 xu dính nhau mặt trước minh mạng mặt sau thiệu trị 110k

MS63: 5 xu dính nhau mặt trước minh mạng mặt sau thiệu trị 3 xu ở giữa ko biết là gì 160k  ĐÃ BÁN

MS64: 2 xu dính nhau mặt trước tự đức mặt sau thiệu trị 50k

gal_73830_63f833f1ebd77.jpg 

gal_73830_63f833f991192.jpg 

MS65: Gia Long Thông Bảo hậu thất phân xu kẽm 10k

MS66: Gia Long Thông Bảo hậu thất phân xu kẽm 10k

MS67: Minh Mạng Thông Bảo tiền kẽm 10k

MS68: Minh Mạng Thông Bảo tiền kẽm thông đầu vuông 70k

MS69: Minh Mạng Thông Bảo tiền kẽm thông đầu vuông 4 chữ nét cực đẹp 100k

MS70: Tự Đức Thông Bảo tiền kẽm 10k

MS71: Tự Đức Thông Bảo hậu hà nội tiền kẽm chữ nhỏ 4 chữ nét đẹp 120k  ĐÃ BÁN

MS72: Tự Đức Thông Bảo hậu hà nội tiền kẽm chữ chữ to 80k  ĐÃ BÁN

gal_73830_63f837280748f.jpg 

gal_73830_63f8372f195e9.jpg 

MS73: Gia Hưng Thông bảo tiền kẽm do vua nguyễn ánh đúc chữ gia ít nét 250k

MS74: Gia Hưng Thông bảo tiền kẽm do vua nguyễn ánh đúc chữ gia nhiều nét hơn 300k  ĐÃ BÁN

MS75: Thiệu Trị Thông Bảo tiền kẽm ít gặp 250k

MS76: Thiệu Trị Thông Bảo tiền kẽm ít gặp 280k  ĐÃ BÁN

MS77: Thiệu Trị Thông Bảo xu đồng mặt sau trùng luân 450k

MS78: Tự Đức Thông Bảo tiền kẽm hậu sơn tây chữ nét cực đẹp hiếm gặp ĐÃ BÁN 

MS79: Minh Mạng Thông Bảo chất liệu bằng đồng ít gặp , thông đầu vuông, lỗ rộng tế tự được đúc rất đẹp và tỉ mỉ  ĐÃ BÁN 

MS80: Minh Mạng Thông Bảo chất liệu bằng đồng ít gặp, thông  đầu vuông, lỗ rộng, tế tự được đúc rất đẹp và tỉ mỉ ĐÃ BÁN

gal_73830_63fc27cfc9d66.jpg 

gal_73830_63fc27d6d08b3.jpg 

MS81: Minh Mạng Thông Bảo loại to 4 chữ nét đẹp 30k

MS82:  Minh Mạng Thông Bảo loại to, quảng nhân : bộ nhân của chữ mạng rất to 30k

MS83: Minh Mạng Thông Bảo loại to, quảng nhân: bộ nhân của chữ mạng rất to 30k ĐÃ BÁN

MS84: Minh Mạng Thông Bảo thông 2 tích 4 chữ cực nét đẹp 70k ĐÃ BÁN

MS85: Minh Mạng Thông Bảo đoản nhân, ngưỡng nguyệt ( bộ nhân của chữ mạng ngắn và chữ nguyệt ngẩng lên ) 30k

MS86: Minh Mạng Thông Bảo đoản nhân, ngưỡng nguyệt ( bộ nhân của chữ mạng ngắn và chữ nguyệt ngẩng lên ) 30k

MS87: Minh Mạng Thông Bảo đoản nhân ( bộ nhân của chữ mạng ngắn) 30k

MS88: Minh Mạng Thông Bảo trung xuyên ( lỗ trung) 35k

gal_73830_63fc6bc79b202.jpg 

gal_73830_63fc6bd17a142.jpg 

MS89: Minh Mạng Thông Bảo phỏng đúc loại mỏng 20k

MS90: Minh Mạng Thông Bảo đường kính nhỏ ten xanh chữ nét đẹp 20k ĐÃ BÁN

MS91: Gia Long Thông Bảo 4 chữ to nét 85k  ĐÃ BÁN

MS92: Gia Long Thông Bảo 4 chữ to  75k   ĐÃ BÁN

MS93: Gia Hưng Thông Bảo tiền kẽm chữ gia viết ít nét do vua nguyễn ánh đúc 250k

MS94: Gia Hưng Thông Bảo tiền kẽm hậu trăng 9h và chữ gia viết nhiều nét hơn ms93 300k  ĐÃ BÁN

MS95: Duy Tân Thông Bảo ten đỏ 40k

MS96: Duy Tân Thông Bảo ten đỏ hậu chấm nhỏ 7h 45k  ĐÃ BÁN

gal_73830_64049d3483720.jpg 

gal_73830_64049d1fc5411.jpg

MS97: Minh Mạng Thông Bảo bộ Bối chữ Bảo ngửa lên 20k

MS98: Minh Mạng Thông Bảo chữ Minh nhỏ, đầu Thông tam giác viết uốn lượn 20k

MS99: Minh Mạng Thông Bảo dị thư chữ Thông bộ quai sước hai tích, 4 chữ to cực hiếm gặp 600k  ĐÃ BÁN

MS100: Thiệu Trị Thông Bảo chữ nhỡ, 3 tích chấm chữ Thiệu dài 30k  ĐÃ BÁN

MS101: Thiệu Trị Thông Bảo dạng Cự tự ( chữ lớn ) biên mảnh cực hiếm gặp 900k  ĐÃ BÁN

MS102: Thiệu Trị Thông Bảo đường to, đầu chữ Thông tam giác viết bé, lùi về sau 30k  ĐÃ BÁN

MS103: Tự Đức Thông Bảo dị thư Dụng Tự ( trong chữ Tự có chữ Dụng ), chữ Đức không có bộ Nhất rất hiếm gặp 300k

MS104: Tự Đức Thông Bảo chính tự ( dạng chữ quy chuẩn ) 20k

gal_73830_64144a2165553.jpg 

gal_73830_64144a28ca3f4.jpg 

MS105: Thành Thái Thông Bảo tiểu tự ( chữ nhỏ ) hậu không chữ 40k

MS106: Thành Thái Thông Bảo tiểu tự ( chữ nhỏ ), Thượng điểm Thành ( nét chấm chữ Thành thay vì ở cạnh nét ngang lại ở trên nét ngang đầu chữ Thành ) hậu không chữ ít gặp 120k

MS107: Thành Thái Thông Bảo hậu thập văn có chấm tròn hướng 5h 45k  ĐÃ BÁN

MS108: Thành Thái Thông Bảo hậu thập văn có chấm tròn hướng 5h30 sát biên 55k

MS109: Thành Thái Thông Bảo hậu thập văn ten xanh chữ nét đẹp 30k ĐÃ BÁN

MS110: Thành Thái Thông Bảo hậu thập văn chữ thông có dính đồng 30k  ĐÃ BÁN

MS111: Thành Thái Thông Bảo hậu thập văn có chấm nhỏ hướng 7h 40k ĐÃ BÁN

MS112: Thành Thái Thông Bảo hậu thập văn có chấm tròn dưới lỗ vuông ít gặp 50k

gal_73830_64144b336077f.jpg 

gal_73830_64144b3a2a96f.jpg  

TK vietcombank Hoàng Văn Hoằng: 0591000280446
agribank hoàng văn hoằng 2408205213517
em nhận gạch trong vòng 7 ngày, các bác mua hàng cho em xin thêm 20k tiền ship
https://tienxuco.vn/
Góp ý
Được đăng bởi: hthhth
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
IP: 113.183.11.159
Ngày đăng tin: 21:15 17/02/2023
Cập nhật lần cuối lúc: 21:36 01/06/2024
Báo cáo

DANH MỤC ×