Đam mê Radio cũ gắn liền với lịch sử phát triển của Việt Nam. Xin được giao lưu và kết nối với tất cả các bạn đam mê radio cũ xưa.
Danh sách bản tin