Phạm Văn Chung Đ/C Xã Hải Minh-Huyện Hải Hậu-Tỉnh Nam Định Tài khoản1 Phạm Văn Chung,Ngân hàng Vietcombank,tài khoản 0831000026802 chi nhánh Hải Hậu-Nam Định TK2 Phạm Văn Chung,tài khoản 3207205233483,ngân hàng AGRIBANK,chi nhánh Hải Hậu-Nam Định Tk 3 Phạm Văn Chung,tài khoản 711A55806384,ngân hàng VietinbanK,chi nhánh Hải An-Hải Phòng SĐT Em Chung 0969.839.686 ZALO http://DOGOCHUNGCO.COM