Đánh giá
Sài gòn phố   270 14:49 01/08/22
Giao lưu uy tín vui vẻ nhiet tinh
Tks
nguyễn công minh   90 23:05 20/02/22
Nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nguyễn quang quốc   42 09:14 11/01/20
Mua bán thật thà, nhiệt tình, nhanh lẹ
Vinh Nguyen   8 23:49 15/03/18
Đã có giao lưu... Vui vẻ....