có như thế nào bán như vậy , ko bao giờ nói quá lời