Các số tài khoản giao dịch :
        (I) MBbank: (1)0987007700 ; (2)2200103690001 - Hà Phương Tiến, Ngân hàng Quân đội TP. Hồ Chí Minh.
        (II) VCB: 0071001124868 - Hà Phương Tiến, ngân hàng Vietcombank TP. Hồ Chí Minh.
        (III) Agribank: 6400205107726 - Hà Phương Tiến; Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Gia định, TP.HCM.