Hà Tiến 15
Mã số thành viên: 158326
Tham gia từ: 11/07/2014
Điện thoại: 09870
Địa chỉ: 65 Hồ Văn Huê, P9, Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh
Giao lưu vui vẻ là chính... Uy tín, trách nhiệm, lương tâm! Buôn bán là 9, Uy tín là 10!
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Nhẫn Mỹ 10K Gold 1981
8.500.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 01:51 14/03/19  ○ Cập nhật lúc 00:05 23/03/19
Nhẫn Mỹ 10K Gold Texas 2010
4.600.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 00:58 26/11/17  ○ Cập nhật lúc 00:05 23/03/19
Nhẫn Mỹ 10K Gold xưa
7.900.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 00:15 21/02/19  ○ Cập nhật lúc 00:05 23/03/19
Nhẫn Mỹ xưa 10K 1953
10.900.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 22:51 22/04/18  ○ Cập nhật lúc 00:05 23/03/19
Nhẫn Mỹ 10K Gold 1979
6.500.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 02:03 24/08/18  ○ Cập nhật lúc 00:05 23/03/19
Nhẫn Nữ 14K White Saphia
1.500.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 02:59 07/03/19  ○ Cập nhật lúc 17:38 22/03/19
Nhẫn Mỹ 10K 1997
9.500.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 21:41 03/08/18  ○ Cập nhật lúc 17:38 22/03/19
Nhẫn Mỹ 10K Gold Jostens
9.900.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 02:57 08/11/18  ○ Cập nhật lúc 17:38 22/03/19
Nhẫn Mỹ HKim Bạc 2013 Jostens
2.600.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 07:32 14/03/19  ○ Cập nhật lúc 17:37 22/03/19
(Đã bán)Nhẫn Mỹ 10K 1982
2.600.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 02:49 07/03/19  ○ Cập nhật lúc 09:18 22/03/19
Nhẫn Mỹ HKim Goldfiller
2.600.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 15:25 04/01/19  ○ Cập nhật lúc 23:08 21/03/19
Nhẫn Mỹ HKim 1988
2.000.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 03:08 12/10/18  ○ Cập nhật lúc 23:08 21/03/19
(Đã bán) Bật lửa Dupont 2line Pháp
4.600.000 ₫


Phố Bật Lửa  ○ Đăng lúc 03:08 17/03/19  ○ Cập nhật lúc 02:40 21/03/19
Nhẫn Mỹ 10K Gold 1969
7.900.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 17:57 20/03/19
(Đã bán) Nhẫn Mỹ 10K Gold 1954
3.400.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 02:17 11/03/19  ○ Cập nhật lúc 22:03 16/03/19
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   Sau