Nguyễn Đào Trọng Nghĩa 6
Mã số thành viên: 321296
Tham gia từ: 06/06/2018
Điện thoại: 09161
Địa chỉ: 178 nam kỳ khởi nghĩa, q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Thuận mua vừa bán, bớt chút đỉnh để anh em cà phê cà pháo thôi.
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Muỗng nĩa nhật đẹp
300.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 23:33 19/04/19
Sạc pin Sanyo đẹp
450.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 15:59 18/04/19  ○ Cập nhật lúc 15:59 18/04/19
Mâm đồng nước ngoài
800.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 22:32 16/04/19
Kềm mở phe nhỏ
200.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 23:29 15/04/19
Kềm bấm lỗ dây da đồng hồ
150.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 23:20 15/04/19  ○ Cập nhật lúc 23:22 15/04/19
Ca đồng gò thủ công
150.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 21:29 05/04/19  ○ Cập nhật lúc 20:25 14/04/19
Chóe đựng r ư ợ u
300.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:30 14/04/19  ○ Cập nhật lúc 19:09 14/04/19
Cây khò gió đá bằng đồng
300.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 22:23 10/04/19
4 cái chén Nhật
150.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 22:03 10/04/19
Đồ bấm loại to
200.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 19:17 26/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:52 10/04/19
Nhíp nhật
450.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 20:35 22/03/19  ○ Cập nhật lúc 21:50 10/04/19
Đống đồ sắt
250.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 21:21 02/04/19  ○ Cập nhật lúc 21:50 10/04/19
Dụng cụ bào củ bằng đồng
220.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 21:14 09/04/19
3 cái khóa dây
350.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 20:54 09/04/19
1 ấm 3 tách trà
300.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 06:40 05/04/19
Trang:    Trước  1   2   3   4   Sau