Nguyễn Đào Trọng Nghĩa 5
Mã số thành viên: 321296
Tham gia từ: 06/06/2018
Điện thoại: 09161
Địa chỉ: 178 nam kỳ khởi nghĩa, q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Thuận mua vừa bán, bớt chút đỉnh để anh em cà phê cà pháo thôi.
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thước thủy KOD chưa xài
250.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 23:16 18/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:05 19/02/19
Sạc pin
500.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 14:15 13/02/19  ○ Cập nhật lúc 23:51 18/02/19
4 cây kềm hàng bãi
200.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 23:31 18/02/19
Cây hàn gió đá
400.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 22:21 17/02/19
2 ống nối
300.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 22:15 17/02/19
2 con dao đẹp
150.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 22:06 17/02/19
7 con dao rọc giấy loại nhỏ hàng bãi
150.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 21:43 17/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:44 17/02/19
Cái mâm đồng cũ, hàng nước ngoài
1.000.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 21:10 22/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:18 17/02/19
Đồ bào củ bằng đồng hàng bãi nhật
250.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 18:59 06/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:18 17/02/19
4 cái lampe thủy tinh sữa
1.200.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 15:35 10/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:18 17/02/19
Đống đồ lặt vặt
120.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 20:00 13/01/19  ○ Cập nhật lúc 00:50 15/02/19
Cây đánh trứng, cây xắn bánh
100.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 19:09 06/02/19  ○ Cập nhật lúc 00:50 15/02/19
4 món làm vườn
200.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 21:25 13/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:33 13/02/19
3 cái cắm nến bằng bạc xưa
600.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 00:37 25/01/19  ○ Cập nhật lúc 00:39 25/01/19
23 món muỗng nĩa còn đẹp
700.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 18:42 23/12/18  ○ Cập nhật lúc 18:49 09/01/19
Trang:    Trước  1   2   Sau