Đánh giá
Tu audio   103 17:58 16/09/14
đã giao lưu với anh rất nhiều lần.rất uy tín