Tiền Xu Cổ thời Vua Lê. ĐT: 0974075056

Thông tin mô tả
M1 Hồng Thuận thông bảo; Giá 100k
M2 Hồng Thuận thông bảo; Giá 100k
M3 Hồng Thuận thông bảo hậu sau vành lệch hiếm gặp; Giá 150k
M4 Hồng Thuận thông bảo; Giá 50k
M5 Hồng Thuận thông bảo vành đều đẹp chưa vệ sinh; Giá 120k
M6 Cảnh Thống thông bảo; Giá 80k

M7 Cảnh Thống thông bảo, biên trước sau đẹp; Giá 120k
M8 Hồng Thuận thông bảo; Giá 80k
M9 Hồng Thuận thông bảo; Giá 100k
M10 Quang Thuận thông bảo; Giá 50k
M11 Duyên Ninh thông bảo, ten đẹp; Giá 100k

M12 Thái Hoà thông bảo; Giá 50k
M13 Thái Hoà thông bảo; Giá 50k
M14 Thái Hoà thông bảo ten đẹp; Giá 70k

M1. Hồng Thuận thông bảo; Giá 100k (đã bán)
M 7. Cảnh Thống thông bảo giá 120k (đã bán)
M10. Quang Thuận thông bảo giá 50k (đã bán)
M11.Duyên Ninh thông bảo giá 100k (đã bán)
M 14. Thái Hoà thông bảo giá 70k (đã bán)
Chủ tài khoản: Trương Văn Thuận.
TK: 3503205031757-Agribank .
TK:106001264013- VietinBank .
Mai; tthuanht@gmail.com.
Góp ý
Được đăng bởi: Trương Văn Thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
IP: 113.164.59.65
Ngày đăng tin: 20:51 16/02/2022
Cập nhật lần cuối lúc: 22:55 10/07/2024
Báo cáo