Tiền xu cổ Việt Nam

Thông tin mô tả

Cần bán xu như hình đăng. Hàng được đăng ở trang 1 topic. Giá chưa bao gồm phí gửi hàng 20000VND (20k). Miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng từ 400k trở lên. Nhận gạch trong vòng 3 ngày với khách lạ, 1 tuần với khách quen. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh. 

Hàng bán đúng giá, vui lòng không mặc cả.

Số tài khoản: 0011000639830 ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải
Website: https://thegioicotien.com
gal_51481_65a73ecd217a0.pnggal_51481_65a73efa6ac5d.png

1.1. Thành Thái thông bảo hậu Thập Văn (chữ Thành rộng) = 20k

1.2. Thành Thái hậu Thập Văn (Thành hẹp) = 20k

1.3. Thành Thái hậu Thập Văn (chữ Thành hẹp, nhỏ hơn hai đồng trên) = 15k

1.4. Thành Thái hậu Thập Văn (mỏng) = 10k

1.5. Thành Thái (lưng trơn) = 30k

1.6. Thành Thái (lưng trơn) = 30k

1.7. Thành Thái hậu Thập văn, lỗi thừa đồng mặt trước = 20k

1.8. Thành Thái thập văn, chấm bên phải chữ thập = 20k

gal_51481_65a73ffcacd72.jpggal_51481_65a73ffc08b7a.jpg

 

2.1. Thành Thái hậu Thập Văn (Thành hẹp) = 30k

2.2. Thành Thái hậu Thập Văn (Thành hẹp) = 20k

2.3. Thành Thái hậu Thập Văn (Thành hẹp) = 20k

2.4. Thành Thái hậu Thập Văn (Thành rộng) = 20k

2.5. Minh Mạng thông hai tích = 80k

2.6. Minh Mạng kẽm = 10k

2.6. Minh mạng nhỏ = 30k

2.8. Minh Mạng nhỏ = 30k

gal_51481_65a740d947c33.jpggal_51481_65a740d89b514.jpg

 

3.1. Gia Long thông vuông, đại tự = 30k

3.2. Gia Long thông vuông = 15k

3.3. Gia Long thông vuông = 15k

3.4. Gia Long thông tam giác = 10k

3.5. Minh Mạng tiền tư nhân đúc = 20k

3.6. Minh Mạng tiền tư nhân đúc = 20k

3.7. Minh Mạng tiền tư nhân đúc = 20k

3.8. Minh Mạng tiền tư nhân đúc = 20k

gal_51481_65a741440a841.jpggal_51481_65a741433ad80.jpg

 

 

4.1. Lập Nguyên thông bảo (kẽm) = 20k

4.2. Lập Nguyên thông bảo (kẽm) = 20k

4.3. Lập Nguyên thông bảo (kẽm) = 20k

4.4. Lập Nguyên thông bảo (chữ rộng) = 30k

4.5. Lập Nguyên thông bảo (kẽm) = 30k

4.6. Lập Nguyên thông bảo (kẽm) = 20k

4.7. Lập Nguyên thông bảo (kẽm) = 20k

4.8. Thuận Trị thông bảo (kẽm, chữ to) = 30k

gal_51481_65c985a148494.jpggal_51481_65c9859fdadf2.jpg

 

5.1. Chính Long nguyên bảo = 20k

5.2. Chính Long nguyên bảo (tiền dày, nét mảnh) = 40k

5.3. Cảnh Đức nguyên bảo (kẽm) = 20k

5.4. Trị Bình nguyên bảo = 30k

5.5. Trị Nguyên thông bảo = 20k

5.6. Trị Nguyên thông bảo = 40k

5.7. Thiên Minh thông bảo (thông vuông, hậu chấm phải) = 60k

5.8. Chính Nguyên thông bảo = 50k

gal_51481_65c986341f698.jpggal_51481_65c9863284d8e.jpg

 

6.1. Thái Bình thông bảo (kẽm, đại tự) = 20k

6.2. Thái Bình thông bảo (kẽm, thông vuông) = 30k

6.3. Thái Bình thông bảo (kẽm) = 10k

6.4. Thái Bình thông bảo = 10k

6.5. Chính Hòa thông bảo (kẽm) = 30k

6.6. Chính Hòa thông bảo (kẽm) = 10k

6.7. Chính Hòa thông bảo (kẽm) hậu trăng, chấm = 20k

6.8. Chính Hòa thông bảo (kẽm, thông vuông, chữ Chính khác kiểu) = 60k

gal_51481_65c986d8115fe.jpggal_51481_65c986d983d51.jpg

Hàng chỉ được cập nhật ở trang 1 và 2 của topic.
Hàng đã mua xin miễn trả lại dưới mọi hình thức
STK VCB 0011000639830. Tên TK - Nguyễn Bắc Hải.
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Bắc Hải
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng tin: 09:44 17/01/2024
Ngày cập nhật: 16:14 28/02/2024
Báo cáo