Tượng gốm Đông Dương - Cô g.ái Nam Kỳ (L.Ruffier) (trước những năm 1920)

Thông tin mô tả

Giao lưu tượng đất nung giả đồng thời Đông Dương, chân dung cô g.ái Nam Kỳ (Cochinchine congaïe) trước những năm 1910. Có chữ ký tác giả L.Ruffier (nhà điêu khắc cho Dinh Xã Tây, nay là Ủy Ban Nhân Dân TP HCM), cao 33cm, tình trạng như hình, có vết nứt bể theo thời gian. GIÁ INBOX

gal_33983_6443896db1f7e.jpg

 gal_33983_6382f29582438.jpg
gal_33983_6382f2a02fe61.jpg
gal_33983_6382f2aa9098e.jpg
 
chữ ký tác giả
 
gal_33983_6382f2b636b76.jpg
 
 
Vietcombank - Nguyễn Hải Triều - 0721000520967
Tpbank - Nguyễn Hải Triều - 00001742934
Zalo: 0909488158
FB: https://www.facebook.com/nguyen.haitrieu.8886/
Góp ý
Đăng bởi: Hải Triều
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 09:11 30/05/2022
Ngày cập nhật: 20:34 09/12/2023
Báo cáo