Xu Đức và Notgeld (mã d) - cập nhật mới 2/6

Thông tin mô tả
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
 
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
gal_75773_65b223a641071.jpg
Phí ship 20k/lần. Trên 300k freeship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
 
***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
 
d1 - Xu bạc 5 Mark German States (bang Saxony) 1899 (năm hiếm), mintage: 74,000 xu, 0.9 Silver, 27.77g, 38mm (#8280) - 3200k.
gal_75773_661bf534c2558.jpg
gal_75773_65d86112c9ed5.jpg
d2 - Xu bạc 5 Mark German States (bang Prussia) 1907 (#7272) - 1500k.
gal_75773_661bf54c4c14b.jpg

d3 - Xu bạc 1 Thaler German States (Bang Prussia) 1861, 0.9 Silver, 18.52g, 33mm (#8080) - 2200k.
gal_75773_661bf555394e9.jpg
gal_75773_65fbb5dc29c92.jpg

d4 - Xu bạc 1 Thaler German States (Bang Prussia) 1871, 0.9 Silver, 18.52g, 33mm (#8080) - 2000k.
gal_75773_661bf563c51b4.jpg
gal_75773_65fbb56ff1d4f.jpg

d5 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Wurttemberg) 1911 (#7575) - 1800k. 
gal_75773_661bf56fdb047.jpg
gal_75773_65fbb535834c3.jpg
 
d6 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Bavaria) 1910 (#7575) - 900k. 
gal_75773_661bf5862245e.jpg

d7 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Wurttemberg) 1909 (#7575) - 900k. 
gal_75773_661bf586c5919.jpg

d8 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Bavaria) 1911 (#7575) - 900k. 
gal_75773_661bf5a39059e.jpg

d9 - Xu bạc 1 Mark German Weimar Republic 1925 (#35) - 680k.
gal_75773_661bf5a4471aa.jpg
 
d10 - Xu bạc 1 Mark German Weimar Republic 1924 (#95) - 600k.
gal_75773_661bf5a4d9673.jpg
d11 - Xu bạc 2 Reichsmark N.a-z.i Germany 1939-J (#7171) - 320k.
gal_75773_66211cec54a76.jpg

d12 - Xu bạc 2 Reichsmark N.a-z.i Germany 1937-A, 0.625 Silver, 8g, 25mm (#8080) - 290k.
gal_75773_66211cecc6fb2.jpg

d13 - Xu bạc 2 Reichsmark N.a-z.i Germany 1937-D, 0.625 Silver, 8g, 25mm (#8080) - 290k.
gal_75773_66211ced58765.jpg

d14 - Xu bạc 2 Reichsmark N.a-z.i Germany 1937-F, 0.625 Silver, 8g, 25mm (#8080) - 290k.
gal_75773_66211d2ebf648.jpg
 
d16 - Xu bạc 2 Reichsmark N.a-z.i Germany 1937-G,  0.625 Silver, 8g, 25mm (#6969) - 290k. 
gal_75773_66211d838500b.jpg

d17 - Xu bạc 5 Reichsmark N.a-z.i Germany 1938-D, 0.9 Silver, 13.88g, 29mm (#8585) - 700k.
gal_75773_66211dab5c3b2.jpg

d18 - Xu bạc 5 Reichsmark Germany 1936-A, 0.9 Silver, 13.88g, 29mm (#8080) - 590k. 
gal_75773_66211db5c2fad.jpg

d20 - Xu bạc 1/6 Thaler German States (bang Prussia) 1817-B (#6782) - 590k. 
gal_75773_66211dc2165ec.jpg
d21 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974 (Immanuel Kant) (#8) - 250k.
gal_75773_661bf67daf6ac.jpg
 
d23 - Xu bạc 5 Mark Đức 1977 (Proof version) (#4040) - 300k.
gal_75773_661bf6a48977b.jpg
 
d29 - Xu bạc 5 Mark Germany 1975 (#6868) - 290k.
gal_75773_661bf6fc8047d.jpg
 
d30 - Xu bạc 5 Mark Đức 1976 (#7171) - 290k.
gal_75773_661bf6fd1c045.jpg
d34 - Xu bạc 10 Mark Đức 1972 (#4040) - 350k.
gal_75773_6620ed5979447.jpg
 
d35 - Xu bạc 10 Mark Đức 1972 (#4040) - 350k.
gal_75773_6620ed5a07e9b.jpg
 
d36 - Xu bạc 10 Mark Đức 1972 (#4040) - 350k.
gal_75773_6620eda66b13c.jpg
 
d37 - Xu bạc 10 Mark Germany 1995, nguyên bìa và tem (#2022) - 490k.
gal_75773_6620ed2e7163f.jpg
gal_75773_6620ed2ee5a1d.jpg
 
d38 - Xu bạc 10 Mark Germany 1996 (#7575) - 380k.
gal_75773_6620edda23739.jpg
 
d39 - Xu bạc 1 Mark Germany 1925 (#7575) - 500k.
gal_75773_6620edda97732.jpg
 
d40 - Medal bạc Đức (#30) - 250k.
gal_75773_6620edfac5ae4.jpg
d41 - Medal bạc Đức 1974 (#34) - 800k.
gal_75773_6620e3c5b4a4b.jpg
 
d42 - Medal bạc Đức 2006, nguyên bìa (#33) - 350k.
gal_75773_6620e3c6643fe.jpg
gal_75773_6620e3c6e0460.jpg
 
d43 - Medal bạc Đức, 0.333 Silver, 35.2mm  (#7777) - 400k.
gal_75773_6620e3e8e4061.jpg
gal_75773_6620e3e964835.jpg
 
d44 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978, nguyên bìa và tem (#6666) - 230k.
gal_75773_6620e4062131d.jpg
gal_75773_6620e4069e49c.jpg
 
d45 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990, nguyên bìa và tem (#6666) - 250k.
gal_75773_6620e4104c904.jpg
gal_75773_6620e410c8a19.jpg
 
d46 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1989, nguyên bìa và tem (#6666) - 200k.
gal_75773_6620e42356c15.jpg
gal_75773_6620e423cd258.jpg
 
d47 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#44) - 120k.
gal_75773_6620e4359be8f.jpg
 
d48 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#74) - 120k.
gal_75773_6620e4361fe76.jpg
 
d49 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#74) - 120k.
gal_75773_6620e4369e72a.jpg
 
d50 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#74) - 120k.
gal_75773_6620e43722a3a.jpg
d51 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#74) - 120k.
gal_75773_6620e485c1228.jpg
 
d52 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 120k.
gal_75773_6620e486804c5.jpg
 
d53 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#42) - 120k.
gal_75773_6620e48700d90.jpg
 
d54 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#42) - 120k.
gal_75773_6620e4877e576.jpg
 
d55 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#85) - 120k.
gal_75773_6620e49b3dd45.jpg
 
d56 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#85) - 120k.
gal_75773_6620e49bc6fd0.jpg
 
d57 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.
gal_75773_6620e49c508a3.jpg
 
d58 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.
gal_75773_6620e49cd24ae.jpg
 
d59 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#85) - 110k. 
gal_75773_6620e4bc01985.jpg
 
d60 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.
gal_75773_6620e4bc78a2c.jpg
d61 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.
gal_75773_6620e50fb4208.jpg
 
d62 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#85) - 120k.
gal_75773_6620e51046adf.jpg
 
d63 - Bộ 8 xu German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) (#10) - 300k. 
gal_75773_6620e510ce5d6.jpg
 
d64 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1986 (#19) - 120k.
gal_75773_6620e5114f9f4.jpg
 
d66 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1983 (#3733) - 350k. 
gal_75773_6620e52ada06c.jpg
 
d67 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1988 (#3733) - 110k.
gal_75773_6620e54968c7f.jpg
 
d69 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978 (#30) - 200k.
gal_75773_6620e54a5bfff.jpg
 
d70 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990 (#30) - 200k.
gal_75773_6620e58250f47.jpg
d71 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1941, Mint A (#5252) - 40k.
gal_75773_6620e5e326c4a.jpg
 
d72 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1943-D (#5552) - 40k.
gal_75773_6620e5e3abc65.jpg
 
d74 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1943-B (#6060) - 40k.
gal_75773_6620e5e43b0f6.jpg
 
d75 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1942-A (#7878) - 50k.
gal_75773_6620e5e4ba436.jpg
 
d76 - Bộ 3 xu N.a-z.i Germany (#8583) - 200k.
gal_75773_6620e7316f17b.jpg
gal_75773_6620e73255a53.jpg
gal_75773_6620e732d204c.jpg

d77 - 5 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1937-J (#8582) - 200k.
gal_75773_6620e74f0c639.jpg

d78 - 10 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-E (#8582) - 300k.
gal_75773_6620e74f801fd.jpg

d79 - 50 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1935, Mark E (xu nhôm) (#52) - 80k.
gal_75773_6620e750015aa.jpg
 
d80 - 50 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-J, xu nhôm (#7878) - 250k.
gal_75773_6620e750805b1.jpg
d81 - 1 Reichsmark N.a-z.i Germany 1934 (#5050) - 250k.
gal_75773_6620e7fab7bad.jpg
 
d82 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1937-A (#6060) - 60k.
gal_75773_6620e7fb37bcb.jpg

d83 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1938-E (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e7fbac141.jpg

d84 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1937-F (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e7fc2e913.jpg

d85 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-E (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e81618b44.jpg

d86 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1938-D (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e8168d0a7.jpg

d87 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-F (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e817145a4.jpg

d88 - 1 Reichspfennig Germany 1938-D (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e8178de54.jpg

d89 - 1 Reichspfennig Germany 1937-E (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e83206031.jpg

d90 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1938-F (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e8327cb87.jpg

d91 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-G (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e88bddf25.jpg

d92 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1937-D (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e88c62b26.jpg

d93 - 1 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1940-A (#8080) - 90k.
gal_75773_6620e88ce7f30.jpg

d94 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1937, Mint D (#5252) - 80k.
gal_75773_6620e88da5b0e.jpg
 
d95 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1937, Mint A (#5252) - 80k.
gal_75773_6620e8a0ea2ae.jpg
 
d96 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1938, Mint E (#5252) - 100k.
gal_75773_6620e8a173307.jpg
 
d97 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1940-D (#5552) - 180k.
gal_75773_6620e8a1ee16d.jpg
 
d98 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1938-J (#6060) - 120k.
gal_75773_6620e8a274ee3.jpg
 
d99 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1938-G (#6060) - 200k.
gal_75773_6620e8c395942.jpg
 
d100 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-J (#6060) - 120k.
gal_75773_6620e8c421dcb.jpg
d101 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1937-D (#6767) - 80k.
gal_75773_6620e8fd3b893.jpg
 
d102 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-A (#8080) - 120k.
gal_75773_6620e8fdb42ee.jpg

d103 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-B (#8080) - 120k.
gal_75773_6620e8fe446f7.jpg

d104 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-E (#8080) - 120k.
gal_75773_6620e8fec0b6d.jpg

d105 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-F (#8080) - 150k.
gal_75773_6620e91665c28.jpg

d106 - 2 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939-J (#8080) - 130k.
gal_75773_6620e916e6089.jpg

d107 - 10 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1945 (#6767) - 800k.
gal_75773_6620e9175ec30.jpg

gal_75773_6666f92cb0419.jpg
 
d108 - 10 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1942-A (#5552) - 50k.
gal_75773_6620e917e0afd.jpg
 
d109 - 10 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1941-A (#5552) - 50k.
gal_75773_6620e93035087.jpg
 
d110 - 10 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1941-A (#6060) - 40k.
gal_75773_6620e930b1121.jpg
d111 - 10 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1943 (#6262) - 50k.
gal_75773_6620e963427f2.jpg
 
d112 - 50 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939, Mint E, xu nhôm (#8282) - 250k. 
gal_75773_6620e963ef978.jpg
 
d113 - 50 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1944, Mint F, xu nhôm (#8282) - 300k. 
gal_75773_6620e964703ca.jpg
 
d114 - 50 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1943, Mark B (xu nhôm) (#8282) - 50k. 
gal_75773_6620e964e79cb.jpg
 
d115 - Token Đức (#74) - 50k. 
gal_75773_6620e97b7fa49.jpg
 
d116 - 10 Pfennig German Notgeld (#5352) - 200k.
gal_75773_6620e97bf3501.jpg
 
d117 - Notgeld Áo (#5858) - 190k.
gal_75773_6620e97c777ca.jpg
 
d118 - Notgeld Đức 1918 (#5858) - 200k.
gal_75773_6620e97cea0dc.jpg
 
d119 - 10 Pfennig German Notgeld 1918 (#6767) - 200k.
gal_75773_6620e993c9333.jpg
 
d120 - 50 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950, Mark A (#52) - 180k. 
gal_75773_6620e99451e82.jpg
d121 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1928 (#85) - 120k. 
gal_75773_6620e9bd75da2.jpg
 
d122 - 50 Franken Saarland 1954, nguyên hộp (#50) - 380k.
gal_75773_6620e9bdeed8e.jpg
gal_75773_6620e9be57aa3.jpg
 
d123 - 100 Franken Saarland 1955, nguyên hộp (#50) - 380k.
gal_75773_6620e9d24c3ff.jpg
gal_75773_6620e9d2a96c4.jpg
 
d124 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mint J (#91) - 590k.
gal_75773_6620e9ea70b0c.jpg
 
d125 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1928 (#91) - 120k.
gal_75773_6620e9eb2261a.jpg
 
d126 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint J, xu nhôm (#91) - 60k. 
gal_75773_6620e9eba1c10.jpg
 
d127 - 500 Mark German Weimar Republic  1923, Mint A, xu nhôm (#91) - 60k. 
gal_75773_6620e9ec6bbb1.jpg
 
d129 - 20 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1986 (#16) - 40k.
gal_75773_6620ea01ee7d4.jpg
 
d130 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 150k. 
gal_75773_6620ea02a0e5e.jpg
d131 - 100 Francs Saarland 1955 (#2) - 380k.
gal_75773_6620ebbb37af0.jpg
 
d132 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990 (#16) - 200k.
gal_75773_6620ebbbdb54b.jpg
 
d133 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1927 (#2) - 120k.
gal_75773_6620ebbc5f043.jpg
 
d134 - 10 Pfennig German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1950 (#19) - 20k.
gal_75773_6620ebbcdbdb7.jpg
 
d135 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint D, xu nhôm (#19) - 50k. 
gal_75773_6620ebd2cc3e1.jpg
 
d137 - 50 Pfennig East Germany 1950-A, nguyên hộp (#4444) - 200k. 
gal_75773_6620ec9ddba6e.jpg
gal_75773_6620ec9e46d2b.jpg
 
d138 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978 (#30) - 230k.
gal_75773_6620ec24ef25e.jpg
gal_75773_6620ec2571a91.jpg
 
d139 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990, nguyên phong bì và tem (#30) - 250k.
gal_75773_6620ec4488798.jpg
gal_75773_6620ec45168c6.jpg
 
d140 - 5 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1982, Mark F (#4747) - 200k.
gal_75773_6620ec514477b.jpg
d141 - 5 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mark A (#5050) - 50k.
gal_75773_6620f5cc50848.jpg
 
d142 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#5050) - 200k.
gal_75773_6620f5cccc92e.jpg
 
d143 - 1 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924 (#6060) - 50k.
gal_75773_6620f5cd4dbf2.jpg
 
d144 - 1 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924-D (#6060) - 40k.
gal_75773_6620f5cdc552c.jpg
 
d145 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1921 (#6060) - 70k.
gal_75773_6620f5e973eb4.jpg
 
d146 - 5 Rentenpfennig German Weimar Republic 1925-D (#6060) - 50k.
gal_75773_6620f5e9e731f.jpg
 
d147 - 10 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924-F (#6060) - 100k.
gal_75773_6620f5ea64b46.jpg
 
d148 - 10 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924-A (#6060) - 50k.
gal_75773_6620f5eae696c.jpg
 
d149 - 10 Rentenpfennig German Weimar Republic 1925-E (#6060) - 50k.
gal_75773_6620f60590be9.jpg
 
d150 - 10 Rentenpfennig German Weimar Republic 1925-D (#6060) - 50k.
gal_75773_6620f6060b7cf.jpg
d151 - 50 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924-A (#6060) - 490k.
gal_75773_6620f66ac5095.jpg
 
d152 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1922 (#6262) - 40k.
gal_75773_6620f81073cde.jpg
 
d154 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1903 (#6262) - 50k. 
gal_75773_6620f66c43adb.jpg
 
d155 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1905 (#6262) - 50k. 
gal_75773_6620f6b05cd5b.jpg
 
d156 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1906 (#6262) - 50k. 
gal_75773_6620f6b0d9a45.jpg
 
d157 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1907 (#6262) - 50k. 
gal_75773_6620f6b176069.jpg
 
d158 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1908 (#6262) - 50k. 
gal_75773_6620f6b1eb8ef.jpg
 
d159 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1913 (#6262) - 50k. 
gal_75773_6620f6d18a020.jpg
 
d160 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1914 (#6262) - 50k. 
gal_75773_6620f6d212700.jpg
d161 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1915 (#6262) - 50k. 
gal_75773_6620f83cc88a1.jpg
 
d162 - 2 Pfenninge German States (bang Prussia) 1868 (#6363) - 220k.
gal_75773_6620f87d6e2e2.jpg
 
d163 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint G, xu nhôm (#6363) - 60k. 
gal_75773_6620f87de708f.jpg
 
d164 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint F, xu nhôm (#6363) - 60k. 
gal_75773_6620f87e6c99c.jpg
 
d165 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1920. Mint A, xu nhôm (#6363) - 30k.
gal_75773_6620f87ee89b5.jpg
 
d166 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921. Mint F, xu nhôm (#6363) - 30k.
gal_75773_6620f8ab4caa9.jpg
 
d167 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1922. Mint A, xu nhôm (#6363) - 30k.
gal_75773_6620f8abc5958.jpg
 
d168 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1922. Mint D, xu nhôm (#6363) - 30k.
gal_75773_6620f8ac541b7.jpg
 
d169 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1886 (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f8acc871a.jpg
 
d170 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1887 (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f8c37e070.jpg
d171 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1891 (#6363) - 50k.
gal_75773_6620f90712250.jpg
 
d172 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1892 (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9078a92b.jpg
 
d173 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1895 (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9080c17f.jpg
 
d174 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1901 (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f908858e7.jpg
 
d175 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1910 (#6363) - 50k.
gal_75773_6620f91c532ed.jpg
 
d176 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1911 (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f91cc4b5b.jpg
 
d177 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1913 (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f91d42e27.jpg
 
d178 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1925-A (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f91dc2219.jpg
 
d179 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1927-E (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9697eea8.jpg
 
d180 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1928-D (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f969f0a57.jpg
d181 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1929-A (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9aa9e0f2.jpg
 
d182 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1930-A (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9ab17bea.jpg
 
d183 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1930-D (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9ab85625.jpg
 
d184 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1931-A (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9ac06e57.jpg
 
d185 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1933-A (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9c0c8331.jpg
 
d186 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1934-A (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9c14605d.jpg
 
d187 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1935-A (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9c1b542a.jpg
 
d188 - 2 Reichspfennig German Weimar Republic 1924-A (#6363) - 40k.
gal_75773_6620f9c22e78c.jpg
 
d189 - Lot 4 xu 50 Pfennig Đức (cùng năm 1922 nhưng khác Mint) (#5757) - 120k.
gal_75773_6620f9debb912.jpg
 
d190 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#6767) - 220k.
gal_75773_6620f9df3f835.jpg
d191 - 50 Pfennig Germany 1922-G (#6767) - 30k.
gal_75773_6620fa20ef563.jpg
 
d192 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1976 (#6767) - 130k.
gal_75773_6620fa216c403.jpg
 
d193 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1973 (#6767) - 110k.
gal_75773_6620fa21e30f9.jpg
 
d194 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#6767) - 110k.
gal_75773_6620fa2261457.jpg
 
d195 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#6767) - 130k.
gal_75773_6620fa3b550ba.jpg
 
d196 - 1 Reichsmark Germany 1934 (#6767) - 250k.
gal_75773_6620fa3bcc866.jpg
 
d197 - 2 Mark Germany 1977 (#6767) - 120k.
gal_75773_6620fa3c5571c.jpg
 
d198 - 2 Mark Germany 1970 (#6767) - 120k.
gal_75773_6620fa3ccc4c4.jpg
 
d199 - 2 Mark Germany 1973 (#6767) - 120k.
gal_75773_6620fa5369e7e.jpg
 
d200 - 50 Reichspfennig Germany 1928 (#6767) - 120k.
gal_75773_6620fa53dc913.jpg
d201 - 50 Pfennig Germany 1922-A (#6767) - 30k.
gal_75773_6620faf7be2f5.jpg
 
d202 - 50 Pfennig Germany 1921-F (#6767) - 30k.
gal_75773_6620fad293d2d.jpg
 
d204 - 5 Pfennig German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức)  1981 (#6767) - 20k.
gal_75773_6620fad319b5b.jpg
 
d205 - 200 Mark German Weimar Republic 1923-D (#6767) - 70k. 
gal_75773_6620fad396744.jpg
 
d206 - 500 Mark German Weimar Republic 1923-A (#6767) - 80k. 
gal_75773_6620fb1b6d7d0.jpg
 
d207 - 1 Pfennig Germany Empire (Đế Quốc Đức) 1892 (#6767) - 50k.
gal_75773_6620fb1be176a.jpg
 
d208 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1923-G (#6767) - 40k.
gal_75773_6620fb1c70d8d.jpg
 
d210 - 5 Mark Germany 1986, Proof version (#6767) - 380k.
gal_75773_6620fb1ceca57.jpg
d211 - 5 Mark Germany 1980, Proof version (#6767) - 380k.
gal_75773_6620fba74195f.jpg
 
d212 - 5 Mark Germany 1982, Proof version (#6767) - 380k.
gal_75773_6620fba7b239b.jpg
 
d213 - 5 Mark Germany 1985, Proof version (#6767) - 380k.
gal_75773_6620fba837729.jpg
 
d214 - 5 Mark Germany 1983, Proof version (#6767) - 380k.
gal_75773_6620fba8be62e.jpg
 
d215 - 5 Mark Germany 1979, Proof version (#6767) - 380k.
gal_75773_6620fbcd395ee.jpg
 
d216 - 5 Mark Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1987, nguyên bìa và tem (#2022) - 300k.
gal_75773_6620fbcdb0f76.jpg
gal_75773_6620fbce2f5e1.jpg
 
d217 - 5 Mark Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1988, nguyên bìa và tem (#2022) - 300k. 
gal_75773_6620fbdc040ca.jpg
gal_75773_6620fbdc75090.jpg
 
d218 - 5 Mark Đức 1981 (#2022) - 250k.
gal_75773_6620fbe8b67f2.jpg
 
d219 - 5 Mark Đức 1984 (#2022) - 200k.
gal_75773_6620fbe94f528.jpg
 
d220 - 5 Mark Đức 1985 (#2022) - 200k.
gal_75773_6620fbe9c4078.jpg
d221 - 5 Mark Đức 1980 (#2022) - 200k.
gal_75773_6621119621523.jpg
 
d222 - 5 Mark Đức 1981 (#2022) - 200k.
gal_75773_66211196abb51.jpg
 
d223 - 5 Mark Đức 1982 (#2022) - 200k.
gal_75773_662111973ebc5.jpg
 
d225 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#7272) - 60k.
gal_75773_662111b190ec0.jpg
 
d226 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint F, xu nhôm (#7272) - 60k.
gal_75773_662111b213a3c.jpg
 
d227 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint F, xu nhôm (#7272) - 60k.
gal_75773_662111b29f705.jpg
 
d228 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#7272) - 60k.
gal_75773_662111b3c9b23.jpg
 
d229 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#7272) - 60k. 
gal_75773_662111d28895a.jpg
 
d230 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint G, xu nhôm (#7272) - 60k. 
gal_75773_662111d3102bd.jpg
d231 - 500 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#7272) - 60k. 
gal_75773_662112082abcb.jpg
 
d232 - 25 Pfennig Germany 1909 (#7563) - 280k.
gal_75773_66211208af11a.jpg

d233 - 100 Franken Saarland 1955 (#7878) - 450k.
gal_75773_662112092f153.jpg

d234 - 5 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1921 (#7878) - 50k.
gal_75773_66211209a3c27.jpg

d235 - 5 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1921 (#7878) - 50k.
gal_75773_66211222d9b2c.jpg

d236 - 5 Pfennig German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1982-J (#7878) - 30k.
gal_75773_662112235d4d4.jpg

d238 - 20 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1969 (#7878) - 70k.
gal_75773_662112245c58c.jpg

d239 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1953 (#7878) - 30k.
gal_75773_6621124802209.jpg

d240 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1968 (#7878) - 20k.
gal_75773_6621124879657.jpg

d241 - 5 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1968 (#7878) - 20k.
gal_75773_6621129675676.jpg

d242 - 10 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1982 (#7878) - 30k.
gal_75773_662112972dade.jpg

d243 - 1 Marrk German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#7878) - 40k.
gal_75773_66211297a36aa.jpg

d244 - 1 Marrk German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1956 (#7878) - 40k.
gal_75773_6621129833048.jpg

d245 - 20 Franken Saariland 1954 (#7978) - 120k.
gal_75773_662112b3b3bec.jpg

d246 - 2 Mark Germany + bì thư (#7777) - 200k.
gal_75773_662112b430776.jpg

d247 - Lot 4 xu 5 Mark + 1 Medal Germany (#7777) - 1050k.
gal_75773_662112c91d90e.jpg
gal_75773_662112c9bf82b.jpg
gal_75773_662112ca3e107.jpg

d248 - 5 Mark Germany 1984, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_662112d8c727f.jpg

d249 - 5 Mark Germany 1985, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_662112d949cef.jpg

d250 - 5 Mark Germany 1980, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_662112d9c90f4.jpg

d251 - 5 Mark Germany 1979, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_66211b455988e.jpg

d252 - 5 Mark Germany 1982, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_66211b45d4722.jpg

d253 - 5 Mark Germany 1982, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_66211b465f356.jpg

d254 - 5 Mark Germany 1980, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_66211b46e0a33.jpg

d255 - 5 Mark Germany 1986, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_66211b67015d2.jpg

d256 - 5 Mark Germany 1985, Proof version (#7777) - 380k.
gal_75773_66211b677ad0d.jpg

d257 - 5 Mark West Germany 1986 (#7777) - 380k.
gal_75773_66211b732aa24.jpg
gal_75773_66211b73ab094.jpg

d258 - 5 Mark Germany 1982, Proof version (#8080) - 380k.
gal_75773_66211b7e515a5.jpg

d259 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1921 (#8080) - 30k.
gal_75773_66211b7ec02e9.jpg

d260 - 1 Pfenning German States (Bang Prussia) 1848-A (#8080) - 120k.
gal_75773_66211b7f3ceda.jpg

d261 - 3 Pfenning German States (Bang Prussia) 1864-A (#8080) - 120k.
gal_75773_66211bb77db50.jpg

d262 - 3 Pfenning German States (Bang Prussia) 1864-A (#8080) - 120k.
gal_75773_66211bb807ce4.jpg

d263 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1952, xu nhôm (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211bb877098.jpg
 
d264 - 5 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950, xu nhôm (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211bb8f1647.jpg
 
d265 - 2 Pfennigi German States (bang Prussia) 1810 (#8282) - 200k.
gal_75773_66211bd294697.jpg
 
d266 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1952 (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211bd30fc20.jpg
 
d267 - 5 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950 (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211bd3a5b23.jpg
 
d268 - 10 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1949 (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211bd42ebaf.jpg
 
d269 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1931 (#8282) - 80k. 
gal_75773_66211bef99e38.jpg
 
d270 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1920. Mint F, xu nhôm (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211bf01ce67.jpg
d271 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1920. Mint J, xu nhôm (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211c282d598.jpg
 
d272 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921. Mint A, xu nhôm (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211c28a0986.jpg
 
d273 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921. Mint D, xu nhôm (#8282) - 30k. 
gal_75773_66211c291e257.jpg

d274 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Prussia) 1913 (#8686) - 1400k.
gal_75773_66211c3ae6c5b.jpg
gal_75773_66211c3b6393d.jpg

d275 - Xu bạc 5 Mark German States (bang Wurttemberg) 1913 (#8686) - 2900k.
gal_75773_66211c498ee25.jpg
gal_75773_66211c4a242a1.jpg

d276 - Bộ 3 xu German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) (#7979) - 90k.
gal_75773_66211c5668789.jpg

d277 - Bộp 8 xu German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) (#7979) - 300k.
gal_75773_66211c56ddb3b.jpg

d280 - Xu bạc 1 Thaler German States (bang Hannover) 1839 (#8787) - 3800k. --> gạch.
gal_75773_65d85b3016b14.jpg
gal_75773_65d85b30f29e5.jpg

d281 - Xu bạc 1 Thaler German States (bang Baden) 1870 (Minage: 22000) (#8787) - 3600k. --> gạch.
gal_75773_661bf4f323598.jpg
gal_75773_661bf4f3dda4b.jpg

d282 - Bộ 3 xu Đức (#8787) - 100k.
gal_75773_663e2acd35335.jpg

d283 - Bộ 3 xu N.a-z.i Germany (#8787) - 150k.
gal_75773_663e2acdab6c7.jpg

d284 - 1 Mark Germany 1966 (#8787) - 30k.
gal_75773_663e2ace3383e.jpg

d286 - 5 Mark Germany 1969 (#8787) - 50k.
gal_75773_663e2aebde54a.jpg

d287 - 10 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1968 (#8787) - 20k.
gal_75773_663e2aec7eed0.jpg

d288 - 1 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1962 (#8787) - 30k.
gal_75773_663e2aed2f0a3.jpg

d289 - 200 Mark German Weimar Republic 1923-G (#8787) - 60k.
gal_75773_6643682be2ce3.jpg

d290 - 50 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1939 (#8787) - 200k.
gal_75773_6643682a7d31a.jpg

d291 - 10 Reichspfennig N.a-z.i Germany 1938-A (#8787) - 200k.
gal_75773_6643686fe89d7.jpg

d292 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1917 (xu nhôm) (#8787) - 80k.
gal_75773_664368708ca07.jpg

d293 - 2 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1873 (#8787) - 80k.
gal_75773_66436882db7bf.jpg

d294 - 2 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1915 (#8787) - 50k.
gal_75773_6643688460bf1.jpg

d295 - 5 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1918 (#8787) - 40k.
gal_75773_6643688592c01.jpg

d296 - Xu bạc 1 Thaler German States (bang Bavaria) 1867 (#8888) - 3600k.
gal_75773_665c784745da9.jpg
gal_75773_665c7848128db.jpg

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Góp ý
Được đăng bởi: Thu Trang
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
IP: 123.20.74.240
Ngày đăng tin: 20:15 23/11/2023
Cập nhật lần cuối lúc: 07:01 19/07/2024
Báo cáo