Xu Nga (mã n) - cập nhật mới 2/12

Thông tin mô tả
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
 
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
gal_75773_65b223d6600ff.jpg
Phí ship 20k/lần. Trên 300k freeship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
 
***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.

n1 - 5 Roubles Russia Soviet Union (Proof version) 1991 (#8080) - 300k.
gal_75773_65a6a06a988a1.jpg 

n2 - 5 Roubles Russia Soviet Union (Proof version) 1988 (#8080) - 300k.
gal_75773_65a6a06b55802.jpg

n3 - 5 Roubles Russia Soviet Union (Proof version) 1988 (#8080) - 300k.
gal_75773_65a6a0752749f.jpg

n4 - 5 Roubles Russia Soviet Union (Proof version) 1991 (#8080) - 300k.
gal_75773_65a6a075b13f5.jpg

n5 - 5 Roubles Russia Soviet Union (Proof version) 1990 (#8080) - 300k.
gal_75773_65a6a08321514.jpg

n6 - 5 Roubles Russia Soviet Union (Proof version) 1988 (#8080) - 300k.
gal_75773_65a6a083a14dd.jpg

n7 - 5 Roubles Russia Soviet Union (Proof version) 1990 (#8080) - 260k.
gal_75773_65a6a092e2def.jpg

n8 - 1 Rouble Russia Soviet Union (Proof version) 1989 (#5656) - 150k.
gal_75773_65a6a09366727.jpg

n9 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1987 (#22) - 80k.
gal_75773_65a6a09ea1ee2.jpg
 
n10 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1977 (#91) - 70k. 
gal_75773_65a6a09f76105.jpg
n11 - 1 Rouble Russia 1992 (#5757) - 280k.
gal_75773_65a6a13d38b88.jpg
 
n12 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1979 (#3639) - 70k.
gal_75773_65a6a13db8284.jpg
 
n13 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1977 (#24) - 70k.
gal_75773_65a6a1479c47c.jpg
 
n14 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1977 (#3639) - 70k.
gal_75773_65a6a1481fcb2.jpg
 
n15 - 5 Roubles Russia Soviet Union 1989 (#5858) - 250k.
gal_75773_65a6a152cb8e9.jpg
 
n16 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1980 (#5858) - 80k. 
gal_75773_65a6a15355353.jpg
 
n17 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1991 (#6160) - 100k.
gal_75773_65a6a15eb3cff.jpg
 
n18 - 5 Roubles Russia Soviet Union 1991 (#6160) - 200k. 
gal_75773_65a6a15f30859.jpg

n19 - 1 Rouble Russia Soviet Union (#8080) - 50k.
gal_75773_65a6a16de8f1f.jpg

n20 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1977 (#8080) - 80k.
gal_75773_65a6a16e692cc.jpg

n23 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1979 (#8080) - 80k.
gal_75773_65a6a1f480f7c.jpg

n24 - 1 Rouble Russia Soviet Union (#6565) - 50k.
gal_75773_65a6a201c26a2.jpg
 
n25 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1989 (#6565) - 120k.
gal_75773_65a6a2024fa92.jpg
 
n26 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1990 (#6565) - 120k.
gal_75773_65a6a20f550e4.jpg
 
n27 - 5 Roubles Russia Soviet Union 1991 (#6160) - 200k. 
gal_75773_65a6a20fc9d8e.jpg

n28 - 1 Rouble Russia Soviet Union (#8345) - 50k.
gal_75773_65a6a21de5e21.jpg

n30 - 25 Roubles Russia 2011 (#7777) - 90k. 
gal_75773_65a6a21e6ffaf.jpg

n31 - 5 Kopeks Imperial Russia 1833 (#7545) - 1800k.
gal_75773_65a6a2a9317ae.jpg

n32 - 1 Kopek Imperial Russia 1909 (#4241) - 130k. 
gal_75773_65a6a2a9e8de1.jpg
 
n33 - 1 Kopek Imperial Russia 1911 (#4241) - 130k. 
gal_75773_65a6a2b4c8443.jpg
 
n34 - 1 Kopek Imperial Russia 1915 (#4241) - 130k. 
gal_75773_65a6a2b54d81d.jpg

n35 - 1 Kopek Imperial Russia 1913 (#8080) - 200k.
gal_75773_65a6a2c262242.jpg

n36 - 2 Kopeks Imperial Russia 1876 (#8080) - 320k.
gal_75773_65a6a2c2d330b.jpg

n37 - 3 Kopeks Imperial Russia 1880 (#8080) - 60k.
gal_75773_65a6a2cfc1331.jpg 

n38 - 1 Kopek Imperial Russia 1901 (#88) - 120k. 
gal_75773_65a6a2d040789.jpg
 
n39 - 1 Kopek Imperial Russia 1906 (#88) - 120k. 
gal_75773_65a6a2eaa9e86.jpg
 
n40 - 1/2 Kopek Imperial Russia 1842 (#52) - 180k. 
gal_75773_65a6a2eb28344.jpg
n41 - 50 Roubles Russia 1994 (#6666) - 450k.
gal_75773_65a6a3924495b.jpg
gal_75773_65a6a392e48ce.jpg
 
n42 - 50 Roubles Russia 1993 (#6666) - 450k. 
gal_75773_65a6a39f18ca6.jpg
gal_75773_65a6a39f80007.jpg
 
n43 - 50 Roubles Russia 1994 (#6666) - 450k.
gal_75773_65a6a3aa20222.jpg
gal_75773_65a6a3aa8e3ff.jpg
 
n44 - 50 Roubles Russia 1993 (#6363) - 290k.
gal_75773_65a6a3b5a3248.jpg
 
n45 - 50 Roubles Russia 1993 (#6363) - 290k.
gal_75773_65a6a3b626a10.jpg
 
n46 - 50 Roubles Russia 1993 (#6363) - 290k.
gal_75773_65a6a3c317617.jpg
 
n47 - 50 Roubles Russia 1993 (#6363) - 290k.
gal_75773_65a6a3c38c018.jpg
 
n48 - Bộ 7 xu Russia (#5050) - 200k.
gal_75773_65a6a3d69e63d.jpg
 
n49 - Bộ 8 xu Russia (#24) - 200k.
gal_75773_65a6a3d72581b.jpg
 
n50 - 10 Roubles Russia Soviet Union 1991 (#3635) - 40k.
gal_75773_65a6a3e5e9668.jpg
n51 - 10 Kopeks Russia 2008 (#52) - 10k. 
gal_75773_65a6a4f6728a4.jpg
 
n52 - 1 Rouble Russia 1997 (#63) - 10k. 
gal_75773_65a6a4f7268ae.jpg
 
n53 - 1 Rouble Russia 1992 (#70) - 20k. 
gal_75773_65a6a50066483.jpg
 
n54 - 1 Rouble Russia 1997 (#70) - 10k.
gal_75773_65a6a500e5f9a.jpg
 
n55 - 1 Rouble Russia 1992 (#22) - 20k.
gal_75773_65a6a50c31a77.jpg
 
n56 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1982 (#22) - 20k.
gal_75773_65a6a50cbe8f1.jpg
 
n57 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1955 (#22) - 50k.
gal_75773_65a6a5293facd.jpg
 
n58 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1987 (#22) - 20k.
gal_75773_65a6a529b281f.jpg
 
n59 - 10 Kopeks Russia 1988 (#22) - 10k. 
gal_75773_65a6a53477e8a.jpg
 
n60 - 1 Rouble Russia 1997 (#22) - 20k.
gal_75773_65a6a534ea925.jpg
n61 - 2 Roubles Russia 1997 (#22) - 20k.
gal_75773_65a6a5c84defb.jpg
 
n62 - 2 Kopeks Russia Soviet Union 1990 (#22) - 20k.
gal_75773_65a6a5c8d6ae2.jpg
 
n63 - 10 Roubles Russia 2011 (#24) - 30k.
gal_75773_65a6a5d327d46.jpg
 
n64 - 10 Roubles Russia 2013 (#4444) - 30k.
gal_75773_65a6a5d3999c8.jpg
 
n65 - 10 Roubles Russia 2002 (#4444) - 50k.
gal_75773_65a6a5df10885.jpg
 
n66 - 10 Roubles Russia 2014 (#4444) - 50k.
gal_75773_65a6a5df8d6d4.jpg
 
n67 - 10 Roubles Russia 2007 (#4444) - 50k.
gal_75773_65a6a5e93a263.jpg
 
n68 - 10 Roubles Russia 2012 (#4545) - 30k.
gal_75773_65a6a5e9b4774.jpg
 
n69 - 10 Roubles Russia 2012 (#4545) - 30k.
gal_75773_65a6a5f4657e4.jpg
 
n70 - 10 Roubles Russia 2012 (#4545) - 30k.
gal_75773_65a6a5f4f3ef0.jpg
n71 - 10 Roubles Russia 2014 (#4545) - 30k.
gal_75773_65a6a6fb5aa80.jpg
 
n72 - 10 Roubles Russia 2013 (#4545) - 30k.
gal_75773_65a6a6fbde389.jpg
 
n73 - 10 Roubles Russia 2014 (#4545) - 50k.
gal_75773_65a6a7090b69b.jpg
 
n74 - 1/2 Kopek Imperial Russia 1899 (#4545) - 60k. 
gal_75773_65a6a70985487.jpg
 
n75 - 1 Kopek Imperial Russia 1841 (#4545) - 90k. 
gal_75773_65a6a7237b85c.jpg
 
n76 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1984 (#4848) - 20k. 
gal_75773_65a6a7240ce23.jpg
 
n77 - 2 Kopeks Russia Soviet Union 1991 (#4848) - 20k. 
gal_75773_65a6a69db8213.jpg
 
n78 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1986 (#4848) - 20k.
gal_75773_65a6a69e3f662.jpg
 
n80 - 10 Roubles Russia 2005 (#5352) - 50k.
gal_75773_65a6a6a9c39fe.jpg
n81 - 10 Roubles Russia 2006 (#5352) - 50k.
gal_75773_65a6a7d0b754a.jpg
 
n82 - 10 Roubles Russia 2006 (#5352) - 50k.
gal_75773_65a6a7d13d460.jpg
 
n83 - 10 Roubles Russia 2006 (#5352) - 50k.
gal_75773_65a6a7db9789c.jpg
 
n85 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1969 (#5656) - 30k.
gal_75773_65a6a7e80be68.jpg
 
n86 - 1 Rouble Russia 2014 (#5757) - 20k.
gal_75773_65a6a7e879bbf.jpg
 
n87 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1991 (#5757) - 40k.
gal_75773_65a6a7f27d1fc.jpg
 
n88 - 5 Roubles Russia 1992 (#5757) - 20k. 
gal_75773_65a6a7f3022d7.jpg
 
n89 - 1 Kopek Imperial Russia 1903 (#5757) - 120k.
gal_75773_65a6a7fe40805.jpg
 
n90 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1970 (#5858) - 20k.
gal_75773_65a6a7feb6a05.jpg
n91 - 10 Kopeks Russia 1991 (#6363) - 30k.
gal_75773_65a6a8b06aeda.jpg
 
n92 - 10 Roubles Russia 1992 (#6565) - 30k.
gal_75773_65a6a8b0f2b82.jpg
 
n93 - 20 Roubles Russia 1992 (#6565) - 30k.
gal_75773_65a6a8bdc8b1d.jpg
 
n94 - 10 Roubles Rusia 2008 (#7373) - 50k.
gal_75773_65a6a8be4db0a.jpg
 
n95 - 10 Roubles Rusia 2008 (#7373) - 50k.
gal_75773_65a6a8d848d25.jpg
 
n96 - 10 Roubles Rusia 2008 (#7373) - 50k.
gal_75773_65a6a8d8c5be1.jpg
 
n97 - 10 Roubles Rusia 2009 (#7373) - 50k.
gal_75773_65a6a8e374435.jpg
 
n98 - 10 Roubles Rusia 2009 (#7373) - 50k.
gal_75773_65a6a8e3ed66c.jpg
 
n99 - 10 Roubles Rusia 2011 (#7373) - 50k.
gal_75773_65a6a8f381c1a.jpg
 
n100 - 10 Roubles Rusia 2011 (#7373) - 50k.
gal_75773_65a6a8f408b50.jpg

n101 - 1 Kopek Imperial Russia 1913 (#7545) - 200k.
gal_75773_65a6a9b016c76.jpg

n102 - 1 Kopek Imperial Russia 1914 (#7545) - 200k.
gal_75773_65a6a9b0cc877.jpg

n103 - 1 Kopek Imperial Russia 1915 (#7545) - 200k.
gal_75773_65a6a9c328c4f.jpg

n104 - 10 Roubles Russia 2010 (#7777) - 40k. 
gal_75773_65a6a9c38644e.jpg

n105 - 10 Roubles Russia 2011 (#7777) - 40k.
gal_75773_65a6a9d117ff7.jpg

n106 - 10 Roubles Russia 2011 (#7777) - 40k.
gal_75773_65a6a9d1a71bc.jpg

n107 - 10 Roubles Russia 2011 (#7777) - 40k.
gal_75773_65a6a9ea09d05.jpg

n108 - 10 Roubles Russia 2011 (#7777) - 40k.
gal_75773_65a6a9ea88eea.jpg

n109 - 10 Roubles Russia 2011 (#7777) - 40k.
gal_75773_65a6aa024827e.jpg

n111 - 2 Kopeks Russia Soviet Union 1991 (#8080) - 30k.
gal_75773_65a6aab2e72c3.jpg

n112 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1991 (#8080) - 30k. 
gal_75773_65a6aab36dac9.jpg

n113 - 1 Rouble Russia 1992 (#8080) - 20k. 
gal_75773_65a6aabf71bf3.jpg

n114 - 1 Rouble Russia 2013 (#8080) - 20k.
gal_75773_65a6aabfe851a.jpg

n115 - 1 Rouble Russia 2014 (#8080) - 20k.
gal_75773_65a6aacbefa95.jpg

n116 - 1 Rouble Russia 2017 (#8080) - 30k.
gal_75773_65a6aacc7a941.jpg

n117 - 2 Roubles Russia 1998 (#8080) - 20k.
gal_75773_65a6aadc37bc3.jpg

n119 - 10 Roubles Russia 1992 (#8080) - 30k.
gal_75773_65a6aae84a8d3.jpg

n120 - 10 Roubles Russia 2012 (#8080) - 30k.
gal_75773_65a6aae8cf8e2.jpg

n121 - 20 Kopeks Russia Soviet Union 1932 (#8585) - 200k.
gal_75773_65a6ab5323e0e.jpg

n122 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1974 (#8686) - 20k.
gal_75773_65a6ab53cac45.jpg

n123 - Bộ 8 xu Russia (#8686) - 200k.
gal_75773_65a6ab5f76cc0.jpg

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Góp ý
Đăng bởi: Thu Trang
Địa chỉ: TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 20:14 21/11/2023
Ngày cập nhật: 11:33 30/03/2024
Báo cáo