- Ðèn Nhôm To Rọi Chiêu Hàng Châu Âu -CE Chiêu Trân Kho ,Sân Cõ _ Hô Boi _ 40 .c + 50 , c

Thông tin mô tả

- Ðèn Nhôm To  Rọi Chiêu Hàng Châu Âu ( CE )

- Chât Liêu Nhôm Ðúc Nguyên Khôi

-  Ðèn Sů Dųng Chông Thâm Nùóc , Có Cąnh Gò Bên Hông Ðèn Có Công Dųng  Tãn Nhiêt , Giãm Nhiêt Chông Nóng 

- Hàng Sãn Xuât Theo Ðon Ðăt Hàng Ðôc Quyên _ Hàng Ngoài Thi Trùòng it Có Bán 

- Ðèn Xài Bóng CLED  _ 50 W , Có Lúói Bão Vê Chông Va Ðâp  ,  Mói Chua Su Dụng

- Chiêu Roi Sân Cõ , Hô Boi , Bãng Hiêu , Trân Nhà , Tàu Thuyên To , Kho Hàng ,Kho Ląnh ,  Trang Trí Cà Phê Sân Vùòn , Nhà Gô 

- Hinh Dáng Thiêt Kê Cůc Ðôc Giông Tên Lůa _ Găn Trų Hàng Rào _ Thiêt Kê Âm Trân Phòng _ Ðèn Chiêu ,,,,

- Tiêu Chuân Chiu Ðô  Âm _ Trù _ 40 .c _   Công + 50 .c _ Sů Dųng Lăp Ráp Nhà Máy Sãn Xuât Hàng Ðông Ląnh, Bão Quãn  Ðúng Chuân 

- Trong Luong 1 Cái 9 ki .- Thông Sô Xài 2 Loąi Nguôn  _ Vùa Xài VAC , VDC

* VAC *  Tù 120 / 277 Vac 50 / 60 HZ  / 50 W  -

* VDC *  Tù 125  > 300  Vdc 50 / 60  HZ  / 50  W 

- Rọi Chiêu Xa 10 M , Ðã Thů Ánh Ðèn Chiêu

-  Loąi Bóng Xài Không Nóng Không Toã Nhiêt 

- Ðùòng Kính Ðèn Gân Băng Võ Thùng Núóc Suói To Gia Ðình Dùng 

- Nhu Hinh 

- Hàng Mój Cůc Ðęp Xinh Nhu E 18 

gal_142609_651d39a7b7c9c.jpg

gal_142609_64a1459336cf2.jpg

gal_142609_649aec2837149.jpg

gal_142609_649d435ff236a.jpg

gal_142609_649aec3340f58.jpg

gal_142609_649aec3f74b1f.jpg

gal_142609_649aec4c64661.jpg

gal_142609_649aec564ad80.jpg

gal_142609_649aec616e5b4.jpg

gal_142609_649ec9733dcda.jpg

gal_142609_6499060a3084c.jpg

gal_142609_64990671667fd.jpggal_142609_6499065f5a283.jpg

gal_142609_64990641c05c7.jpg

gal_142609_6497f5f66c349.jpg

gal_142609_6496cdc7bf150.jpg

gal_142609_64983cd8e5033.jpggal_142609_6497f606942a2.jpg

gal_142609_6497f61871faf.jpg

gal_142609_6497f6246c7e5.jpg

gal_142609_6497f62ecf769.jpg

gal_142609_64983e54e4bda.jpg

gal_142609_64983e63695a9.jpg

gal_142609_64983efee0318.jpg

gal_142609_64983f16c67b6.jpg

gal_142609_64983f24dddd6.jpg

gal_142609_649829ab4ba8a.jpggal_142609_64983bda84d2c.jpg 

gal_142609_64a2d587eb09d.jpg

gal_142609_64983f6b9eb98.jpggal_142609_64983f7678bfc.jpggal_142609_64983f811cad6.jpggal_142609_64983fd4b9433.jpggal_142609_64983fdcda6b7.jpggal_142609_64984ad5aaa2d.jpg

                    - CALL -

              - 0903699982-

 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 17:28 24/06/2023
Ngày cập nhật: 18:29 23/02/2024
Báo cáo