Bình Trà (B)

Thông tin mô tả

 

 

 

B01 - Bình trà lành , cao 12cm - Giá 250k 

gal_108356_63e1e1857b830.jpg

gal_108356_63e1e1937dee8.jpg

gal_108356_63e1e19f5aee7.jpg

 

 

B02 - Bình trà lành , cao 11cm - Giá 270k (Đã Bán)

gal_108356_63e1e1abcf2ae.jpg

gal_108356_63e1e1b61fb06.jpg

gal_108356_63e1e1ccc813a.jpg

gal_108356_63e1e1d64ae39.jpg

 

 

B03 - Bình trà cao 11cm , có bị khờn vòi - Giá 220k 

gal_108356_63e1e1e399c09.jpg

gal_108356_63e1e1ed7ffec.jpg

gal_108356_63e1e1fa500ee.jpg'

 

 

B04 - Bình trà lành , cao 11cm - Giá 270k 

gal_108356_63e1e208dc7a7.jpg

gal_108356_63e1e212c4085.jpg

gal_108356_63e1e21d30f4f.jpg

 

 

B05 - Bình trà lành , cao 12cm - Giá 270k 

gal_108356_63e1e2301db1f.jpg

gal_108356_63e1e23b6f182.jpg

gal_108356_63e1e245dca8b.jpg

gal_108356_63e1e253129ee.jpg

 

 

 

B06 - Bình trà cao 11cm , có bị nức - Giá 220k 

gal_108356_63e1e4e20f1f6.jpg

gal_108356_63e1e4eb80382.jpg

gal_108356_63e1e4f4c3ded.jpg

 

 

B07 - Bình trà cao 12cm , có bị nức nhẹ - Giá 220k 

gal_108356_63e1e508cc905.jpg

gal_108356_63e1e518e5261.jpg

gal_108356_63e1e52e2353f.jpg

gal_108356_63e1e53a4e586.jpg

 

 

B08 - Bình trà cao 12cm , có bị mẻ vòi - Giá 220k 

gal_108356_63e1e54bb1fd4.jpg

gal_108356_63e1e559b45dd.jpg

gal_108356_63e1e56e2c32b.jpg

 

 

B09 - Bình trà lành , cao 11cm - Giá 270k 

gal_108356_63e1e5822ad98.jpg

gal_108356_63e1e58edc77c.jpg

gal_108356_63e1e59d7e379.jpg

 

 

B10 - Bình trà cao 11cm , có bị nức nhẹ - Giá 220k 

gal_108356_63e1e5aed4d52.jpg

gal_108356_63e1e5bc0c965.jpg

gal_108356_63e1e5d3e6be9.jpg

 

 

B11  - Bình trà cao 12cm , có bị khờn nắp  - giá 220k 

gal_108356_63e1fd4d3070f.jpg

gal_108356_63e1fd5bafe74.jpg

gal_108356_63e1fd64ce9bd.jpg

gal_108356_63e1fd7090e5c.jpg

 

 

B12  - Bình trà lành , cao 12cm   - giá 280k 

gal_108356_63e1fd7b66bae.jpg

gal_108356_63e1fd833ecc3.jpg

gal_108356_63e1fd8bacf20.jpg

gal_108356_63e1fd95b9dab.jpg

 

 

B13  - Bình trà lành , cao 12cm   - giá 280k 

gal_108356_63e1fdae52327.jpg

gal_108356_63e1fdba8a711.jpg

gal_108356_63e1fdc72c6ec.jpg

gal_108356_63e1fdd0cc269.jpg

 

 

B14  - Bình trà cao 13cm , nắp bị khờn  - giá 350k 

gal_108356_63e1fddc7d97e.jpg

gal_108356_63e1fde5448e3.jpg

gal_108356_63e1fded9d6a5.jpg

 

 

B15  - Bình trà lành , cao 12cm   - giá 350k 

gal_108356_63e1fdf8dfe23.jpg

gal_108356_63e1fe0139089.jpg

gal_108356_63e1fe1509f02.jpg

gal_108356_63e1fe224a1bc.jpg

 

 

B16  - Bình trà lành , cao 13cm- giá 450k 

gal_108356_63e1fe32dbdb4.jpg

gal_108356_63e1fe444b046.jpg

gal_108356_63e1fe5190ce2.jpg

 

 

B17  - Bình trà cao 14cm , có mẻ quay  - giá 400k 

gal_108356_63e1fe61acf24.jpg

gal_108356_63e1fe7197879.jpg

gal_108356_63e1fe899ebcd.jpg

gal_108356_63e1fe9de794e.jpg

 

 

B18  - Bình trà cao 14cm , có bị khờn miệng  - giá 400k 

gal_108356_63e1feae8e73b.jpg

gal_108356_63e1febc42f26.jpg

gal_108356_63e1fec8cc94b.jpg

 

 

B19 - Bình trà cao 14cm , lành - giá k ( Đã Bán)

 

 

B20 - Bình trà cao 14cm , lành - giá 400k

vết tì của gốm , không phải nức 

gal_108356_63e1ff18eba87.jpg

gal_108356_63e1ff24efb43.jpg

gal_108356_63e1ff3867913.jpg

 

B21  - Bình trà lành , cao 14cm  - giá 450k 

gal_108356_63e2029c1565a.jpg

gal_108356_63e202ab640d8.jpg

gal_108356_63e202bca7001.jpg

 

 

B22  - Bình trà  cao 14cm , có bị nức nhẹ  - giá 420k 

gal_108356_63e202cfecf6f.jpg

gal_108356_63e202f763ddc.jpg

gal_108356_63e20316d216d.jpg

 

 

B23  - Bình trà cao 12cm , có bị khờn nắp - giá 320k

gal_108356_63e207e56094d.jpg

gal_108356_63e2039279be6.jpg

gal_108356_63e203b2c4782.jpg

 

 

B24  - Bình trà lành , cao 13cm  - giá k (Đã Bán)

 

 

B25  - Bình trà cao 14cm , nắp bị nức  - giá 420k 

gal_108356_63e204045754d.jpg

gal_108356_63e2041baeaa4.jpg

gal_108356_63e20427d8973.jpg

 

 

B26 - Bình trà lành , cao 12cm   - giá k (Đã Bán) 

 

 

B27 - Bình trà cao 14cm , lành, có ký hiệu của lò, men rạng  - giá 480k 

gal_108356_63e20466374df.jpg

gal_108356_63e20478c29c5.jpg

gal_108356_63e2048868301.jpg

gal_108356_63e20494b280e.jpg

 

 

B28 - Bình trà cao 14cm , lành, có ký hiệu của lò, men rạng  - giá 480k 

gal_108356_63e204a36922f.jpg

gal_108356_63e204aeb6cbf.jpg

gal_108356_63e204bbe0743.jpg

gal_108356_63e204ceec287.jpg

 

 

B29  - Bình trà cao 14cm , có bị nức thân bình - giá 300k 

gal_108356_63e204dcd34b7.jpg

gal_108356_63e204efcdff7.jpg

gal_108356_63e205056ede5.jpg

gal_108356_63e205132d607.jpg

 

 

B30  - Bình trà cao 14cm , có bị nức nhẹ miệng   - giá 480k 

gal_108356_63e2052384ba0.jpg

gal_108356_63e205310ef7d.jpg

gal_108356_63e2053d7aecf.jpg

 

 

B31  - Bình trà lành , cao 14cm  - giá k (Đã Bán) 

 

 

B32  - Bình trà cao 14cm , nắp bị nức  - giá 380k 

gal_108356_63e2057291a4b.jpg

gal_108356_63e20584b7bbe.jpg

gal_108356_63e205904bb79.jpg

gal_108356_63e205a624ce9.jpg

gal_108356_63e205b3bb1a9.jpg

 

 

 

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý
Được đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
IP: 116.111.186.17
Ngày đăng tin: 12:41 07/02/2023
Cập nhật lần cuối lúc: 20:17 14/07/2024
Báo cáo