Búa usa - click chuột vào lê văn mai để coi hàng nghìn món hàng với nhiều chủng loại hàng mỹ

Thông tin mô tả
  mua hàng trực tiếp ở mỹ và gửi về vn với số lượng nhiều
và nhiều chủng loại mặt hàng , để tiện cho các bác có nhu cầu
xin vui lòng click chuột vào nick LÊ VĂN MAI sẽ thấy trên 50 bài
đăng với hàng nghìn món hàng chủ yếu là hàng usa với giá cả hợp lý
                 và chất lượng thì không phải bàn            
          hàng được cập nhật và bổ sung thường xuyên
 
H1 - búa craftsman
        số 1- 1,2kg giá 1,2tr ;  số 2- 1,2kg giá 900n ;  số 3- 1,2kg giá 900n
H2 - búa craftsman
        số 1- 0,9kg giá 750n ;  số 2- 1kg giá 700n ;  số 3- 0,5kg giá 500n -
H3 - búa craftsman
        số 1- 0,6kg giá 480n ;  số 2- 0,6kg giá 500n ; số 3 - 0,6kg giá 480n
H4 - búa craftsman
        số 1- 0,6kg giá 450n ;  số 2- 0,6kg giá 450n ; số 3 - 0,5kg giá 480n
H5 - búa craftsman
        số 1- 0,5kg giá 500n ;   số 2- 0,5kg giá 450n ; số 3 - 0,5kg giá 500n
H6 - búa craftsman
        số 1- 0,5kg giá 450n ;   số 2- 0,5kg giá 500n ; số 3 - 0,4kg giá 400n 
                                                     
H7 - búa craftsman
         số 1 - 0,6kg giá 400n nứt cán ; số 2 - 0,5kg giá 380n nứt cán ; số 3 - 0,5kg giá 380n cong cán
       
H8 - búa craftsman
         số 1 -  0,2kg giá 380n ; số 2 - 0,2kg giá 380n ; số 3 -  0,2kg giá 400n
                                                     - số 1 đã bán
H9 - búa vaughan
        số 1- 1,2kg giá 800n nứt nhẹ ; số 2 - 0,7kg giá 500n ; số 3 - 0,7kg giá 550n
                 
H10 - búa vaughan
          số 1 - 0,4kg giá 400n nứt nhẹ ; số 2 - 0,4kg giá 480n ; số 3 - 0,5kg giá 480n
          
H11- búa vaughan
         số 1- 0,4kg giá 450n ; số 2 - 0,4kg giá 450 ; số 3 - 0,4kg giá 450n
                                                       số 1 đã bán
                   
H12 - búa stanlay
          số 1 - 0,7kg giá 500n ; số 2 - 0,5kg giá 450n 
H13 - búa stanlay
          số 1 - 0,4kg giá 500n ; số 2 - 0,5kg giá 450n 
H14 - búa proto
          số 1 - 0,8kg giá 500n nứt cán ; số 2 - 0,7kg giá 550n ; số 3 - 0,5kg giá 400n nứt cán
                                               số 2 đã bán
H15 - số 1 búa blums US 1,2kg giá 1,1tr
          số 2 búa usa 0,7kg giá 500n
          số 3 búa homestead usa 0,8kg giá 600n - số 3 đã bán
H16 - số 1 búa american 0,6kg giá 500n 
          số 2 búa master 0,5kg giá 450n 
          số 3 búa truetemper 0,4kg giá 450n - số 2 đã bán
H17 - số 1 búa opal usa 0,4kg giá 400n 
          số 2 búa usa 0,5kg giá 400n
          số 3 búa champion usa 0,2kg giá 300n - số 3 đã bán
H18 - búa mất nhãn hiệu
          số 1 - 1,2kg giá 800n ; số 2 - 0,7kg giá 450n
H19 - búa mất nhãn hiệu
          số 1 - 0,5kg giá 450n ; số 2 - 0,6kg giá 400n ; số 3 - 0,5kg giá 400n
H20 - búa mất nhãn hiệu
          số 1 - 0,4kg giá 400n ; số 2 - 0,4kg giá 400n ; số 3 - 0,4kg giá 400n - số 3 đã bán
H21 - búa xưa mất nhãn hiệu
          số 1 - 0,6kg giá 380n ; số 2 - 0,7kg giá 450n ; số 3 - 0,6kg giá 450n
   
H22 - búa xưa mất nhãn hiệu
          số 1 - 0,5kg giá 400n ; số 2 - 0,5kg giá 400n
H23 - số 1 búa estwing 0,8kg giá 480n
          số 2 búa estwing 0,8kg giá 480n
          số 3 búa malco usa 0,7kg giá 500n
 
H24 - số 1 búa estwing 1,2kg giá 800n 
          số 2 búa kobalt 0,9kg giá 500n
        
H25 - búa stanlay
          số 1 - 0,3kg giá 350n ; số 2- 0,3kg giá 350n ; số 3 - 0,3kg giá 350n - số 2 đã bán
H26 - búa vaughan 
          số 1 - 0,3kg giá 350n ; số 2 - 0,3kg giá 400n
H27 - số 1 búa nichulsan usa 1kg giá 600n
          số 2 búa national usa 1kg giá 600n 
          số 3 mất nhãn hiệu 0,7kg giá 450n
H28 - búa vaughan
          số 1 - 1kg giá 650n ; số 2 - 0,6kg giá 600n - số 2 đã bán
H29 - búa stanlay
          số 1 - 0,4kg giá 450n ; số 2 - 0,6kg giá 500n  
         
H30 - búa craftsman
          số 1 - 0,3kg giá 400n ; số 2 - 0,3kg giá 400n - số 1,2 đã bán
H31 - búa mất nhãn hiệu
          số 1 - 0,6kg giá 350n ; số 2 - 0,3kg giá 250n - số 1,2 đã bán
tk - lê văn mai 0121000766259 vietcombak 
      chi nhánh biên hòa , đồng nai
 
 
Góp ý
Được đăng bởi: Lê Văn Mai
Địa điểm: Đồng Nai
IP: 113.170.70.240
Ngày đăng tin: 10:50 28/02/2018
Cập nhật lần cuối lúc: 15:17 10/02/2024
Báo cáo