Giao lưu 2 tờ

Thông tin mô tả

Chi tiết xem bên duói

Ms1: 2 tờ tiền xưa y hình

Giá 999k bao ship

gal_121464_660d57798634c.jpggal_121464_660d577b25aba.jpggal_121464_660d577ce2d41.jpggal_121464_660d577e99e1d.jpg

Ms2: sách xưa cũ

100 cuốn giá 1tr

200 cuốn giá 1tr9

300 cuốn giá 2tr7

400 cuốn giá 3tr5

gal_121464_660d57d735bd9.jpggal_121464_660d57d88dc6f.jpggal_121464_660d57da21670.jpggal_121464_660d57dbd4fc7.jpggal_121464_660d57dd536cb.jpggal_121464_660d57de9296e.jpggal_121464_660d57dfd6d40.jpggal_121464_660d57e124021.jpggal_121464_660d57e272b51.jpg

If you Born Poor
It's not Your Mistake
But if you Die Poor
It's Your Mistake


tài khoản vietcombank chi nhánh quận 5

số tài khoản 0511000418363 chủ tk Mai Thế Lý
Góp ý
Đăng bởi: cloud tifa
Địa chỉ: bình tân, HCM
Ngày đăng tin: 20:19 03/04/2024
Ngày cập nhật: 09:17 11/04/2024
Báo cáo