Thanh lý, trao đổi, mua bán tiền giấy sưu tầm, tiền các nước, tiền xưa Việt Nam giá rẻ và chất lượng
Phố Tiền-Tem Xưa là địa chỉ quen thuộc của cộng đồng sưu tập tiền và tem xưa, gồm nhiều gian hàng chuyên giao lưu trao đổi các loại tiền Việt Nam xưa, tiền quốc tế, tiền xu cổ.
Moderator: Thanh Sang