Somi ro mooc cổ cò 48 và 50ft sẵn giao ngay

Thông tin mô tả
𝐂𝐨̂̉ 𝐜𝐨̀ 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐨𝐧 𝟒𝟖𝐅 𝐯𝐚̀ 𝟓𝟎𝐅
𝑩𝒂̉𝒏 𝒄𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂𝒚
𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒔𝒐̛𝒎𝒊 𝒓𝒐̛𝒎𝒐𝒐𝒄 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑱𝑼𝑵𝑻𝑶𝑵 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒖̛̣ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒓𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒅𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒖̛̣ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒉𝒐́𝒂 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊
☎️ Hotline: 𝟎𝟖𝟐𝟗.𝟖𝟎𝟗.𝟎𝟕𝟗 Ngọc Rita Võ
Hỗ trợ ngân hàng 75-80%
Trân trọng được tư vấn
SHOWROOM JUNTON - RITA VÕ AUTO
🏢 Địa chỉ: 39/11 Xa Lộ Hà Nội, Tổ 11, KP. Ngãi Thắng, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương (Gần ngã ba Tân Vạn)
Góp ý
Đăng bởi: ngọc
Địa chỉ: 𝟑𝟗/𝟏𝟏 𝐗𝐚 𝐋𝐨̣̂ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢, 𝐓𝐨̂̉ 𝟏𝟏, 𝐊𝐏. 𝐍𝐠𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠,, Bình Dương
Ngày đăng tin: 11:16 03/05/2024
Ngày cập nhật: 13:54 13/05/2024
Báo cáo