Cửa hàng Đồ Xưa Thanh 48 Lê Thành Phương, Nha trang. Giao lưu đồ xưa cũ và giới thiệu nhà đất Nha trang.