Ngoc Oanh 72
Mã số thành viên: 106694
Tham gia từ: 27/01/2013
Điện thoại: 09138
Địa chỉ: #207,Khu Chung Cư Thạnh Mỹ Lợi, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q2, - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Ống tẩu, đũa bạc xưa và vài món mini sưu tập, Kính!

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 20:42 28/11/18  ○ Cập nhật lúc 21:52 Hôm qua
Vài món sưu tập, Kính Phố!

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 20:08 28/11/18  ○ Cập nhật lúc 21:48 Hôm qua
Bộ lư đồng xưa và vài món sưu tập, kính Phố!

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 21:33 15/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:47 Hôm qua
 2 Bình Luận
Vài Tranh sưu tập, kính !

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 18:57 01/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:47 Hôm qua
Nghệ thuật chạm trên vỏ ốc hóa ngọc, kính!

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 21:40 15/08/18  ○ Cập nhật lúc 21:37 Hôm qua
Bếp ấm và vài món sưu tập, Kính Phố!

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 18:09 23/02/18  ○ Cập nhật lúc 07:47 18/04/19
Kính lúp, thước gỗ xếp và vài món, kính!

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 18:03 23/02/18  ○ Cập nhật lúc 07:47 18/04/19
Cẩm thạch, vòng tay và trang sức , Kính Phố!

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 19:57 29/11/18  ○ Cập nhật lúc 07:45 18/04/19
 1 Bình Luận
Nhẫn bạc Nam nữ, kính Phố!

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 15:37 05/12/18  ○ Cập nhật lúc 07:45 18/04/19