Quốc Thắng 44
Mã số thành viên: 109193
Tham gia từ: 02/03/2013
Điện thoại: 09839
Địa chỉ: Q 11 - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Tranh sơn mài xưa 60x90cm, lành 100%

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 07:04 15/03/19  ○ Cập nhật lúc 16:27 Hôm nay
Tranh sơn mài cẩn ốc kt 50x80cm, 800k

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 09:14 21/12/18  ○ Cập nhật lúc 16:27 Hôm nay
Tranh xưa kt30x40cm.600k

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 08:36 09/07/18  ○ Cập nhật lúc 16:27 Hôm nay
Tiền bộ lư lành

Phố Sưu Tập Tiền và Tem  ○ Đăng lúc 15:52 09/03/19  ○ Cập nhật lúc 16:27 Hôm nay
Gương soi mặt Nhật xưa

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 14:33 15/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:25 Hôm qua
Đèn măngxong, đẹp như mới. 1trieu

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 18:57 14/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:25 Hôm qua
Sâu lắng-Tranh sơn dầu xưa .600k

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 13:50 25/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:05 15/03/19
Tranh sơn mài Tảo ngư kt60x120cm, lành 100%

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 18:36 14/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:05 15/03/19
Sơn mài. 250k

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 17:05 09/03/19  ○ Cập nhật lúc 16:44 13/03/19
Hải bàn xưa, cua QĐ Nhật

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 14:37 20/02/19  ○ Cập nhật lúc 15:09 28/02/19
Hộp sơn mài Thành Lễ

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 15:18 18/10/18  ○ Cập nhật lúc 18:29 15/02/19