tran tuan anh 14
Mã số thành viên: 110747
Tham gia từ: 16/03/2013
Điện thoại: 09120
Địa chỉ: ha noi - Hà Nội
sống là chiến đấu
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Quạt tai voi Liên xô xưa cánh cao su dẻo em bán

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 20:49 17/10/18  ○ Cập nhật lúc 19:52 22/01/19
 1 Bình Luận
Máy ảnh Nga và bao da

Phố Máy Ảnh  ○ Đăng lúc 10:51 14/10/17  ○ Cập nhật lúc 19:51 22/01/19
Bán cặp đèn dầu tọa đăng đồng nhãn hiệu trường sơn

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 20:07 30/11/18  ○ Cập nhật lúc 19:51 22/01/19
Đồ men sắt bao cấp

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 21:58 29/10/17  ○ Cập nhật lúc 19:50 22/01/19
Quạt Cóc quạt nga

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 22:29 29/06/18  ○ Cập nhật lúc 19:50 22/01/19
Các loại đèn dầu xưa: Tọa đăng, đèn bão, đèn măng xông em bán

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 20:55 17/10/18  ○ Cập nhật lúc 19:50 22/01/19
 2 Bình Luận
Bán quạt mỹ

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 10:28 27/02/18  ○ Cập nhật lúc 19:50 22/01/19
Quạt Mỹ Kenmore và General Electric điện 110 hoạt động tốt

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 19:59 30/11/18  ○ Cập nhật lúc 19:49 22/01/19
Chân máy khâu xưa - hiệu Singer mắt võng

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 11:36 24/11/18  ○ Cập nhật lúc 19:49 22/01/19
 1 Bình Luận
Bán mâm đồng, ống nhổ đồng, nồi đồng, bếp dầu đồng, và nhiều đồ đồng linh tinh khác

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 10:50 27/02/18  ○ Cập nhật lúc 19:49 22/01/19