hoang duc hieu 14
Mã số thành viên: 118538
Tham gia từ: 02/06/2013
Điện thoại: 09165
Địa chỉ: Q 10 - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đồng hồ con mèo xưa mắt liếc qua liếc lại độc đáo

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:48 12/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:38 19/01/19
Đồng hồ cổ xưa hiệu Seiko Corona của Nhật đẹp hoàn hảo

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:18 11/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:36 19/01/19
Đồng hồ Trung quốc cổ xưa hình máy bay độc đáo (hiếm)

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:42 11/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:08 17/01/19
Đồng hồ Trung Quốc cổ xưa đẹp

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:59 11/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:04 17/01/19
Bộ 3 món gồm ống đựng nĩa, đồ khui bia, cái chuông, mới chưa sử dụng hàng Singapore

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:33 04/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:48 15/01/19
Ổ khóa số hiệu Master
100.000 ₫


Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 20:10 27/07/18  ○ Cập nhật lúc 21:50 12/01/19
Đồng hồ hiệu Ruhla của Đông Đức

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:51 11/01/19
Đồng hồ Trung quốc xưa
150.000 ₫


Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:45 11/01/19
Loa quân đội Mỹ Xưa và vỏ cái biến điện

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:21 24/10/18  ○ Cập nhật lúc 16:55 23/12/18