Sông Đông 1
Mã số thành viên: 121641
Tham gia từ: 28/06/2013
Điện thoại: 09113
Địa chỉ: 754 TRƯỜNG SA P14 Q3 - Tp. Hồ Chí Minh
Đừng để cho sự ác thắng được mình,nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12,21) SONGDONG muốn hợp tác với tất cả các bạn trong sự trung thực,chân thành và trách nhiệm nhất.bán hàng đúng chất lượng,đúng hình ảnh,đúng quảng cáo
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
ĐIỆN THOẠI QUAY SỐ MỸ VÀNG

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 22:23 17/11/18  ○ Cập nhật lúc 22:18 13/03/19
ĐIỆN THOẠI QUAY SỐ ITALIA

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 21:31 25/05/18  ○ Cập nhật lúc 22:18 13/03/19
ĐIỆN THOẠI QUAY SỐ NHẬT

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 22:43 17/11/18  ○ Cập nhật lúc 22:17 13/03/19
ĐIỆN THOẠI QUAY SỐ MỸ MÀU VÀNG

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 18:20 30/06/18  ○ Cập nhật lúc 08:23 08/03/19
ĐIỆN THOẠI QUAY SỐ MỚI, CHƯA SỬ DỤNG

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 12:07 11/07/18  ○ Cập nhật lúc 08:22 08/03/19
ĐIỆN THOẠI QUAY SỐ MỸ MÀU ĐỎ

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 22:18 17/11/18  ○ Cập nhật lúc 08:22 08/03/19
 1 Bình Luận
ĐIỆN THOẠI SỪNG HƯƠU ĐỨC

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 22:34 17/11/18  ○ Cập nhật lúc 11:26 02/03/19
ĐIỆN THOẠI SỪNG HƯƠU ĐỨC W 38 CHUÔNG THỦY TINH

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 22:51 17/11/18  ○ Cập nhật lúc 03:16 24/01/19