tran phung quang khoi 102
Mã số thành viên: 153226
Tham gia từ: 15/05/2014
Điện thoại: Zalo-08479
Địa chỉ: 170/ 11 Hòa Hưng ,phường 13 . Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh
Tất cả Hàng Hóa em bán ra đều Bao Sip Kerry free
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Ngọc lục Bảo 2.53 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 16:02 28/03/19  ○ Cập nhật lúc 12:37 Hôm nay
Natural Cat’s eye quartz ( Thạch Anh Mắt Mèo hàng Cực Hiếm đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 11:50 22/01/19  ○ Cập nhật lúc 12:37 Hôm nay
Kim Cương Moissanite 9 Ly : ( Đã giám định SjC)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 15:29 03/04/19  ○ Cập nhật lúc 12:34 Hôm nay
Ngọc lục Bảo 0.92 ct : ( Đã giám định SjC)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 07:49 Hôm qua  ○ Cập nhật lúc 11:51 Hôm nay
Ngọc lục Bảo 1 Cặp làm Bông Tai : ( Đã giám định SjC)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 13:51 20/04/19  ○ Cập nhật lúc 11:51 Hôm nay
Ngọc lục Bảo 1 Cặp Ovan : ( Đã giám định SjC )

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 18:06 20/04/19  ○ Cập nhật lúc 11:50 Hôm nay
Ngọc lục Bảo 5.5 Ly : ( Đã giám định SjC)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 07:50 Hôm qua  ○ Cập nhật lúc 10:41 Hôm nay
Ngọc lục Bảo 1.38 ct : ( Đã giám định SjC)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 07:52 Hôm qua  ○ Cập nhật lúc 10:40 Hôm nay
Ngọc lục Bảo 0.77 ct : ( Đã giám định SjC)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 08:38 Hôm qua  ○ Cập nhật lúc 10:40 Hôm nay
Thạch Anh Tuyết Tóc Lam : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 22:31 30/01/19  ○ Cập nhật lúc 10:12 Hôm nay
Ngọc Lục Bảo 2.35 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 17:20 23/02/19  ○ Cập nhật lúc 10:12 Hôm nay
Đá Quý Opal lửa đẹp : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 10:57 02/02/19  ○ Cập nhật lúc 10:12 Hôm nay
Hổ Phách Côn Trùng Tuyệt Đẹp : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 08:25 02/02/19  ○ Cập nhật lúc 09:42 Hôm nay
Kim Cương Moissainte 5.4 Ly : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 13:14 31/01/19  ○ Cập nhật lúc 09:42 Hôm nay
Tourmaline 2 Màu 4.32 ct tuyệt đẹp : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 14:15 11/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:42 Hôm nay
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   8   Sau