tran phung quang khoi 100
Mã số thành viên: 153226
Tham gia từ: 15/05/2014
Điện thoại: 08479
Địa chỉ: 170/ 11 Hòa Hưng ,phường 13 . Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh
Tất cả Hàng Hóa em bán ra đều Bao Sip Kerry free
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Ngọc Lục Bảo 1.38 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 06:12 31/01/19  ○ Cập nhật lúc 20:19 Hôm qua
Đá Quý Ruby Fanxet Lục Yên 2.27 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 17:06 30/01/19  ○ Cập nhật lúc 20:19 Hôm qua
Hổ Phách Hóa Thạch Tuyệt Đẹp : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 06:32 02/02/19  ○ Cập nhật lúc 20:19 Hôm qua
Ngọc Lục Bảo 2.68 ct : ( Đã giám đinh PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 11:06 18/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:43 Hôm qua
Ngọc Lục Bảo 2.71 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 21:23 28/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:43 Hôm qua
Ngọc Lục Bảo 2.2 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 12:55 Hôm qua  ○ Cập nhật lúc 17:42 Hôm qua
Ngọc Lục Bảo 1.65 ct : ( Đã giám định PNJ )

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 14:59 18/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:07 Hôm qua
Đá Quý Beryl Vàng : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 19:46 31/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:06 Hôm qua
Viên Ruby Bát Quái : ( Đã giám định PNJ )

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 16:02 18/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:06 Hôm qua
Ngọc Lục Bảo 1.31 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 10:46 17/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:05 Hôm qua
Đá Quý Tuormaline : 1.9 ct ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 10:55 07/01/19  ○ Cập nhật lúc 16:11 Hôm qua
Hổ Phách Côn Trùng : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 22:37 30/01/19  ○ Cập nhật lúc 16:11 Hôm qua
Ngọc Lục Bảo 1.29 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 11:05 02/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:11 Hôm qua
Viên Ruby Lục Yên đỏ đậm : ( Đã giám định PNJ )

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 13:22 18/02/19  ○ Cập nhật lúc 13:56 Hôm qua
Ngọc Lục Bảo 1.26 ct : ( Đã giám định PNJ)

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 13:25 18/02/19  ○ Cập nhật lúc 13:56 Hôm qua
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   Sau