Lôi Minh Tân 17
Mã số thành viên: 159329
Tham gia từ: 22/07/2014
Điện thoại: 07647
Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh - Tp. Hồ Chí Minh
Chutk: Tô Chí Dương-Sotk Vietcombank:0511000427345, chinhanh LyThuongKiet Quận 5-Tp.HCM
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Eto kẹp bàn
600.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 18:51 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 00:10 Hôm qua
Mỏ lết cả 4
500.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 00:45 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 00:10 Hôm qua
Kéo combo 5 cây
600.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 01:04 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 00:10 Hôm qua
Combo 3 búa
450.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 18:18 12/02/19
Ly đồng cũ xưa
250.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 09:00 11/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:57 24/01/19
Thước cuộn Gaintop kiểu dáng thể thao
200.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 09:16 25/08/18  ○ Cập nhật lúc 13:57 24/01/19
Móc khóa đồng US

Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 10:11 19/09/18  ○ Cập nhật lúc 13:57 24/01/19
Hộp sắt england cổ
250.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 00:23 24/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:57 24/01/19
Móc con sò USA
300.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 15:30 20/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:57 24/01/19
Thanh lý đồ Liên Xô

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 20:13 10/11/18  ○ Cập nhật lúc 12:48 18/01/19
 1 Bình Luận
Nhẫn bạc mỹ nam
600.000 ₫


Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 17:39 17/12/18  ○ Cập nhật lúc 12:48 18/01/19
Đèn dầu thuỷ tinh Xưa
300.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:11 28/12/18