Lôi Minh Tân 17
Mã số thành viên: 159329
Tham gia từ: 22/07/2014
Điện thoại: 07647
Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh - Tp. Hồ Chí Minh
Chutk: Tô Chí Dương-Sotk Vietcombank:0511000427345, chinhanh LyThuongKiet Quận 5-Tp.HCM
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Roto gắn trên máy may xưa
200.000 ₫


Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 16:30 16/04/19  ○ Cập nhật lúc 12:49 Hôm qua
Thước cuộn Gaintop kiểu dáng thể thao
200.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 09:16 25/08/18  ○ Cập nhật lúc 12:47 Hôm qua
Móc khóa đồng US

Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 10:11 19/09/18  ○ Cập nhật lúc 12:47 Hôm qua
Mỏ lết cả 4
500.000 ₫


Phố Dụng Cụ Công Nghiệp  ○ Đăng lúc 00:45 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 12:47 Hôm qua
Ổ cắm liên xô cũ vỏ Phíp
400.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:51 17/04/19  ○ Cập nhật lúc 12:47 Hôm qua
Hộp sắt england cổ
250.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 00:23 24/12/18  ○ Cập nhật lúc 12:47 Hôm qua
Hộp nhôm Unicef
200.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 12:47 Hôm qua
2 hộp đựng trang sức lacke bạc cũ
400.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 00:59 Hôm qua
Đèn măng sông chịna
1.200.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 22:39 18/04/19
Ly đồng cũ xưa
250.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 09:00 11/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:54 17/04/19
Đèn dầu thuỷ tinh & sành
150.000 ₫


Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:55 02/04/19  ○ Cập nhật lúc 13:54 17/04/19
Móc con sò USA
300.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 15:30 20/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:53 17/04/19
Khui bia Nhật bằng nhôm đáy có dấu mộc
150.000 ₫


Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 23:46 30/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:53 17/04/19
Xu bạc Việt Nam xưa trước giải phóng
200.000 ₫


Phố Sưu Tập Tiền và Tem  ○ Đăng lúc 15:21 03/04/19  ○ Cập nhật lúc 10:31 06/04/19