... Tel. : 0913007891  Add : 1A Hồ Thị Kỷ . P.1 Q.10 TPHCM Số TK : Vietcombank : 007 100 1019736 Chủ TK : Le Quy Danh