Hoàng Vũ 58
Mã số thành viên: 179363
Tham gia từ: 29/01/2015
Điện thoại: 09052
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3) - Đà Nẵng
Uy Tín và Chất Lượng!!! Chuyên buôn bán nhẫn mỹ , mong được giao lưu với các anh em
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Kính phố vàng 10k. Phôm thể thao 1996 Hột đỏ huyết trơn logo số 1 dát vàng tuyệt đẹp.

UHPPhố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 14:55 12/03/19  ○ Cập nhật lúc 09:05 12/04/19
Kính phố con vàng 10k. Phôm lạ gắng 9vien xoàn thiên nhiên 3vien 1ly5 và 6vien 2ly2 trắng tinh.

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 20:28 27/02/17  ○ Cập nhật lúc 19:45 Hôm qua
Kính phố vàng 10k. Đại học 1974 phôm to. Hột xanh giác rất lửa. Hoạ tiết kg thể chê. Size:20.5

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 13:04 04/06/18  ○ Cập nhật lúc 19:45 Hôm qua
Kính phố vàng 10k. Đại học 2002 phôm lạ. Hột đỏ giác có chữ dát vàng tuyệt đẹp. Size:18

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 16:51 22/02/19  ○ Cập nhật lúc 19:44 Hôm qua
Đã giao lưu

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 15:04 03/12/18  ○ Cập nhật lúc 15:01 Hôm qua
Đã giao lưu

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 14:12 05/07/18  ○ Cập nhật lúc 14:59 Hôm qua
Đã giao lưu

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 22:03 30/05/17  ○ Cập nhật lúc 14:56 Hôm qua
Đã giao lưu

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 20:27 07/08/18  ○ Cập nhật lúc 14:52 Hôm qua
Kính phố vàng 10k.1977 Hột xanh ve giác rất lửa. Hoạ tiết 3D. Size:19.5. Nặng:4c64(17g 40).

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 16:40 07/03/19  ○ Cập nhật lúc 12:52 Hôm qua
Kính phố vàng 10k.1972 phôm chữ West point tuyệt đẹp.Hột xanh trơn rất lửa.Size:19.5

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 09:58 22/03/18  ○ Cập nhật lúc 12:51 Hôm qua
Kính phố vàng hồng 10k. Phôm nhẫn rằn ri lạ. Logo gắn xoàn thiên nhiên 3ly trắng tinh và l

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 12:02 04/09/18  ○ Cập nhật lúc 12:50 Hôm qua
Kính phố vàng 10k.1975 phôm to. Hột xanh ve trơn rất lửa. Đại bàng tuyệt đẹp. Size:20. Nặng:3c86(14g 47).

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 16:39 02/10/18  ○ Cập nhật lúc 09:14 Hôm qua
Kính phố vàng trắng 14k. Logo gắn 10 viên xoàn thiên nhiên , viên chủ 4ly2 và 9 viên 3ly

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 16:56 28/11/18  ○ Cập nhật lúc 09:13 Hôm qua
Kính phố vàng chanh 10k.1968 phôm to . Hột xanh trơn tia. Đại bàng xuất sắc. Size:18.5-19.

Phố Mắt Kính, Nhẫn Mỹ, Bút  ○ Đăng lúc 09:03 10/03/19  ○ Cập nhật lúc 09:13 Hôm qua
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... Sau