* Chuyên đồ sưu tầm từ Pháp: tranh, tượng đồng - atimon, đồng hồ để bàn. * Giày da & túi xách Authentic (2hand)