Ngô Quốc Tuấn 2
Mã số thành viên: 210029
Tham gia từ: 03/10/2015
Điện thoại: 08381
Địa chỉ: 173 Bà Triệu - Thừa Thiên Huế
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  

1 người thích
Gl phố cây kim quýt dáng quái thú

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 15:23 01/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:43 Hôm nay
 2 Bình Luận
Cây MCT dáng trực lùn lực

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 09:53 28/03/17  ○ Cập nhật lúc 09:42 Hôm nay
 3 Bình Luận
Cây MCT lá lớn ôm đá lâu năm.rất đáng sưu tấm

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 15:49 23/04/18  ○ Cập nhật lúc 09:42 Hôm nay
Cây mai vàng Huế bon sai đế đều đẹp.búp nụ nhiều xẽ ra bongo đúng tetes

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 11:44 15/01/18  ○ Cập nhật lúc 15:44 11/04/19
Giao lưu cây kim quýt ôm đá

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 15:57 23/04/18  ○ Cập nhật lúc 15:44 11/04/19
Gl Ae phố cây khế đổ treo trai nhiều nằm chậu lâu năm.

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 15:56 18/07/18  ○ Cập nhật lúc 10:09 31/03/19
 1 Bình Luận
Gl cây MCT trung nu trực bài hàng VIP
123 ₫


Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 15:45 18/07/18  ○ Cập nhật lúc 10:17 14/03/19
G lưu cây MCT kim dòn dáng chữ C

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 16:04 23/04/18  ○ Cập nhật lúc 11:45 21/02/19
Mai vàng Huế Bom sai đẹp bông nhiều nở đúng tết.ae kết l hệ nhé.

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 11:57 15/01/18  ○ Cập nhật lúc 10:49 01/02/19