Phương châm bán hàng : 3B Giao lưu lần đầu làm nhịp cầu cho những lần sau ..Vì vậy em luôn coi khách hàng là bạn nên em đưa chữ Tâm và Tín lên hàng đầu . Hàng không chuẩn , không chất em không bán ... Em cảm ơn các Bác , các ACE đã tin tưởng ủng hộ em